Leden van Caïssa kunnen zich met sportieve prestaties plaatsen voor een bepaalde klasse van de externe SGA- of KNSB-competitie in het volgend seizoen. Dit kan op twee manieren:

 1. directe plaatsing door een resultaat in de interne competitie,
 2. kwalificatie op basis van de KNSB rating of toernooiprestatie-rating (tpr).

Het aantal spelers dat zich zo voor een team kan plaatsen is maximaal het aantal borden minus twee. De resterende twee plaatsen worden aangewezen door de plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie beslist daarnaast over de situatie wanneer zich te veel spelers voor een team kwalificeren en vult de plaatsen wanneer er te weinig kwalificanten zijn. Ook houdt de commissie rekening met bijzondere gevallen waarin de plaatsingscriteria niet voorzien en met persoonlijke wensen. Klik op de sectietitels hieronder voor meer details:

Plaatsing via de interne competitie

De volgende resultaten in de interne competitie geven recht op een plaats in een extern team in het seizoen.

 • Plaats in KNSB1 en SGA1: de winnaars van beide competitiehelften,
 • Plaats in KNSB2 en SGA2: de winnaars van de ratinggroep tot 2100 in beide competitiehelften,
 • Plaats in KNSB3 en SGA3: de winnaars van de ratinggroep tot 1900 in beide competitiehelften,
 • Plaats in KNSB4 en SGA4: de winnaars van de ratinggroep tot 1700 in beide competitiehelften,
 • Plaats in KNSB4 en SGA5: de winnaars van de ratinggroep tot 1500 in beide competitiehelften,
 • Plaats in KNSB5 en SGA6: de winnaars van de ratinggroep tot 1300 in beide competitiehelften,
 • Plaats in KNSB5 en SGA7: de vice-winnaars van de ratinggroep tot 1300 in beide competitiehelften.

Wanneer een winnaar zijn plek niet opeist, schuift het recht niet door naar de volgende op de ranglijst.

Resultaten in andere toernooien of competities kunnen ook meewegen. Dit is ter beoordeling van de plaatsingscommissie.

Kwalificatie op basis van rating of tpr

Ieder lid met een betrouwbare KNSB-rating per 1 augustus kwalificeert zich voor een klasse in de SGA- of KNSB-competitie. De ratingcriteria voor het externe seizoen 2014/15 zijn:

 • 2300, meesterklasse KNSB,
 • 2200, eerste klasse KNSB,
 • 2125, tweede klasse KNSB,
 • 2025, derde klasse KNSB,
 • 1950, promotieklasse SGA,
 • 1800, eerste klasse SGA,
 • 1675, tweede klasse SGA,
 • 0000, derde klasse SGA.

De speler kwalificeert zich daarmee voor een team in die klasse of -als Caissa geen team in de betreffende klasse heeft- voor het sterkste team in een lagere klasse. Wie bijvoorbeeld een rating heeft van 2100 kwalificeert zich voor de derde klasse KNSB. Mochten we op dat moment geen team in deze klasse hebben dan betekent dit dus kwalificatie voor het eerstvolgende team, bijvoorbeeld in de promotieklasse of zelfs de 1e klasse SGA.

Met een tpr-resultaat in de interne of externe competitie is deze kwalificatie maximaal één klasse te verbeteren. Hiervoor zijn de normen:

 • 2400, meesterklasse KNSB,
 • 2300, 1e klasse KNSB,
 • 2225, 2e klasse KNSB,
 • 2125, 3e klasse KNSB,
 • 2050, promotieklasse SGA,
 • 1900, 1e klasse SGA,
 • 1775, 2e klasse SGA.

Voorbeeld: iemand met een rating van 1700 scoorde een tpr van 2100 in de externe. Zijn nieuwe rating is nu 1780 waarmee hij zich kwalificeert voor de tweede klasse SGA maar omdat zijn tpr hoger is dan de norm-tpr van de eerste klasse SGA (2100 >= 1900) kwalificeert hij zich op basis van rating en tpr voor de eerste klasse. Dat zijn tpr ook hoger is dan de norm-tpr van de promotieklasse is verder niet relevant, want met een tpr-score kun je je maximaal één klasse verbeteren ten opzichte van je rating.

Men kan de tpr die geldt voor kwalificatie in drie competities scoren:

 1. Eerste competitiehelft van de interne (quorum: 8 partijen)
 2. Tweede competitiehelft van de interne (quorum: 8 partijen)
 3. Externe competitie (quorum: 6 partijen)

In de externe competitie telt uit praktische overwegingen alleen de tpr in het eigen team. Invalbeurten worden buiten beschouwing gelaten. Voor het quorum tellen alleen de werkelijk in die competitie gespeelde partijen. Voor het quorum van de interne competitie tellen externe partijen of bye’s dus niet als partij.

Hoe gaat de plaatsingscommissie te werk?

Jaarlijks wordt een plaatsingscommissie ingesteld die doorgaans in mei met zijn werk begint. De commissie bepaalt gedurende de zomer de basisopstellingen van alle externe teams en presenteert deze in de Algemene Ledenvergadering in september. Na goedkeuring door de ALV staan de opstellingen vast en worden deze door de extern wedstrijdleider en SGA-coördinator bij de bonden ingediend.

In het algemeen zullen we proberen de normen zo te stellen dat het aantal kwalificanten gelijk is of net onder het aantal plaatsen zit. Wanneer er zich echter teveel mensen gekwalificeerd hebben voor een team geldt:

 • Direct geplaatsten plaatsen zich altijd,
 • De plaatsingscommissie beslist wie van de ratingkwalificanten zich plaatst.

Indien een speler geen gebruik maakt van zijn plaatsing, dan wordt zijn plaats ingenomen door een andere kwalificant. Indien er geen kwalificanten meer zijn dan vult de plaatsingscommissie de plek in op de manier waarop ze ook de laatste twee plekken in het team invult.

De plaatsingscriteria die de commissie hanteert zijn:

 • Prestaties in de interne competitie,
 • Prestaties in de externe competitie (ook bv recent kampioenschap),
 • KNSB-rating per 1 augustus,
 • Betrokkenheid bij interne competitie,
 • Persoonlijke wensen, zoals wel of niet op zaterdag, vriendenteams e.d.

Totstandkoming van de plaatsingscriteria

De plaatsingscriteria worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Dit gebeurt normaliter in oktober, nadat de gemiddelde ratings van de basisopstellingen in alle klassen van de SGA- en KNSB-competitie bekend zijn. Zodoende kunnen de ratingnormen aan de feitelijke gemiddelde ratings in de klassen worden aangepast. Ervaringen van de plaatsingscommissie met betrekking tot de kwalificaties van het vorig seizoen worden meegenomen bij het aanpassen van de criteria. Het bestuur streeft ernaar de plaatsingscriteria uiterlijk voor ronde acht van de interne competitie vast te stellen, zodat de regels vóór de helft van de eerste turnus vaststaan.

De uitgangspunten die bij het bepalen van de ratinggrenzen worden gehanteerd zijn:

 • De norm voor ratingkwalificatie in het volgend seizoen ligt iets hoger (tot circa 25 ratingpunten) dan de gemiddelde rating in de betreffende klasse in het huidige seizoen en wordt afgerond op een veelvoud van 25,
 • De tpr-norm ligt 100 punten hoger dan de ratingnorm,
 • De bovengrens van een interne ratinggroep waarvan de winnaar zich kwalificeert voor een externe klasse, is gelijk aan de ratingnorm van die klasse. Het idee hierachter is dat iemand wiens rating te hoog is om zich via een ratingcategorie in de interne voor een klasse te kunnen plaatsen, zich vanzelf plaatst op basis van rating. Zodoende ligt plaatsing voor een bepaalde externe klasse binnen ieders bereik. De consequentie hiervan is dat de bovengrenzen van de interne ratinggroepen soms moeten worden gewijzigd – daarbij wordt een balans tussen het interne en externe belang gezocht,
 • Iedereen kwalificeert voor de laagste klasse van de SGA-competitie (de ratingnorm voor die klasse is 0000).

Het systeem van de plaatsingscriteria, waarbij een speler zich op basis van resultaten kan kwalificeren, wordt gehanteerd sinds 2005. De uitgangspunten bij de invoering van het systeem waren:

 1. De indeling moet schaakkracht en prestaties in de interne en externe competitie reflecteren,
 2. Plaatsing voor de externe moet extra strijd en spanning toevoegen aan de interne competitie,
 3. Een eenvoudig en helder systeem dat iedereen begrijpt,
 4. Zoveel mogelijk harde criteria zodat de speler zijn of haar kwalificatie in eigen hand heeft,
 5. Makkelijk te implementeren,
 6. Om het eenvoudig te houden, speciale gevallen niet regelen maar overlaten aan de plaatsingscommissie,
 7. Het moet een stimulans zijn voor het spelen van veel interne en externe partijen.

Toelichting op rating en tpr

Voor de ratingkwalificatie wordt gekeken naar de KNSB-rating per 1 augustus aan het begin van het externe seizoen, zodat de resultaten van de externe competitie van het jaar ervoor verwerkt zijn. Een betrouwbare rating is een rating die door de KNSB als betrouwbaar wordt gezien. Dit betekent grofweg dat ze gebaseerd is op minimaal 25 partijen. De tpr’s (toernooiprestatierating) zijn de tpr’s zoals die zijn berekend door de organiserende partij.