1. Er wordt gespeeld volgens de officiële FIDE-regels en met wedstrijdindeling volgens het aangepast Keizer systeem.
 2. De interne competitie van Caïssa telt twee helften die beginnen in september respectievelijk januari. Iedere competitiehelft telt minimaal 15 ronden.
 3. De winnaars van beide competitiehelften spelen een match om het clubkampioenschap van Caïssa. De winnaar van deze match is clubkampioen van Caïssa en ontvangt de wisselbeker. De winnaars van de ratinggroepen spelen eveneens een match om het kampioenschap in hun ratingcategorie mits zij minimaal 60% van de partijen hebben gespeeld. De winnaars ontvangen een waardebon van schaakwinkel Het Paard ter waarde van 15 euro.
 4. De matches gaan over 2 partijen, waarvoor dezelfde regels gelden als voor de interne. Bij gelijk eindigen volgt een 3e avond, de barrage-avond, waarop eerst via rapidpartijen, en eventueel daarna via snelschaakpartijen, een beslissing wordt afgedwongen. De avond wordt gestart met 2 rapidpartijen van 15 minuten per persoon per partij, met 5 seconden increment per zet. Mocht de stand hierna ook nog gelijk zijn dan worden er 2 snelschaakpartijen van 5min + 3sec increment gespeeld. Is het opnieuw gelijk dan weer 2 van 5min + 3sec increment, en – bij weer een gelijke stand – 1 partij van 5min + 3sec increment net zolang tot er een beslissing gevallen is. Na elke serie van 2 partijen, en ook bij de eerste enkele partij, wordt er om de kleur geloot. Bij het constateren of claimen van een onreglementaire zet moet de stelling worden teruggebracht tot vóór de onreglementaire zet en krijgt de benadeelde partij er bij rapid 2 minuten en bij snelschaak 1 minuut bij op zijn klok, waarna de partij wordt voortgezet. Pas bij een tweede onreglementaire zet mag de winst worden geclaimd. De matches worden in principe tijdens de eerste ronden van de zomercompetitie gespeeld.
 5. Voor het begin van de eerste ronde per competitiehelft wordt de rangorde opgemaakt die is gebaseerd op de meest recente KNSB ratinglijst. Voor spelers zonder KNSB rating wordt een inschatting gemaakt van hun sterkte, rekening houdend met onder andere hun prestaties in de voorgaande competitiehelft.
 6. De indeling voor de interne competitie geschiedt op de speelavonden om 19:30 uur. Aanmelding dient dus voor 19:30 te geschieden. Wie later komt wordt slechts ingedeeld, indien men de verlating vooraf gemeld heeft. Bij een oneven aantal aanmeldingen wordt degene die zich het laatst heeft aangemeld buiten de indeling gelaten. Uiterlijk 20:15 uur worden de klokken aangezet.
 7. Men speelt in één competitiehelft slechts eenmaal tegen dezelfde tegenstander, tenzij de leider van de interne competitie anders beslist ten gevolge van een overmachtsituatie.
 8. De winnaar vult de uitslag in op de indelingslijst op de tafel van de wedstrijdleiding. Bij remise is dit de taak van de witspeler.
 9. Bij een overwinning krijgt men het waardecijfer van de tegenstander opgeteld bij de eigen punten; bij een remise de helft daarvan en bij verlies niets. Is het aantal spelers bij een ronde oneven, dan krijgt degene die niet speelt 1/2 van het eigen waardecijfer aan punten erbij. Een speler komt in een seizoen slechts éénmaal voor deze vergoeding in aanmerking. Bij niet spelen wegens clubverplichtingen door de interne of externe wedstrijdleider of non-playing captain wordt 1/2 van het eigen waardecijfer aan punten vergoed.
 10. Bij afwezigheid anders dan wegens clubverplichtingen, wordt 1/3 van het eigen waardecijfer aan punten vergoed, maar tijdens een competitiehelft maximaal 5x. Vanaf de zesde keer afwezig worden er dus geen punten meer toegekend.
 11. Bij afwezigheid voor externe wedstrijden tijdens een clubavond voor de KNSB- en SGA-cup als de SGA-competitie bedraagt de puntenvergoeding 1/2 van het eigen waardecijfer (ongeacht de uitslag van de externe partij).
 12. De uitslagen van iedere ronde worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de Caissa website. Tot vier weken na publicatie kan protest worden aangetekend tegen gemaakte fouten.
 13. In de eerste ronde van de interne competitie wordt om de kleur geloot. Bij de volgende ronden wordt de kleur bepaald door het kleursaldo van de spelers. Nieuwe spelers kunnen meteen worden ingedeeld op een door de wedstrijdleider te bepalen plaats.
 14. De eindstand van de interne competitie vormt mede de basis voor de indeling van de teams in het volgende seizoen. Zie de hiervoor de plaatsingscriteria voor de externe competitie.
 15. Het speeltempo in de interne competitie bedraagt:
  1. 1 uur en 30 minuten per persoon met 15 seconden increment per zet, of
  2. 1 uur en 45 minuten per persoon voor de hele partij, of
  3. een ander onderling tussen de spelers overeen te komen korter speeltempo van tenminste 1 uur per persoon zonder increment;
  of tenminste 45 minuten per persoon met increment dat altijd 15 seconden dient te bedragen.
  Bij uiteenlopende voorkeuren prevaleert 1. over 2. en 2. over 3, met dien verstande dat een speler van 16 jaar of jonger, alsmede een speler die op een speelavond voor externe wedstrijden als arbiter of wedstrijdleider optreedt, aanspraak kan maken op een korter tempo conform 3.
 16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.