De interne competitie beslaat het gehele seizoen en bestaat uit 2 cycli van minimaal 15 ronden. We spelen volgens een aangepast systeem Keizer. De interne is het hart van Caissa en traditioneel een van de sterke punten van onze vereniging. Voor zowel beginnende clubschakers als spelers van meestersterkte is er altijd een interessante tegenstander.

Dit is een toelichting op de opzet van de interne competitie bij Caissa. Voor de officiële regels is er het competitiereglement.

Aanmelden

Een ieder die mee wil spelen dient zich uiterlijk om 19.45 uur) op de speelavond (dinsdag) aan te melden bij de tafel van de wedstrijdleiding. Telefonische aanmelding kan elke dinsdag van 19.00 tot 19.45 uur op nummer 06-14927230. Aanmelding via sms kan eveneens op dinsdagavond tussen 19:00 en 19:45, o.v.v. de tekst ‘aanmelden’ en uw voor- en achternaam. Bij een oneven aantal aanmeldingen wordt de laatst aangemelde persoon niet ingedeeld. NB. Aanmelding per voicemail is niet mogelijk!

Het speeltempo in de interne competitie bedraagt:

  1. 1 uur en 30 minuten per persoon met 15 seconden increment per zet, of
  2. 1 uur en 45 minuten per persoon voor de hele partij, of
  3. een ander onderling tussen de spelers overeen te komen korter speeltempo van tenminste 1 uur per persoon zonder increment; of tenminste 45 minuten per persoon met increment dat altijd 15 seconden dient te bedragen.

Bij uiteenlopende voorkeuren prevaleert 1 over 2 en 2 over 3, met dien verstande dat een speler van 16 jaar of jonger, alsmede een speler die op een speelavond voor externe wedstrijden als arbiter of wedstrijdleider optreedt, aanspraak kan maken op een korter tempo conform 3.

Indien de spelers geen overeenstemming bereiken (wat natuurlijk zelden voorkomt) heeft de variant met het laagste nummer de voorkeur. Meer details staan in het competitiereglement van de interne.

Clubkampioen en ratinggroepkampioenen

De nummers 1 van beide competitiehelften spelen een match van twee partijen om het clubkampioenschap. De winnaar van deze match is clubkampioen van Caissa en ontvangt de wisselbeker. Ratinggroepswinst wordt eveneens betwist in matches. Deelname aan de matches is alleen mogelijk voor leden die minimaal 60% van het totaal aantal partijen hebben gespeeld. Het speeltempo is hetzelfde als in de competitie. Als er na twee partijen geen beslissing is gevallen, volgt er een barrage in één extra sessie, waarin eerst twee rapidpartijen worden gespeeld en daarna eventueel twee snelschaakpartijen van 5 minuten. Als er dan nog geen uitsluitsel is, moet de beslissing vallen in één enkele snelschaakpartij van 5 tegen 6 minuten pppp die wit moet winnen. Om de kleur wordt geloot.

Simultaan

De simultaan van de clubkampioen wordt na de tweede competitiehelft gespeeld. Dit wordt een alternerende simultaan: de nummers 1 van beide helften spelen simultaan tegen de club, waarbij ze om de beurt een zet moeten doen. Daarnaast speelt de clubkampioen samen met de jeugdkampioen op een van de laatste dagen van het seizoen een soortgelijk duosimultaan tegen de jeugdspelers van Caissa.

Zomercompetitie

Vanaf mei tot augustus wordt er een rapidcompetitie gespeeld. Elke avond speelt iedereen in groepen van vier personen drie rapidpartijen (15 minuten pppp met 10 seconden increment per zet). De speler die aan het eind van de competitie de meeste punten heeft vergaard, is winnaar, mits hij/zij aan minimaal 75% van het totaal aantal gespeelde partijen heeft deelgenomen. Deze competitie staat open voor iedereen, ook voor mensen die geen lid zijn van Caissa. Wel is er een zomerreces waarin er geen clubavond is. Zie daarvoor de kalender op de website.