Deze checklist geeft de SGA-teamcaptains een overzicht van hun verantwoordelijke rol in de externe competitie. Het is gebaseerd op het competitiereglement, interne afspraken (bijvoorbeeld met de interne wedstrijdleiding) en op praktijkervaring van captains en wedstrijdleiders in onze club.

Begin van het seizoen

Aan het begin van het seizoen kun je in het kader van teambuilding een bijeenkomst organiseren. Bijvoorbeeld bij iemand thuis, in een café of in een restaurant tijdens een etentje. Wat je aan bod kunt laten komen:

 • Kennismaking (zijn er nog nieuwe mensen in het team?)
 • Persoonlijke voorkeuren voor wat betreft bordvolgorde en kleur.
 • Wanneer is een remiseadvies van de teamcaptain bindend voor een speler (teambelang boven individueel belang).
 • Hoe communiceren teamcaptain en spelers met elkaar, in het bijzonder bij contact op het laatste moment (vaste of mobiele telefoon, voicemail, e-mail, sms, whatsapp, …)
 • Reisafspraken: met de auto of per openbaar vervoer, samen of op eigen gelegenheid.
 • Wie schrijven er verslagen voor de website en CaissaNieuws?
 • Wie zijn vrijwilliger om materiaal op te zetten en op te ruimen bij thuiswedstrijden?

Informeer je spelers over de speelavonden en vraag ze deze in hun agenda te noteren. Verzoek ze afwezigheid ruim van te voren door te geven.
Het is nuttig het competitieboekje van de SGA met het competitiereglement een keer door te lezen, zodat je op de hoogte bent van de regels en weet waar je informatie kunt vinden.

Een wedstrijd aankondigen

Als teamcaptain bepaal je de opstelling, na ruggespraak met de spelers. De hoogte van de rating hoeft niet bepalend te zijn voor de opstelling. Het thuisspelend team heeft op de oneven borden zwart, op de even borden wit. Houd in de opstelling rekening met een redelijke verdeling van wit/zwart-partijen en eventuele kleurvoorkeuren van spelers.
De ervaring leert dat het volgende communicatieschema goed werkt:

 • Kondig de wedstrijd ruim twee weken van tevoren per e-mail bij de teamleden aan. Vermeld datum, aanvangstijdstip en bij een uitwedstrijd het adres van het speellokaal. Vraag om een bevestiging van deelname. Vraag bij een uitwedstrijd wie er wil rijden en passagiers meenemen.
 • Stuur een week voor de wedstrijd een e-mail met de opstelling en de details van de reisafspraken.
 • Zoek in de week voor de wedstrijd persoonlijk contact (op de club of per telefoon) met degenen die hun deelname nog niet hebben bevestigd.
 • Stuur een dag voor de wedstrijd een laatste herinnering. Herhaal de reisafspraken en het adres van het speellokaal.

Met sommige spelers moet je extra communiceren om er daadwerkelijk van verzekerd te zijn dat ze achter het bord verschijnen. Anderen hebben een reputatie, zit ze op de huid. Sommige oudere senioren hebben (nog) geen e-mail, jeugdspelers kijken hun mail weinig in. Dan moet je weleens bellen, sms-en of whatsappen. Bel erkende probleemgevallen een uur van tevoren nog!
De extern wedstrijdleider stelt het op prijs als je hem op de hoogte wilt houden van de belangrijkste e-mails aan je team. Zet externe.caissa@gmail.com bij voorkeur op de BCC, niet op de CC. Anders wordt dit centrale e-mailaccount overspoeld met intern overleg binnen alle 14 teams over de details van reisafspraken e.d., wanneer teamleden op de e-mail reageren met “Antwoord aan allen” (“Reply to all”).

Als er invallers nodig zijn

Als teamcaptain ben je verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde invallers. Je kunt invallers rekruteren uit:

 • De teams lager dan je eigen team. Het competitiereglement staat niet toe dat een speler uit een hoger team invalt, ook niet als dat hogere team in dezelfde klasse speelt.
 • Een lijst reservespelers.
 • Nieuwe leden. Hij/zij moet wel speelgerechtigd zijn en qua schaaksterkte passen bij je team.
  Soms moet er eerst een bijzondere melding worden gedaan aan de competitieleider, voordat een nieuw lid mag spelen. Vraag dat na bij de extern wedstrijdleider.

Van de extern wedstrijdleider krijg je een lijst met de contactgegevens van de spelers en potentiële invallers. Deze lijst is gebaseerd op de gegevens in de ledenadministratie. Wijzigingen van contactgegevens kun je doorgeven aan de secretaris op caissa.amsterdam@gmail.com. Van de extern wedstrijdleider krijg je van tijd tot tijd een update van de lijst. De basisregel is dat elke speler maximaal 3 maal per seizoen mag invallen in een hoger team. In sommige gevallen mag 4 maal worden ingevallen. De extern wedstrijdleider houdt dit in de gaten en attendeert teamcaptains en de betreffende speler als het maximum is bereikt. Daarvoor is het essentieel dat je de extern wedstrijdleider na de wedstrijd laat weten welke invallers hebben gespeeld.

Voorbereiden van de wedstrijd

 • Neem de teamopstelling op papier mee. Laat hem pas aan de tegenstander zien op het moment dat de beide teamcaptains vlak voor aanvang gelijktijdig de opstellingen bekend maken aan elkaar en aan de wedstrijdleider.
 • Neem de (mobiele) telefoonnummers van je spelers mee, en van enkele mogelijke invallers.

Bij een thuiswedstrijd of een uitwedstrijd op dinsdagavond:

 • Als je team op dinsdagavond extern speelt (thuis of uit) dan hebben je spelers recht op compensatiepunten in de interne competitie (mits ze daadwerkelijk meespelen). Bovendien
  wil de interne wedstrijdleiding graag weten wie er extern spelen, zodat er geen misverstand kan ontstaan waardoor zij ook intern ingedeeld zouden worden. E-mail daarom uiterlijk maandagavond voor de wedstrijd de opstelling naar de intern wedstrijdleider : wedstrijdleider-interne@caissa-amsterdam.nl. Als je daarna de opstelling nog wijzigt (d.w.z. wie er extern speelt, de bordvolgorde maakt niet uit), sms dat dan dinsdagavond tussen 19.15 en 19.45 naar het clubmobiel van de wedstrijdleiding (06-13091767), of meld je voor 19.45 uur bij de tafel van de wedstrijdleiding.

Bij een uitwedstrijd:

 • Maak reisafspraken over samen reizen of op eigen gelegenheid, het verzamelpunt, mobiele bereikbaarheid etc.
 • Houd (mobiel) contact met de spelers die op eigen gelegenheid gaan.
 • Neem de gegevens van de te bezoeken club mee.

Bij een thuiswedstrijd:

 • Zorg ervoor dat een stuk of twee spelers van je team om 19.50 uur (aansluitend op de jeugd) de benedenzaal inrichten, het materiaal opzetten en de DGT’s instellen. Er zijn maximaal twee achttallen thuis op een dinsdagavond. De externe teams zitten zoveel mogelijk achterin de zaal. In de rest van de zaal kunnen interne partijen worden gespeeld, met een gereserveerde tafel voor de wedstrijdleider (arbiter).

Tijdens de wedstrijd

Adviseren over remise

Als teamcaptain mag je spelers van je team adviseren remise aan te bieden of aan te nemen, of een partij op te geven. Je moet je echter beperken tot korte informatie, alleen gebaseerd op de stand in de wedstrijd, zonder daarbij informatie te geven over de stelling op het bord.
Let wel: er is geen enkele reden om gebruik te maken van het recht om te adviseren een partij op te geven. Met opgeven is nog nooit een partij gewonnen! Als er geen teambelang meer is en een speler vraagt advies, kun je zeggen dat hij naar eigen inzicht verder mag spelen.
Het teamresultaat gaat boven het individuele resultaat. Als bijvoorbeeld een wedstrijd gewonnen kan worden door remise aan te nemen, dan mag je de speler adviseren dat te doen. Er mag in zo’n geval best een beetje sociale druk van het team uitgaan, om het advies bindend te maken.

Protest!

Het is belangrijk om te weten wat je moet doen als er naar jouw mening iets mis gaat, of een regel wordt geschonden, in het nadeel van jouw team. Dat kun je vinden in het competitiereglement. Het komt hierop neer:

 • Spreek de wedstrijdleider (arbiter, scheidsrechter) aan en leg uit wat er gebeurd is en wat je bezwaar is.
 • Als de wedstrijdleider de kwestie niet naar jouw tevredenheid afhandelt, dan zeg je dat je protest aantekent.
 • De wedstrijdleider noteert (indien relevant) de stelling en kloktijden.
 • Na afloop van de wedstrijd schrijft de wedstrijdleider in het bijzijn van beide teamcaptains beknopt op het wedstrijdformulier dat er een protest is.
 • E-mail je verhaal direct na de wedstrijd naar onze extern wedstrijdleider, zo mogelijk (en voor zover nodig) met een scan van het wedstrijdformulier en de notatieformulieren. Wees duidelijk en specifiek. Noem man en paard. Geef duidelijk aan wat onze speler vertelde, wat jij hebt waargenomen en wat andere teamleden eventueel hebben waargenomen.
 • De extern wedstrijdleider moet ons protest binnen 3 dagen na het incident bij de competitieleider indienen.

Na afloop van de wedstrijd

 • Controleer en – als het juist is ingevuld – onderteken het wedstrijdformulier. De wedstrijdleider voert de uitslagen later elektronisch in op de site van de SGA. Bij een uitwedstrijd krijg je een kopie van het wedstrijdformulier mee. Bewaar dit enige tijd, voor het geval de uitslag later in ons nadeel verkeerd blijkt te zijn verwerkt.
 • Bij een thuiswedstrijd is je team verantwoordelijk voor het opruimen van het materiaal en goed achterlaten van de benedenzaal. In de praktijk gebeurde het nogal eens dat de wedstrijdleider met de rommel bleef zitten, maar dat is niet zijn taak. Neem daarom als teamcaptain je verantwoordelijkheid en vraag een paar van je spelers om te helpen opruimen. Houd in de gaten dat dit goed gebeurt en overleg daarna even met de wedstrijdleider of alles zo in orde is.
 • Bevorder dat een van de teamleden een verslagje op de website plaatst. Misschien zelfs met partij(en) of foto’s.
 • Informeer de extern wedstrijdleider per e-mail over de invallers die gespeeld hebben, zodat hij kan bijhouden wie hoe vaak heeft ingevallen en hij het reglementair maximum aantal invalbeurten van de spelers kan bewaken.

Praktische gegevens

 • Extern wedstrijdleider: Jan Timmerman
 • Voorzitter scheidsrechterscommissie: Tony Lith, tonylith@xs4all.nl, tel. 020-6834492.
 • Mutaties op de ledenlijst naar de secretaris: caissa.amsterdam@gmail.com.
 • Websitecommissie om een account (inlog) of hulp bij het publiceren te vragen: caissa.website@gmail.com

Interne wedstrijdleiding:

 • Interne wedstrijdleider: Wim Suyderhoud (wedstrijdleider-interne@caissa-amsterdam.nl)
 • Clubmobiel van de indelers, op dinsdagavond van 19.15 tot 19.45 uur: 06-13091767.