Hoogte van de contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt in het seizoen 2023/2024, voor:

  • senioren leden: € 150,00
  • nevenleden (hoofdlid bij een andere vereniging): € 100,00
  • studenten (op vertoon van ov-jaarkaart en collegekaart): € 110,00
  • jeugdleden (jonger dan 20 jaar): € 105,00
  • jeugdgezinsleden (jonger dan 20 jaar én twee andere gezinsleden zijn anders lid): € 55

De hoogte van de contributie is vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 5 september 2023.

Wijze van betalen

Vanaf seizoen 2017-2018 wordt de contributie geïnd door Club Collect namens Caissa. De leden krijgen per mail een betalingsverzoek en via een toegestuurde link kom je op je persoonlijke betaalpagina waar uitgelegd wordt hoe te betalen : via iDEAL, of per automatische incasso of overmaken naar rekeningnummer van Club Collect. Voor Club Collect is het voldoende te beschikken over naam en e-mailadres van de leden. Andere gegevens, waar ze om vragen, mogen verstrekt worden maar dat is zeker niet noodzakelijk.

Verlenging lidmaatschap

Het lidmaatschap van Caïssa wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan kunt u zich wenden tot de secretaris.

Opzeggen lidmaatschap

Dit dient voor 1 oktober plaats te vinden. Dan is geen contributie verschuldigd. Bij  opzeggen tussen 1 oktober en 1 januari is 50% van de contributie verschuldigd en bij opzeggen na 1 januari het gehele bedrag.   

Nieuwe leden

Bij lid worden voor 1 januari is de gehele contributie verschuldigd en bij lid worden na 1 januari 50% van het bedrag.

Betalingsregeling

In bijzondere gevallen kan voor leden die zich daartoe genoodzaakt voelen, in overleg met de penningmeester, een speciale betalingsregeling worden getroffen.