Corona protocol – Huize Lydia
Veilig schaken op de clubavond
door
Hieronder staat een protocol om te waarborgen dat er op een veilige manier kan worden geschaakt in Huize Lydia. Wij hopen dat, door inachtneming van deze randvoorwaarden, zo veel mogelijk leden weer bereid zijn deel te nemen aan onze clubavonden. Het protocol kan nader worden verfijnd op basis van inzichten en ervaringen. Dit is de versie van 7 september 2020.

VERANTWOORD SCHAKEN IN CORONA-TIJD IN HUIZE LYDIA 

 1. Op de clubavonden (dinsdag) wordt er in Huize Lydia geschaakt met inachtneming van het ‘Protocol Verantwoord Schaken’ van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en de in aanvulling daarop met Combiwel gemaakte afspraken.
 2. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de bovenzaal en de benedenzaal en in voorkomende gevallen het tuinhuis. De tafels staan opgesteld in een vaste opstelling en mogen niet worden verplaatst.
 3. Er zijn vaste looprichtingen in de zalen, waaraan iedereen geacht wordt zich te houden.
 4. Wie wil komen schaken dient zich op de avond zelf aan te melden tussen 19.00 en 19.45 uur, telefonisch of per SMS, op 06-14927230.
 5. Wie zich heeft aangemeld, zorgt ervoor tussen 19.45 uur en 20.00 uur te arriveren. Eerder is de zaal niet toegankelijk. Bij binnenkomst ontsmet men de handen en tekent de presentielijst. Het zetten van de handtekening geldt tevens als verklaring dat men geen gezondheidsklachten heeft. Daarna neemt men plaats aan een tafel in afwachting van bekendmaking van de indeling.
 6. De 1,5 meter regel geldt onverkort. Ook aan het schaakbord houdt men 1,5 m afstand tot zijn of haar tegenstander door zoveel mogelijk achterover te leunen, behalve bij het doen van een zet of in de tijdnoodfase (minder dan 5 minuten speeltijd).
 7. Bij het halen van drankjes en gebruik van het toilet geeft men zich voldoende rekenschap van eventuele drukte voordat men zich in de gang of aan de bar begeeft. Ga niet van je plek wanneer de 1,5m afstand daardoor niet voldoende in acht genomen wordt.
 8. In beginsel zijn op de schaakavond alleen schakers welkom, geen toeschouwers. Uitzonderingen om specifieke redenen kunnen worden toegestaan door het bestuur.
 9. Nadat de schaakpartij(en) is/zijn beëindigd, wordt men geacht Huize Lydia te verlaten. Er vindt geen naborrel plaats.
 10. Om veilig schaken voor iedereen mogelijk te maken, worden deze regels strikt toegepast. De binnen Caissa aangewezen Corona-verantwoordelijken zullen hierop toezien en hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. Wie ondanks herhaalde waarschuwing de regels onvoldoende in acht neemt, kan de toegang tot de clubavonden tot nader order worden ontzegd.
 1. Rik Salomons

  Rik Salomons zei op :

  En? Hoe is de eerste clubavond in het Coronatijdperk verlopen? Ik ben benieuwd naar de ervaringen!

 2. Peter van der Vlis

  Peter van der Vlis zei op :

  Dag Rik, de avond is probleemloos verlopen. Er waren zo’n 20 leden aanwezig, we konden met zijn allen in de bovenzaal schaken en de Corona regels zijn goed gerespecteerd.
  Volgende week (25 augustus) zullen we een Rapid avond houden, aanmelding vooraf vereist. Nadere informatie volgt nog in een nieuwsflits.

Reactie achterlaten