Hoogte van de contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt in het seizoen 2019/2020, voor:

  • seniorleden: bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 140,00; bij betaling na 1 december € 150,00
  • nevenleden (hoofdlid bij een andere vereniging): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 100,00; bij betaling na 1 december € 110,00
  • studenten (op vertoon van ov-jaarkaart en collegekaart): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 100,00; bij betaling na 1 december € 110,00
  • jeugdleden (jonger dan 20 jaar): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 100,00; bij betaling na 1 december € 110,00
  • jeugdgezinsleden (jonger dan 20 jaar én twee andere gezinsleden zijn anders lid): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 50,-; bij betaling na 1 december € 55,-

De hoogte van de contributie is vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 3 september 2019.

Wijze van betalen

Vanaf seizoen 2017-2018 wordt de contributie geïnd door Club Collect namens Caissa. De leden krijgen per mail een betalingsverzoek en via een toegestuurde link kom je op je persoonlijke betaalpagina waar uitgelegd wordt hoe te betalen : via iDEAL, of per automatische incasso of overmaken naar rekeningnummer van Club Collect.

Verlenging lidmaatschap

Het lidmaatschap van Caïssa wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan kunt u zich wenden tot de secretaris.

Nieuwe leden

Bij aanvang van het lidmaatschap dient ten minste € 20,00 te worden aanbetaald.

Betalingsregeling

In zeer bijzondere gevallen kan voor leden die zich daartoe genoodzaakt voelen, in overleg met de penningmeester, een speciale betalingsregeling worden getroffen.