Caissa zoekt 2 Corona-verantwoordelijken
betreft tijdelijke functie (hopelijk)
door
De KNSB adviseert elke vereniging om enkele Corona-verantwoordelijken aan te stellen. We willen graag weer gaan schaken en iedereen moet zich veilig kunnen voelen op de clubavond en daarbij is een Corona-verantwoordelijke onmisbaar. Wil je ons helpen om de clubavonden weer op te starten of heb je vragen? Laat het svp weten. Onderstaand takenpakket komt uit het ‘Plan van aanpak opstarten clubavond’ van de KNSB. De werkelijke invulling hiervan kan in overleg bepaald worden.

De corona-verantwoordelijke:

  • Leest het NOC*NSF protocol verantwoord sporten en het KNSB schaakprotocol; zorgt dat exemplaren hiervan aanwezig zijn op de accommodatie of tijdens de clubactiviteit.
  • Onderhoudt contact met de zaalbeheerder van de accommodatie over de voorzorgsmaatregelen.
  • Controleert of de accommodatie voldoet aan de voorwaarden en hoeveel personen er toegelaten kunnen worden tot de clubavond/activiteit.
  • Controleert en zorgt dat er voldoende desinfecterende middelen aanwezig zijn tijdens de activiteit/clubavond.
  • Informeert de clubleden en ouders over de regels en spreekt ze zo nodig hierop aan.
  • Denkt na over de opstelling van de tafels en borden en zorgt dat deze in de gewenste opstelling staan.
  • Houdt bij hoeveel personen deelnemen aan de clubavond, en ziet erop toe dat alle aanwezigen hun gegevens vastleggen in de aanwezigheidsgegevens en draagt zorg voor het bewaren van de die gegevens zolang dat nodig is en draagt zorg voor de vernietiging daarvan na einde bewaarplicht (advies: minimaal 4 weken).
  • Handelt in de geest van de voorzorgsmaatregelen wanneer er zich situaties voordoen waarin de regels niet voorzien, en krijgt ook van de andere clubleden de ruimte om te handelen naar eigen inzicht.
  • Zal veel van de bovengenoemde taken delegeren aan bestuursleden, barmedewerkers of commissies. De corona-verantwoordelijke ziet toe op de naleving van de regels (en wordt daarin gesteund door het bestuur). Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het bestuur communiceert met de leden op aangeven van de corona-verantwoordelijke, dat de barmedewerker daadwerkelijk heeft gezorgd voor hygiënische doekjes en desinfecterende middelen, etc.

Reactie achterlaten