In tegenstelling tot het Zwitsers systeem, maakt het Keizer-systeem een indeling mogelijk met partijen waarvan de tegenstanders een min of meer gelijke sterkte hebben. Dit zou kunnen door in te delen op rating (KNSB, club of tpr), maar daar kleven wat bezwaren aan in een competitie waarin niet alle leden evenveel spelen. In plaats van met een ratinggetal wordt de sterkte van een speler in het Keizersysteem aangeduid met een waardecijfer, het zgn. Keizergetal. De hoogte van het waardecijfer is dus afhankelijk van de plaats die een speler op de ranglijst inneemt. De indeling wordt iedere ronde gemaakt op basis van de laatste ranglijst.

Hoe komt de ranglijst nu tot stand?

Stel de begin-ranglijst ziet er als volg uit:

Ranglijst 0
Naam Wrd Totaal Naam Wrd Totaal
1 Jansen 50 50 6 de Zeeuw 45 45
2  Pietersen 49 49 7 de Jonge 44 44
3  Bakker 48 48 8 de Oude 43 43
4  Slager 47 47 9 de Wit 42 42
5  de Vries 46 46 10 de Bruin 41 41

 

De indeling voor de eerste ronde wordt dan, gesteld dat alle spelers aanwezig zijn, nr. 1 tegen nr. 2, nr. 3 tegen nr. 4 enz.:

Indeling/Uitslagen ronde 1
 Jansen  Pietersen  1  0
 Bakker  Slager  ½  ½
 de Vries  de Zeeuw  0  1
 de Jonge  de Oude  ½  ½
 de Wit  de Bruin  0  1

 

De uitslagen worden nu in het systeem ingevoerd en een nieuwe ranglijst gaat berekend worden. Dat gaat als volgt:

Waardering
Naam Wrd Ronde 1  Totaal
1  Jansen  50  49 99
2  Pietersen  49  0 49
3  Bakker  48  23½ 71½
4  Slager  47  24 71
5  de Vries  46  0 46
6 de Zeeuw 45 46 91
7 de Jonge 44 21½ 65½
8 de Oude 43 22 65
9 de Wit 42 0 42
10 de Bruin 41 42 83

 

Jansen won zijn partij van Pietsersen en verdient daarmee het waardecijfer van Pietersen, zijnde 49. Dit cijfer wordt bij zijn eigen waardecijfer (50) opgeteld. Pietersen verliest dus en krijgt daarvoor nul punten. Bakker speelt remise tegen Slager. Beide spelers ontvangen voor die prestatie ieder de helft van het waardecijfer van hun tegenstander. De overige drie partijen worden net zo afgewerkt. De verdiende punten worden dus opgeteld bij de eigenwaarde. Vervolgens wordt de lijst gesorteerd op het nieuwe totaal aantal punten. De nieuwe ranglijst ziet er dan als volgt uit:

Ranglijst 1
Naam Wrd Totaal Naam Wrd Totaal
1  Jansen  50  99 6  de Jonge  45  65½
2  de Zeeuw  49  91 7  de Oude  44  65
3  de Bruin  48  83 8  Pietersen  43  49
4  Bakker  47  71½ 9  de Vries  42  46
5  Slager  46  71 10  de Wit  41  42

 

Op basis van ranglijst 1 wordt de indeling voor ronde 2 gemaakt. Weer nr. 1 tegen nr. 2, nr. 3 tegen nr. 4 enz.

Indeling/Uitslagen ronde 2
 de Zeeuw  Jansen  1  0
 de Bruin  Bakker  1  0
 Slager  de Jonge  ½  ½
 de Oude  Pietersen  0  1
 de Vries  de Wit  ½  ½

 

De uitslagen worden verwerkt in de ranglijst; er vindt een herwaardering plaats. En wel als volgt: De overwinning van Jansen op Pietersen uit de eerste ronde is nu ‘nog maar’ 43 punten waard, zijnde het waardecijfer van Pietersen op ranglijst twee; na de eerste ronde was dat nog 49 punten. Zijn verliespartij in de tweede ronde levert natuurlijk niets op. De Zeeuw krijgt voor zijn overwinning in de eerste ronde op de Vries nu 42 punten (was 46 in de eerste ronde). Zijn zege tegen Jansen levert 50 punten op. Samen met zijn eigen waarde een totaal van 141. De overige partijen wordt net zo afgewerkt.

Waardering
Naam Wrd Ronde 1 Ronde 2  Totaal
1  Jansen  50  43 0 93
2  de Zeeuw  49  42  50 141
3  de Bruin  48  41  47 136
4  Bakker  47  23  0 70
5  Slager  46  23½  22½ 92
6 de Jonge 45 22  23 90
7 de Oude 44 22½  0 66½
8 Pietersen 43 0  44 87
9 de Vries 42 0  20½ 62½
10 de Wit 41 0  21 62

 

Vervolgens wordt de ranglijst weer gesorteerd op de nieuwe totaalcijfers. Ranglijst twee ziet er dan als volgt uit:

Ranglijst 2
Naam Wrd Totaal Naam Wrd Totaal
1  de Zeeuw  50  141 6  Pietersen  45  87
2  de Bruin  49  136 7  Bakker  44  70
3  Jansen  48  93 8  de Oude  43  66½
4  Slager  47  92 9  de Vries  42  62½
5  de Jonge  46  90 10  de Wit  41  62

 

Als er nu weer een indeling zou worden Gemaakt, zou die er zo uit hebben kunnen zien. Volgens de standaard indeling zouden de Vries en de Wit elkaar loten. Omdat die twee elkaar echter al in de tweede ronde troffen vindt er een correctie plaats in de indeling.

Indeling/Uitslagen ronde 3
 de Zeeuw  de Bruin  ½  ½
 Jansen  Slager  1  0
 de Jonge  Pietersen  1  0
 de Wit  de Oude  ½  ½
 Bakker  de Vries  0  1

 

Vervolgens worden de uitslagen weer verwerkt in ranglijst 2. De resultaten uit alle voorgaande rondes worden weer opnieuw gewaardeerd tegen de waardecijfers van de laatste ranglijst, de tweede dus in dit geval. Zoals te zien is wijken waarderingen door de gewijzigde waardecijfers af van die van de tweede en eerste ronde.

 

Waardering
Naam Wrd Ronde 1 Ronde 2 Ronde3  Totaal
1  de Zeeuw  50  42  48  24½  164½
2  de Bruin  49  41  44  25  159
3  Jansen  48  45  0  47  140
4  Slager  47  22  23  0  92
5  de Jonge  46  21½  23½  45  136
6 Pietersen 45  0  43  0  88
7 Bakker 44  23½  0  0   67½
8 de Oude 43  23  0  20½  86½
9 de Vries 42  0  20½ 44  106½
10 de Wit 41 0  21 21½ 83½

 

Deze herwaardering resulteert na sortering in de derde ranglijst.

Ranglijst 3
Naam Wrd Totaal Naam Wrd Totaal
1  de Zeeuw  50  164½ 6  Slager  45  92
2  de Bruin  49  159 7  Pietersen  44  88
3  Jansen  48  140 8  de Oude  43  86½
4  de Jonge  47  136 9  de Wit  42  83½
5  de Vries  46  106½ 10  Bakker  41  67½

 

Na de tiende ronde wordt de procedure wat ingewikkelder, want vanaf die ronde vindt er een zgn. volledige herwaardering plaats. Dit houdt in dat de ranglijst net zolang wordt geherwaardeerd totdat er zich géén verschuivingen meer voordoen. Dus tot ronde 10 wordt de ranglijst maar één keer geherwaardeerd, daarna meerdere keren.  Het zijn allemaal geen complexe berekeningen, maar het zijn er wel erg veel in een competitie van 150 man en 17 ronden. Gelukkig heeft de intern wedstrijdleider hiervoor een rekenmachine tot zijn beschikking die hem het nodige werk uit handen neemt.