ONDERDEEL NAAM VERSIE OPMERKINGEN
Content Management WordPress 3.9.1
Visueel thema The Bootstrap 2.0.1  Een robuust template met ondersteuning van responsive design.  Aangepast door Koos Miedema
PLUGINS:
Source code editor Advanced Code Editor 2.2.5
Spam control  Akismet  3.0.0 Moet nog in gebruik genomen worden
 Login/Logout menu  BAW Login/Logout menu  1.3.2
 Check op gebroken links  Broken Link Checker  1.9.3
Afspelen van partijen en  beheer daarvan  chess games player  0.6 Shortcodes voor publiceren van schaakpartijen en persoonlijk partijen-archief. Ontwikkelaar:  Paul van Beukering
Context afhankelijk zijbalken  Custom sidebars  1.6 Toont  een speciale zijbalk afhankelijk van contentcategorie  in body

Migratie Joomla – WordPress FG Joomla to WordPress Premium  1.2.3 Migratie artikelen (niet meer in gebruik: doel bereikt )
 JComments module  1.2.3 Migratie JComments (niet meer in gebruik )
 JomComment module  1.2.3 Migratie JomComments (niet meer in gebruik)
 Kalender Google Calendar Events  0.7.2 Integratie van Caissa’s  Google Kalender Aanbeveling: stoot Google’s Calender af en implementeer een WordPress Plugin voor dit doel, t.b.v. integratie leden accounts en betere presentatie
 Twitter feed in/out  HL Twitter  1.18 Monitoring van dit kanaal is noodzakelijk voor succes.
Huidige binnenkomende tweets voegen vrijwel niets toe Uitgaande tweets kunnen indien kunnen mogelijk gebruikt worden voor belangrijke aankondigingen.
Zie in de editor bij publiceren van een artikel kan een tweet gepubliceerd worden.
Importeren van gebruikers-accounts en bulk-update profiel gegevens Import Users from CSV  1.0.0 Deze plugin heeft voorlopig  zijn werk gedaan: bulkimport van gegevens van 184 leden. Maar kan gebruikt worden om gebruikers profielen te updaten vanuit een CSV file. zoals bijvoorbeeld Elo. Ook voor importeren van records van de Jeugdleden.

In-en uitklaplijsten Olevmedia Shortcodes  1.1.1 Een plugin voor TinyMCE Advanced met veel handige shortcodes om o.a. interactieve elementen toe te voegen zoals in- en uitklapbare lijsten.
N.B. in dit segment zijn vele plug-ins beschikbaar.
Nu werkt alles goed. Maar er moet eventueel rekening gehouden worden met de noodzaak voor een andere plugin in de toekomst. Er is dan conversie nodig, daar zijn wel mogelijkheden voor, maar testen is noodzakelijk
Publiceren van artikelen in zij-balk  Posts in Sidebar  1.19
  • Hiermee wordt het mogelijk om series artikelen in de zij-balk te publiceren. Op dit moment in gebruik vooor puzzels. De plugin die onvoorstelbaar veel mogelijkheden kent  kan eventueel ook gebruikt worden voor deadline aankondigingen CaissaNieuws en CaissaArchief, een toekomstig project.Onze toepassing: als een redacteur een artikel in de categorie puzzels publiceert komt deze automatisch in de zijbalk staan. Posts in Sidebar is zodanig geconfigureerd dat slechts 1 en wel de laatst gepubliceerde puzzel getoond wordt in de zijbalk.
  • Zie hier voor uitleg puzzelimplementatie
  •  Tekst editor
 TinyMCE Advanced  4.0.2 Een zeer belangrjke plugin. Met zeer veel mogelijkheden, teveel om op te noemen in onderhavige context.

 Template beheer  TinyMCE Templates  3.4.3 Een plugin voor Tiny MCE Advanced. Hierin kunnen content items met vaststaande structuur worden beheerd om te kunnen hergebruiken in artikelen of pagina’s. Nu in gebruik voor puzzels.

Indelen van leden in groepen  User Groups  1.1.1 Voor het maken van gebruikersgroepen. Leden kunnen tot meerdere groepen behoren.  In gebruik voor o.a. teampagina´s .
Gebruikersprofielen en privacy User Profiles Made Easy  2.0.9 Leden kunnen zelf persoonlijke data beheren en bepalen voor wie gegevens zichtbaar zijn alleen voor leden of op internet

Caissa artikel WP caissa post type 0.9 Een Caissa artikel heeft een Titel, Ondertitel, Intro en Body en aangepaste presentatie.

 E-mail  WP-Mail-SMTP  0.9.4 Voor het verzenden van e-mail bijvoorbeeld nodig voor wachtwoord reset-email. Deze plugin is recent toegevoegd omdat php e-mail bij huidige hoster te langzaam was.
 Portretfoto  WP User Avatar  1.9.13 Portretfoto tonen in diverse contexts.Oproepbaar vanuit editor.
 Widgetblokken WYSIWYG Widgets / Widget Blocks   2.3.4 We overwegen te stoppen met deze plugin.De voordelen waren beter beheer en de mogelijkheid om met TinyMCE editor widgetblocken te bewerken.Het door elkaar gebruiken van standaard widgets en speciale widgetblocken  is echter te  verwarrend en levert extra werk op mbt css onderhoud.