Gehavend C6 gaat kansloos ten onder
De Amstel 1 - Caïssa 6: 5½ - 2½
door
De voortekenen waren niet gunstig. De eerste twee bordspelers, Tigran en Jack (beiden ronde de 2180) konden niet meedoen. De invallers waren uiteindelijk geregeld na twaalf personen te hebben benaderd.

In de auto op de heenweg haalden de veteranen achterin (Nirav en Jurgen) herinneringen op aan onder anderen Lasker. Aangekomen in Uithoorn deed Bert er nog een schepje bovenop door te vertellen dat hij meemaakte dat Euwe een wat norse man was. Waarop Nirav weer met een simultaananekdote tegen Euwe op de proppen kwam. Het enige dat ik daar tegenover kon stellen was dat ik tijdens een computerschaak conferentie in de jaren 90 op de deelnemerslijst alfabetsisch stond tussen Botwinnik en Bronstein.

Best of the West van start op 31 oktober
Zwitsers toernooi op 7 zaterdagmiddagen
door
Onze vrienden van sv Amsterdam West organiseren dit jaar de 4e editie van het Best of the West. Een Zwitsers toernooi dat wordt gehouden op zeven zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen. Ideaal voor wie af en toe een potje in het weekend wil spelen, maar een weekendtoernooi te intensief vindt.
Eindelijk weer eens trots op een partij
door
Afgelopen zaterdag was het weer KNSB-zaterdag. Ik heb al ruim twee jaar geen goede partij meer gespeeld, en was daarom erg blij dat ik eindelijk weer eens een resultaat heb behaald om trots op te zijn! Dus dan ook maar op de site plaatsen.
Contributie seizoen 2015/2016
door

Beste leden van Caissa,

bij deze verzoekt uw penningmeester u om de contributie voor het lopende seizoen 2015/2016 te betalen.

Hoogte van de contributie
De jaarlijkse contributie bedraagt in het seizoen 2015/16, voor:
•seniorleden: bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 130,00; bij betaling na 1 december € 140,00
•nevenleden (hoofdlid bij een andere vereniging): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 90,00; bij betaling na 1 december € 100,00
•studenten (op vertoon van ov-jaarkaart en collegekaart): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 90,00; bij betaling na 1 december € 100,00
•jeugdleden (jonger dan 20 jaar): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 85,00; bij betaling na 1 december € 95,00
•jeugdgezinsleden (jonger dan 20 jaar én twee andere gezinsleden zijn anders lid): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 42,50; bij betaling na 1 december € 52,50

De hoogte van de contributie is vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 1 september 2015.

Wijze van betalen
De contributie dient over gemaakt te worden naar rekeningnummer NL96 INGB 0004602882 t.n.v. Schaakvereniging Caïssa.

Betalingsregeling
In zeer bijzondere gevallen kan voor leden die zich daartoe genoodzaakt voelen, in overleg met de penningmeester, een speciale betalingsregeling worden getroffen.

Marnix Godding
Penningmeester Caissa