Dinsdag 24 augustus simultaan!
Door GM Dimitri Reinderman
door
Om te vieren dat er mogelijkheden gloren om het schaken weer te op te vatten zoals we dat deden voordat alle narigheid begon, zal onze eerste man aanstaande dinsdag een simultaan geven. We beginnen om 20:00 met een beperkt aantal deelnemers. Aanmelden kan op de gebruikelijke manier, telefonisch of per sms, tussen 19:00-19:45.
27 juli laatste ronde zomercompetitie
En dan reces tot 17 augustus
door
Aanstaande dinsdag, 27 juli, spelen we de laatste ronde van de impromptu zomercompetitie. Daarna gaan we met vakantie en zien we jullie graag weer op 17 augustus, wanneer de jaarlijkse materiaalavond op het programma staat. Op 24 augustus organiseren we dan nog een simultaan met kopman van het eerste team Dimitri Reinderman om het seizoen af te sluiten. Fijne vakantie alvast!
De zomercompetitie in Lydia is begonnen
Met (te) lange partijen
door
Vorige week dinsdag hebben we de clubavonden in Lydia hervat met de eerste ronde van een nieuwe competitie, die we voor het gemak de zomercompetitie zullen noemen. In deze competitie spelen we lange partijen - met het rapid-tempo hebben we in de afgelopen tijd meer dan genoeg partijen gespeeld. De opkomst was bijna maximaal (we kennen nog steeds een corona-quotum van 40 personen) en het voelde als vanouds! Maar het speeltempo bleek een belangrijk nadeel te hebben....

Normaal hebben we de tijd tot Driss wil sluiten, wat in de praktijk betekende dat we de deur niet zelden achter ons dichttrokken om 01:00. Nu Driss absent is, dicteert Combiwel ons dat de poorten uiterlijk om 00:00 moeten worden gesloten, anders gaat het alarm loeien gelijk de burgerwachttest op de eerste maandag van de nieuwe maand. Om 23:50 stond er vorige week nog een ingewikkeld eindspel op het bord van mijn medecursisten Paul van Beukering en Christian Visser bij de onderhoudende, leerzame en kundige schaaktrainingen van Sierk Kanis. Er stond ons niets anders te doen dan tot remise te besluiten en hals over kop het gebouw te verlaten.

Om niet nog een keer in dat sukkelstraatje te geraken, stellen we voor het restant van de zomercompetitie een nieuw speeltempo in: 1 uur en 15 minuten kloktijd met 10 seconden increment per zet. Er wordt door het bestuur momenteel naarstig gezocht naar iemand die een onderhoudende, leerzame en kundige cursus klokinstellen kan verzorgen.

Morgen ronde twee!

Arno Bezemer winnaar Van Hulsttoernooi
Bij het feest der aliassen
door
Arno Bezemer is gisteren als Caissa's sterkste snelschaker van 2021 uit de bus gekomen. Hiermee is naar wij vurig hopen het online schaakseizoen definitief afgesloten. Volgende week dinsdag hervatten wij onze clubavonden in ons vertrouwde Huis van de Wijk Lydia. Het toernooi was heel erg anders dan anders.

Het Van Hulsttoernooi is altijd erg populair geweest. De sterkste spelers van de club doen er graag aan mee en gewoonlijk is de minimale opkomst in de orde van 50-60 clubleden. Maar niets is nog normaal. En hoewel we met u hopen dat we snel weer terug kunnen naar hoe het was, meende het bestuur dat we met zo’n hoge opkomst nog lang niet in Lydia terecht kunnen. Vandaar het besluit om het toernooi op Lichess te organiseren en het niet nog een jaar op te schorten. Met de software van Lichess hebben we nu zo’n half jaar lang clubavonden georganiseerd in arenavorm, onder een redelijke opkomst. Je moest wát, nietwaar? Het alternatief was – the thought! –  niet schaken. De laatste tijd echter leek het erop dat de zelfs de meest trouwe Lichessschakers verzadigd raakten van het online-schaak. Het nieuws dat we vanaf 25 mei a.s. voorzichtig weer met echte stukken kunnen spelen kwam dus zeker niet te laat. Peter van der Vlis zal jullie nog nader informeren over de manier waarop we dat gaan doen.

De online-clubavonden zijn bij dezen met een geïmproviseerd Van Hulsttoernooi afgesloten. Er deden 31 spelers mee, waaronder waarschijnlijk enkele verstekelingen. De meeste internetschakers bedienen zich van schuilnamen, in veel gevallen omdat zij niet willen dat hun repertoire bekend wordt bij de concurrenten. Daarom was niet altijd duidelijk of alle deelnemers wel leden van Caissa waren. Van twee deelnemers is er een sterk vermoeden van niet. Gelukkig hebben zij geen noemenswaardige invloed gehad op het verloop van het toernooi. Achter andere onbekende schuilnamen bleken Caissanen schuil te gaan die een tijdje uit beeld waren geweest. Laten we hopen dat we elkaar snel weer in de ogen kunnen zien en bij de naam kunnen noemen. Een gesprekje en een drankje aan de bar bij Driss, wat een heerlijk vooruitzicht is dat! Simple pleasures are the best, dat lesje is nu geleerd.

Arno Bezemer had aan het eind van de toernooiavond de meeste punten, en dan heb je gewonnen. Van harte Arno! Je naam wordt op de Van Hulstbokaal gegraveerd – niet voor het eerst overigens. Volgend jaar weer offline.

 

Van Hulst snelschaaktoernooi 2021
Lichess, dinsdag 18 mei a.s, 20:00
door
Na een jaar sans kunnen we ons geliefde blitztoernooi weer oppakken, zij het noodgedwongen online. Deelname is mogelijk voor leden en nevenleden die zich hebben aangemeld bij het Caissateam op Lichess. Het bestuur hoopt op een grote toeloop. Hieronder valt te lezen hoe het toernooi wordt georganiseerd. Veel plezier!

Organisatie van het toernooi

Het eerste deel is plenair. We spelen vanaf 20:00 precies 7 ronden zwitsers op Lichess, tempo 5+0. Deelnemers kunnen één bye nemen (= 1/2 punt) door voorafgaand aan rondes 1 t/m 4 op de pauzeknop te drukken. De tijd tussen de ronden bedraagt 30 seconden. Als de beginzet niet op tijd wordt uitgevoerd, wordt de partij verloren verklaard.

Na een pauze van 20 minuten wordt het tweede deel gespeeld in twee groepen: de finalegroep en de troostfinalegroep. De bovenste helft in de eindstand van het eerste deel van het toernooi plaatst zich voor de finalegroep. Bij een oneven aantal deelnemers komt ook de eerstvolgende in de stand in aanmerking voor de finalegroep (weerstandspunten kunnen daarbij een rol spelen). Vervolgens wordt in beide groepen opnieuw een serie van 7 ronden zwitsers gespeeld bij hetzelfde tempo.

De speler uit de finalegroep met de meeste punten wint het toernooi. Bij gelijk eindigen zijn de weerstandspunten beslissend. De Johan van Hulstbokaal zal, voorzien van de naam van de winnaar, worden uitgereikt bij de eerstvolgende jaarvergadering van sv Caissa.

NB Bij incidenten en/of onvoorziene problemen met de software vindt een bindende arbitrage plaats door die leden van het bestuur die niet deelnemen aan het toernooi, waaronder ondergetekende. Over de arbitrage is geen correspondentie mogelijk.

Afronding van het online schaakseizoen
Eindstand BLITZcompetitie
door
Het ziet er naar uit, beste schaakvrienden, dat we vanaf 25 mei a.s. weer kunnen schaken in Lydia! Hoe mooi is dat? We ronden het online schaken hieronder af met de eindstand van de BLITZcompetitie, waarin TheRookOnTheHill vooral in de laatste paar ronden bij afwezigheid van zijn concurrent J0u0ns op brute wijze heeft huisgehouden. Voor hem de lauweren. Aanstaande dinsdag spelen we op de laatste online clubavond het VanHulsttoernooi. Hoe dat gaat valt hierbóven te lezen.

Scores BLITZcompetitie ronde 12

 

TheRookOnTheHill – 20

bafiano – 18

LodewijkvP – 16

Koningsclub – 14

JanvanBanning – 12

Boudy_beck – 10

PeterVanDerVlis – 10

TonyLith – 10

Warninga – 4

 

Eindstand

TheRookOnTheHill – 206

JanvanBanning – 152

J0u0ns – 138

LodewijkvP – 126

TonyLith – 124

Koningsclub – 124

AngeloSpiler – 80

Warninga – 58

boudy_beck – 56

bafiano – 40

FransRoes – 32

PeterVanDerVlis – 26

Woudenberg – 20

Slingertje – 18

khoipham – 16

facechess – 16

Schachbass – 14

paulbeuk – 12

SarahSn – 6

Yoto64 – 6

Adelaar146 – 6

Caissa62 – 4

 

Online schaaklessen deze week van van start
Er zijn nog een paar plaatsen
door
Geïnteresseerde Caissaleden kunnen zich nog aanmelden bij Sierk (sierkkanis@hotmail.com). Dat kan in twee categorieën: 1100-1500 en 1500-1800. En na de cursus de buitencategorie! De kosten van de eerste 5 lessen zijn voor rekening van de club.
Online schaaktrainingen bij Caissa
Inschrijven kan vanaf heden
door
Er is al jaren vraag naar en dit lijkt het juiste moment om een begin te maken met schaaklessen voor senior-leden van Caissa. Juist nu we het clubgevoel zo missen biedt een schaaktraining met een groepje schaakkameraden van gelijke sterkte misschien iets van compensatie. We hebben onze clubgenoot Sierk Kanis bereid gevonden deze trainingen te verzorgen. Sierk heeft onlangs een serie trainingen met dezelfde opzet bij VAS gegeven, met positieve reacties. Mede afhankelijk van de belangstelling gaan we vanaf 22 februari a.s. van start in twee groepen. Deze trainingen zijn bedoeld voor de tijd dat de beperkingen voor fysiek schaken van kracht zijn.
Hoe
Lichess met Zoom.
Data
Vanaf 22 februari om te beginnen 5 à 10 opeenvolgende maandagen.
Tijd
19:30 – 21:00
Categorieën
Groep A: ELO 1600 – 1800
Groep B: tot ELO 1600
Inhoud
Harmonie tussen stukken, iedereen bij de aanval betrekken, profylactisch denken, sterke velden, sterke vs. zwakke lichte stukken en autodidactisch leren.
Aanmelden
Deelname is gratis voor clubleden. Meld je aan d.m.v. een bericht naar sierkkanis@hotmail.com o.v.v. je rating.
PS
Is er ook animo in de categorie ELO 1800 – 2000 voor schaaktraining? Wellicht is één van onze clubgenoten uit het sterkste segment bereid om die categorie te bedienen? Plaats eventueel een reactie bij dit bericht of meld je bij het bestuur.
Weet u wat nog gevoeliger is?
Twee Arena's!
door
Het tempo 5+3 is populair, bleek afgelopen dinsdag op Lichess. Zelfs uit Stockholm was er interesse. Leuk Hugo! Een week eerder was Dennis er ook al even bij. Ik wil nog even afwachten of de opkomst dinsdag weer zo hoog is en dan een ranglijstelement toevoegen. Daar werd om gevraagd. Voor de mensen met Blitzallergie openen we dinsdag tegelijkertijd een Rapidarena. Alles kan bij Caissa! Zorreg dat je d'rbij bent.