CaissaWeb 2.0

 • Op deze pagina geeft het CaissaWebPlus team aan hoe de ontwikkeling ervoor staat en nodigt iedereen uit om suggesties voor verbetering en problemen te melden.
 • Kijk voor de gebruikershandleiding op de helppagina’s die voornamelijk werden samengesteld door Francis Lesman.
 • Hiermee willen we zoveel mogelijk opening van zaken geven, zodat eventueel ook andere clubs kunnen profiteren van het werk.
 • Er werd onder de leden een enquête gehouden om hem te vragen wat men verwacht van een website en naar hun bereidheid om mee te helpen.

Resulaten enquête

Resultaten website-enquete 2014 leden Caissa

Overzicht leden die op verschillende terreinen willen meehelpen

We lichten de antwoorden met betrekking tot het belang van diverse rubrieken er even uit:

 • Voor beginners: ik wil (weer) beginnen met schaken hoe pak ik dat aan? wel belangrijk
 • Partij van de Week zeer belangrijk
 • Persoonlijk nieuws: in memorandum, in de lappenmand etc enigzins belangrijk
 • Stelling van Week (combinaties van eigen leden) enigzins belangrijk
 • Boekbesprekingen wel belangrijk
 • Links naar andere schaaksites zeer belangrijk
 • Toernooi-agenda van Caissa zeer belangrijk
 • Toernooi-agenda in de regio zeer belangrijk
 • Toernooi-agenda overige wel belangrijk
 • Disputen (discussies) enigzins belangrijk
 • Wat is de geschiedenis van de club en welke beroemde leden heeft de club (gehad). wel belangrijk
 • Vijfentwintig jaar geleden wel belangrijk

Verder werden nog deze opmerkingen gemaakt:

 • Tony Lith had ooit “uit de prullenbak”. Dan werd een verfrommeld notatiepapiertje ergens gevonden (achtergelaten op een tafel, op de grond, en soms misschien wel echt in de prullenbak) en werd de partij gepubliceerd…
 • Cartoon van de maand
 • Blunder van de week.
 • Eindspelrubriek (bijv. Loper en Paard tegen kale koning).
 • Disputen alleen toegankelijk voor leden.
 • Teamverslagen. Mag prominent aanwezig zijn.
 • Misschien de likes de partij of stelling van de week laten bepalen
 • Misschien een (wisselend) panel samenstellen die de beste partij van de week/kwartaal kiest en dit publiceren (vergelijk met de informator waarin een selectie van 10 beroemdheden de beste partij kiest)
 • Een website waarop het schaakleven leeft en bruist
 • ook hiervoor: wel afgeschermd. Alleen informatie voor externen/geïnteresseerden locatie/lidworden/aanmelden schaakavond etc.Wat is er nieuw?

 • De leden kunnen nu zelf een wachtwoord aanvragen: de omslachtige procedure van de oude site behoort tot het verleden.
 • Ledenprofielen
  • Leden hebben controle over wel/niet publiceren naar leden en of  internet  van persoonlijke gegevens
   • Zelf pseudoniem kunnen bepalen
   • Zelf üploaden van een portretfoto
 • Er is een Caissa-artikel ontwikkeld door Paul van Beukering met
  • meer structuur en speciale vormgeving ter bevordering leesbaarheid
   • Het artikel heeft een Titel,  Subtitel, Intro  en Body
   • De Lees het hele artikel  “knip” volgt automatisch na het Intro blok; de plaats van “knip” kan indien gewenst ook door de auteur bepaald worden
 • Vormgeving
  • Geheel vernieuwd en ontworpen door Angelo Spiler
  • Past zich aan afhankelijk van schermgrootte van het apparaat (desktop, tablet, smartphone)
 • Schaakfunctionaliteit
  •  zeer gemakkelijk üploaden en publiceren van:
   • partijen
   • puzzels
  • partijen kunnen worden gekoppeld aan het Caissa lidnummer en zodoende toegevoegd aan het persoonlijk partijen archief op de website
  • partijen kunnen worden becommentarieerd door beide spelers in een bestand
  • partijenprivacy:  partijen kunnen worden gepubliceerd op internet of alleen voor leden of privé worden opgeslagen
  • je kunt kiezen of je de tekst boven, rechts, links of onder de diagram wil laten beginnen
 • Verbeterde editor
  • handige toolbar
  • templates voor het consistent publiceren van veel voorkomende redactionele items zoals bijvoorbeeld puzzels
  • in-en uit klapbare lijsten (accordions)
  • portretfoto’s  van leden  toevoegen in artikel
 • Link Checker
  • verbroken links worden door doorstreping aangegeven
  • er is een handig overzicht van gebroken links waardoor links gemakkelijk gerepareerd kunnen worden
  • beheerders kunnen via e-mail op de hoogte worden gebracht als er nieuwe gebroken links zijn ontstaan

Hoe is de migratie van inhoud naar het nieuwe systeem verlopen?

We hebben geprobeerd alle relevante inhoud van de oude site naar het nieuwe systeem te migreren.

Paul van Beukering heeft deze complexe taak zeer goed volbracht. Artikelen en commentaren sinds 2008  zijn in de nieuwe site opgenomen.

In de oude site werden partijen op een zodanige wijze opgeslagen dat hergebruik voor de nieuwe site t zeer moeilijk te realiseren was. Paul heeft hiervoor een slimme methode bedacht, waardoor ook alle partijen in de nieuwe site aanwezig zijn.

Een ander probleem is dat veel artikelen technisch storende opmaakcode bevatten, veelal afkomstig van en ontstaan uit direct plakken van MsWord teksten.

Dit geeft soms technische problemen en artikelen vertonen opmaakgebreken.

Deze opmaakcode moet handmatig worden verwijderd.  Het is niet moeilijk maar wel tijdrovend.  Jorge, de archiefredacteur gaat dit oppakken; we zoeken nog vrijwilligers  die mee willen helpen.

Verder ontbreekt nog

 • Uitleg werking editor > Francis zal dit afmaken
 • Technische documentatie > Helmer zal dit leveren
 • Diverse pagina’s hebben nog een redactionele slag nodig > Taken voor Tony en Hugo
 • Nog niet alle partijen zijn in de persoonlijke archieven opgenomen > Jorge zal dit afmaken

Nog te verbeteren, problemen en ergernissen

 • Verbetering van de  presentatie van de interne competitie staat nog op de to-do lijst
 • De vormgeving behoeft op verschillende plaatsen nog verbetering, maar aanbevolen is om hiermee te wachten tot Caissa 3.0 uitkomt.
 • Verbroken links  door diverse oorzaken
  • de website of pagina  waarna verwezen bestaat niet meer
  • er is iets niet goed gegaan met migratie van het oude Joomla systeem naar het nieuwe WordPress systeem
 • De site reageert soms te langzaam
 • Er is nog geen robuste backup procedure geïmplementeerd en getest

CaissaWeb 3.0

Succescriteria voor de website

Nu de techniek aanzienlijk is gemoderniseerd, is het nu  aan een redactioneel team om er echt een succes van te maken.
De voorlopige redactie bestaat uit Tony Lith, Hugo van Hengel en Jorge Alacorn Ramirez, maar meer leden hebben via de enquête  te kennen gegeven bijdragen te leveren.
Succescriteria voor website er zijn er vele, maar hier een voorzet:

 • Aanzienlijke groei van eigen bijdragen van de leden
 • Leuke en interessante prettig leesbare en beeldrijke artikelen en becommentarieerde partijen
 • Discussies
 • Meer bezoekers
 • 80% van de leden werken hun profiel bij met portretfoto en schrijven iets over zichzelf
 • Complete en correcte speel agenda;actuele, correcte en complete standen uitslagen

De volgende uitbreidingen en verbeteringen worden aanbevolen.

 • CaissaMail: Het plan is om over te gaan naar een wekelijkse nieuwsbrief met opmaak en opname links naar nieuwe content. Rik Salomons is bereid de technische implementatie op zich te nemen.
 • CaissaLogo: Angelo Spiler heeft aangeboden om een nieuw logo te ontwikkelen, Boudewijn Thewissen heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden Caissa logo ontwerp tussenresultaten 20140508
 • CaissaVideo: Indien de redactie dit wil kan video via een Caissa YouTube kanaal op eenvoudige wijze worden ondersteund
 • CaissaJeugd: RobertJan Schaper heeft aangegeven dat hij de Jeudgsite op deze site gaat implementeren
 • CaissaTweet: Het is aanbevolen is om de verzend tweet functionaliteit te gaan gebruiken, bijvoorbeeld om speciale aandacht te vestigen op publicatie van belangrijke artikelen
 • CaissaHosting: Het is aanbevolen om over te gaan naar een nieuwe Internetdienst Paul van Beukering zal hiertoe een voorstel doen.  In dit
 • CaissaLike:  De leden gaven aan een “like knop” wel belangrijk te vinden maar ster-waarderen van partijen niet-belangrijk.  Verder onderzoek is aanbevolen.  Hier liggen kansen voor initiatieven.
 • CaissaArchief: Voorgesteld wordt om een aanpak te ontwikkelen om  de diverse archieven zoals van CaissaNieuws  van Memo en Max Euwe in een toegankelijk archief te integreren en doorzoekbaar te maken. Helmer Wieringa is bereid om dit project op te pakken.

Een aantal technische zaken kunnen nog worden gestroomlijnd.

 • CaissaCSS: Het is aanbevolen om ter bevordering van de onderhoudbaarheid de HTML en CSS aanpak t.z.t. te optimaliseren.  O.a het aanbrengen van klassen voor HTML onderdelen moet worden uitgebreid.
  Zie voor nadere toelichting van termen zoals HTML en CSS  bijvoorbeeld hier

Jullie feedback is zeer welkom

Je kunt suggesties voor verbetering en problemen  melden door hieronder een reactie achter te laten.

Of ook  e-mailen naar webteam@caissa-amsterdam.nl