Online schaaklessen deze week van van start
Er zijn nog een paar plaatsen
door
Geïnteresseerde Caissaleden kunnen zich nog aanmelden bij Sierk (sierkkanis@hotmail.com). Dat kan in twee categorieën: 1100-1500 en 1500-1800. En na de cursus de buitencategorie! De kosten van de eerste 5 lessen zijn voor rekening van de club.
Online schaaktrainingen bij Caissa
Inschrijven kan vanaf heden
door
Er is al jaren vraag naar en dit lijkt het juiste moment om een begin te maken met schaaklessen voor senior-leden van Caissa. Juist nu we het clubgevoel zo missen biedt een schaaktraining met een groepje schaakkameraden van gelijke sterkte misschien iets van compensatie. We hebben onze clubgenoot Sierk Kanis bereid gevonden deze trainingen te verzorgen. Sierk heeft onlangs een serie trainingen met dezelfde opzet bij VAS gegeven, met positieve reacties. Mede afhankelijk van de belangstelling gaan we vanaf 22 februari a.s. van start in twee groepen. Deze trainingen zijn bedoeld voor de tijd dat de beperkingen voor fysiek schaken van kracht zijn.
Hoe
Lichess met Zoom.
Data
Vanaf 22 februari om te beginnen 5 à 10 opeenvolgende maandagen.
Tijd
19:30 – 21:00
Categorieën
Groep A: ELO 1600 – 1800
Groep B: tot ELO 1600
Inhoud
Harmonie tussen stukken, iedereen bij de aanval betrekken, profylactisch denken, sterke velden, sterke vs. zwakke lichte stukken en autodidactisch leren.
Aanmelden
Deelname is gratis voor clubleden. Meld je aan d.m.v. een bericht naar sierkkanis@hotmail.com o.v.v. je rating.
PS
Is er ook animo in de categorie ELO 1800 – 2000 voor schaaktraining? Wellicht is één van onze clubgenoten uit het sterkste segment bereid om die categorie te bedienen? Plaats eventueel een reactie bij dit bericht of meld je bij het bestuur.
Weet u wat nog gevoeliger is?
Twee Arena's!
door
Het tempo 5+3 is populair, bleek afgelopen dinsdag op Lichess. Zelfs uit Stockholm was er interesse. Leuk Hugo! Een week eerder was Dennis er ook al even bij. Ik wil nog even afwachten of de opkomst dinsdag weer zo hoog is en dan een ranglijstelement toevoegen. Daar werd om gevraagd. Voor de mensen met Blitzallergie openen we dinsdag tegelijkertijd een Rapidarena. Alles kan bij Caissa! Zorreg dat je d'rbij bent.
Langer in lockdown, meer schaken!
Volgende clubavond snelschaken
door
Crisis maakt creatief. We zien het in alle geledingen van de maatschappij en ook in Schaakland zindert het van de ideeën. De knsb organiseert een rapidcompetitie, schaakclubs bieden hun leden online schaaklessen (VAS) of organiseren een competitie die de keuze laat om de onderlinge partijen thuis te spelen of online (Paul Keres). Wij willen ook graag meer doen.

Onze rapid-Arena op Lichess draait alweer een aantal weken met een redelijke opkomst. Maar het is duidelijk dat niet alle leden dit tempo even leuk vinden. Vandaar dat we er aanstaande dinsdag een snelschaakavond (5+2) tegenaan gooien. Komt allen! Afhankelijk van de opkomst kunnen we dat eventueel regelmatig gaan doen.

En misschien is er meer mogelijk. Namens het bestuur nodig ik jullie uit om mee te denken. Wij staan open voor al jullie ideeën.

Cadeau voor Driss
overhandigd door Debby
door
Driss mag ons onder de coronaregels al weken niet meer voorzien van drankjes van achter de bar in Lydia. Dat heeft tot gevolg dat zijn plexiglas fooienpotje er leeg en eenzaam bijstaat. Debby bedacht dat we daar iets aan konden doen. De leden van Caissa hebben massaal gehoor gegeven aan haar oproep om een kleine bijdrage te leveren voor Driss' gederfde inkomsten. Dat werd zodoende een aanzienlijke bijdrage. Vandaag vond de overhandiging plaats op de stoep voor de dichte deur van ons clublokaal.

Driss kreeg een grote envelop met het ingezamelde bedrag en een prachtige kaart met de namen van de gulle gevers. Tot onze verbazing – en misschien ook wel opluchting – liet de goede Driss de envelop ongeopend. Waarschijnlijk uit beleefdheid. Bij een Hindoestaanse trouwerij waar ik was uitgenodigd, scheurde het ontvangstcomité tot mijn ontzetting de met een lullig tientje gevulde envelop die ik hun had overhandigd zonder scrupules aan flarden en noteerde het bedrag minzaam in het huwelijkskasboek: het andere eind van het spectrum. Ik prefereer de kiesheid van Driss, maar ik moet toegeven dat ik de uitdrukking op zijn gezicht wel had willen zien op het moment dat hij de inhoud van de envelop zag. Aan de andere kant ben ik blij dat we hem niet meer in verlegenheid hebben gebracht dan noodzakelijk.

Ik mocht van Driss de overhandiging filmen:

De interne competitie 20/21
Stand van zaken
door
De eerste turnus van de huidige competitie nadert haar einde. Waar? We weten inmiddels gelukkig dat we nog een tijdje voort kunnen in Huis van de wijk Lydia. Maar wie, en hoe dan?

Marc Overeem kan de winst niet meer ontgaan. Hij sloeg in de laatste ronde een ultieme aanval op zijn koppositie af door Sierk Kanis, de onbetwiste nummer twee in de stand, voor de tweede keer op remise te houden. Goede resultaten voor Sierk, maar hij schiet er niets mee op. Met nog twee rondes te spelen en alle sterke tegenstanders gehad hebbende, kan Marc zich wel gaan voorbereiden op de match om het clubkampioenschap van dit schaakseizoen.
We hebben de tent twee weken moeten sluiten, vandaar dat wij nu 12 in plaats van 14 rondes hebben gespeeld. Er is nog één ronde te gaan voor het kerstreces. We spelen daarna, op 5 januari, nog een laatste ronde waarmee de eerste turnus wordt afgesloten. Dat betekent dat er één of twee rondes meer te spelen zijn in de tweede turnus. Als de vaccins hun werk doen en de opkomst weer toeneemt, kan de strijd in de top dan wellicht betwist worden door een groter aantal kandidaten.
Het zijn schrale clubavonden, zo zonder bar en met een aanzienlijk aantal ontbrekende schaakvrienden. De nieuwjaarsborrel kunnen we ook al op onze buiken schrijven! Maar de goede Driss zet nog steeds koffie en thee voor ons klaar en afgelopen dinsdag anderhalve meter kerstbrood bovendien. We hebben hem uitgenodigd om dinsdag aanstaande om acht uur even langs te komen. Jullie weten wat hem te wachten staat.
Als je er niet bij kunt zijn, wens ik je nu al vast fijne feestdagen in kleine kring en zonder knallers. Misschien wordt het eindelijk eens een echt stille nacht. En blijft er wat tijd over voor een extra potje op Lichess. Enjoy. Blijf gezond.

Terug naar Lydia
Aanstaande dinsdag mag het weer!
door
Na een Covid-intermezzo van twee weken hervatten we dinsdag 24 november de interne competitie. Ik hoop velen van jullie daar weer te treffen. Er is ruimte voor 30 spelers. We nemen gewoon weer alle maatregelen in acht en die hebben ons tot op heden het spelen niet kunnen beletten. Nog meer goed nieuws: voor de de thuisblijvers gaat de Lichess-Arena weer open om 20:00. Plezier!
De interne competitie leeft nog!
In weerwil van barre tijden.
door
De scherpe richtlijnen van de overheid krijgen Caissa echt niet klein. We zijn halverwege de eerste helft van de competitie en we schaken nog steeds! Hóe dan, vraagt u zich af?

Ja, want er is wel het één en ander veranderd. De opkomst is met 20-30 leden een stuk lager dan normaal, Driss en zijn bar zijn helaas verbannen en de mondkapjes hebben inmiddels ook in Lydia hun intrede gedaan. We schaken aan dubbele tafels om de afstand tot elkaar te waarborgen en er wordt veel ruimte om de borden heen gelaten. Paul Schipper heeft zich opgeworpen om toe te zien op naleving van de regels en na zeven dinsdagen concludeert hij dat de aanwezigen zich prima gedragen.
Er wordt hier en daar wel gemopperd dat het op deze manier allemaal een stuk minder leuk is, maar we schaken nog mensen! En op Lichess staat elke dinsdag de Arena open vanaf 20:00 voor de leden die het contact geheel willen mijden.

Hoe dan ook, we blijven fijn schaken en Caissa gaat nooit verloren. Ik heb gezegd.

Interne 2020/2021 van start
Met 32 spelers
door
Het was even wennen, met vaste looprichtingen en met zonder nazit, maar we hebben weer geschaakt. Met stukken, bord, klok en een tegenstander van vlees en bloed. Heerlijk was het. Hierbij de uitslagen.

Marc Overeem – Sybolt Strating 1/2-1/2
Abe Willemsma – Paul Hummel 0-1
Piet van der Weide – Paul Schipper 1-0
Sierk Kanis – Cees Visser 1-0
Albert Riemens – Rob Bödicker 1/2-1/2
Hans Uiterwijk – Boudewijn van Beckhoven 0-1
Wim Suyderhoud – Jan van Banning 1/2-1/2
Boudewijn Thewissen – Lodewijk van Pol 0-1
Jan Timmerman – Frans Roes 1-0
Sarah Snoeck – Aleks Varnica 0-1
Olivier Zanoli – Pater van der Vlis 1-0
Egbert van der Maar – Chris Verheijden 1-0
Roel Polak – Bob Nijhof 0-1
Minuk van Osnabrugge – Jan Wieringa 1-0
Erik Heukensfeldt Jansen – Debby Nieberg 0-1
Peter van der Werf – Florian Willemssen 0-1