Arno Bezemer winnaar Van Hulsttoernooi
Bij het feest der aliassen
door
Arno Bezemer is gisteren als Caissa's sterkste snelschaker van 2021 uit de bus gekomen. Hiermee is naar wij vurig hopen het online schaakseizoen definitief afgesloten. Volgende week dinsdag hervatten wij onze clubavonden in ons vertrouwde Huis van de Wijk Lydia. Het toernooi was heel erg anders dan anders.

Het Van Hulsttoernooi is altijd erg populair geweest. De sterkste spelers van de club doen er graag aan mee en gewoonlijk is de minimale opkomst in de orde van 50-60 clubleden. Maar niets is nog normaal. En hoewel we met u hopen dat we snel weer terug kunnen naar hoe het was, meende het bestuur dat we met zo’n hoge opkomst nog lang niet in Lydia terecht kunnen. Vandaar het besluit om het toernooi op Lichess te organiseren en het niet nog een jaar op te schorten. Met de software van Lichess hebben we nu zo’n half jaar lang clubavonden georganiseerd in arenavorm, onder een redelijke opkomst. Je moest wát, nietwaar? Het alternatief was – the thought! –  niet schaken. De laatste tijd echter leek het erop dat de zelfs de meest trouwe Lichessschakers verzadigd raakten van het online-schaak. Het nieuws dat we vanaf 25 mei a.s. voorzichtig weer met echte stukken kunnen spelen kwam dus zeker niet te laat. Peter van der Vlis zal jullie nog nader informeren over de manier waarop we dat gaan doen.

De online-clubavonden zijn bij dezen met een geïmproviseerd Van Hulsttoernooi afgesloten. Er deden 31 spelers mee, waaronder waarschijnlijk enkele verstekelingen. De meeste internetschakers bedienen zich van schuilnamen, in veel gevallen omdat zij niet willen dat hun repertoire bekend wordt bij de concurrenten. Daarom was niet altijd duidelijk of alle deelnemers wel leden van Caissa waren. Van twee deelnemers is er een sterk vermoeden van niet. Gelukkig hebben zij geen noemenswaardige invloed gehad op het verloop van het toernooi. Achter andere onbekende schuilnamen bleken Caissanen schuil te gaan die een tijdje uit beeld waren geweest. Laten we hopen dat we elkaar snel weer in de ogen kunnen zien en bij de naam kunnen noemen. Een gesprekje en een drankje aan de bar bij Driss, wat een heerlijk vooruitzicht is dat! Simple pleasures are the best, dat lesje is nu geleerd.

Arno Bezemer had aan het eind van de toernooiavond de meeste punten, en dan heb je gewonnen. Van harte Arno! Je naam wordt op de Van Hulstbokaal gegraveerd – niet voor het eerst overigens. Volgend jaar weer offline.

 

Reactie achterlaten