Scheidsrechterscursus
Wie doet er mee?
door
Op maandag 25 februari en maandag 11 maart organiseert de KNSB een Scheidsrechterscursus (SR 1) in het Go Centre in Amstelveen (van 20 - 22 u).

Deze cursus verschaft de basiskennis voor het vervullen van de rol van wedstrijdleider bij de interne en externe competitie.

Er is een krapte aan wedstrijdleiders binnen onze vereniging, dus wij zijn op zoek naar leden die deze rol af en toe willen vervullen.

Belangstellenden graag uiterlijk 11 februari a.s. aanmelden via voorzitter@caissa-amsterdam.nl of wedstrijdleider-externe@caissa-amsterdam.nl.

Schaaktafels in Amsterdam
door
Ook de hoofdstad raakt in de ban van ‘Urban Chess’.

Na Utrecht, Gorinchem, Doetinchem, Amersfoort, Apeldoorn en ‘schaakeiland’ Schiermonnikoog zijn er nu ook publieke schaaktafels in het Gijsbrecht van Aemstelpark (Zuid). Naast de twee schaaktafels is er een damtafel, een mens-erger-je-niet tafel en een tafeltennistafel. De officiële opening door de Gemeente Amsterdam is op zaterdag 8 december om 11.00 uur, met schaak- en andere activiteiten tot 16.00 uur.

Ook op het Steve Bikoplein in de Transvaalbuurt (Oost) zullen voor het einde van het jaar drie schaaktafels geplaatst worden.

Dit alles is te danken aan de onvermoeibare inzet van Jesús Medina (bestuurslid van het Max Euwe Centrum) die schaken hiermee, voor jong en oud, zichtbaarder en vanzelfsprekender wil maken.

Dimitri Reinderman komt naar Caissa
Als speler en jeugdtrainer
door
Dimitri Reinderman heeft zich aangemeld als lid van Caissa. Hij gaat komend seizoen spelen in ons 1e team. Als grootmeester met een huidige FIDE rating van 2575 kan hij zich meten met de beste schakers van Nederland; in 2013 was hij nog Nederlands kampioen. Tot voor kort speelde hij voor Pathena Rotterdam maar als echte Amsterdammer is hij bij Caissa veel beter op zijn plek.
Ook gaat Dimitri training geven aan onze beste jeugdspelers. Gezien diens ervaring met Nederlandse jeugdselecties kan dit onze jongeren een geweldige ‘boost’ geven.
Een grote aanwinst voor de club dus. Welkom Dimitri!
Caissa 1 winnaar SGA Rapid finale
Op de valreep van het seizoen nog een prijs!
door

Net als twee jaar geleden triomfeerde ons 1e team in de hoofdklasse, onder meer door een zege op de onverslaanbaar geachte Aasgieren. Daarmee is, net als twee jaar geleden, toch nog een prijs in de wacht gesleept in een seizoen zonder kampioenschappen of bekers. Felicitaties voor Alje Hovenga, Arno Bezemer, Dennis Brouwer, Daan Zult, Abe Willemsma en Arlette van Weersel.

Het was sowieso een goed Rapid seizoen want van de vier teams in competitie haalden ook ons 3e en 4e de finale die op 20 juni bij De Raadsheer werd afgewerkt. Het 3e eindigde als 3e in de 1e klasse; en het 4e op een gedeelde 2e plaats in de 2e klasse.

Opvallend genoeg was er geen Caissa team vertegenwoordigd in de 3e klasse. Dat moet volgend jaar anders!

 

 

Wie o Wie…
...helpt met belangrijke taken in onze vereniging?
door
Zoals aangegeven in de laatste nieuwsflits is er dringend behoefte aan versterking van onze organisatie. Met name een extern wedstrijdleider voor het komend seizoen; en iemand met enige kennis van IT om onze website te helpen beheren. Aanmelding via voorzitter@caissa-amsterdam.nl.
Wij blijven de komende jaren spelen in Huize Lydia
door
Dit heeft het bestuur onlangs besloten, conform de wens van de overgrote meerderheid van de leden, die blijkens de enquête ook bereid is de budgettaire consequenties te accepteren. Met de exploitant van Lydia, Combiwel, zijn inmiddels afspraken gemaakt die een weliswaar forse maar gezien de omstandigheden ons inziens billijke huurverhoging behelzen, inclusief een overgangsregeling.
Voor het komende seizoen stelt het bestuur voor de contributie met 10 Euro te verhogen. Om zeker te stellen dat de club ook op langere termijn in Lydia kan blijven zonder verdere materiële contributieverhoging, heeft een aantal leden zich bereid verklaard tot een zogeheten periodieke gift. Dit houdt in dat men zich in een schriftelijke overeenkomst vastlegt om gedurende 5 jaar jaarlijks een individueel te bepalen bedrag aan de club te schenken, welk bedrag dan volledig fiscaal aftrekbaar is. Het bestuur is zeer verheugd met dit initiatief, en hoopt op navolging. Verzoek aan degenen die hiertoe bereid zijn, contact op te nemen met mijzelf (voorzitter@caissa-amsterdam.nl) of met penningmeester Pold Gomperts (penningmeester@caissa-amsterdam.nl).
Verder is op basis van de uitkomsten van de enquête besloten om vooralsnog niet te tornen aan het aantal speelavonden. De zomerstop zal dus 4 weken bedragen, zoals voorheen.
Uiteraard zal dit onderwerp inclusief budgettaire aspecten nader aan de orde komen in de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het nieuwe seizoen. Maar wij wilden u alvast geruststellen dat onze prettige speellocatie voor de nabije toekomst zekergesteld is.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet die bij het bestuur aan te kaarten.
Johan van Hulst 1911 – 2018
door
Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Prof. Johan van Hulst op donderdag 22 maart jl. is overleden, op de gezegende leeftijd van 107 jaar. Voortreffelijk schaker, oorlogsheld en aimabel mens. Binnenkort volgt een uitvoeriger in memoriam op deze website; en wij zullen hem in ieder geval op het naar hem vernoemde snelschaak-toernooi op 10 april a.s. herdenken.

Zie ook de verslaggeving op nos.nl.

Schaaktafels in het Vondelpark
Steun de petitie
door

In meerdere gemeenten in Nederland beijvert Jesús Medina zich om schaaktafels geplaatst te krijgen op openbare plekken. Ook in het Vondelpark. Geen commerciële drijfveren, enkel uit passie voor de schaaksport. Ondersteun dit initiatief  door het tekenen van de petitie via www.petities24.com/schaaktafelsamsterdam (for English: www.petitions24.com/chesstablesamsterdam). En moedig vrienden en bekenden via sociale media aan dit ook te doen.

Een erelid en een lid van verdienste erbij!
door
Tijdens de ALV van 5 september zijn bij acclamatie Dennis Breuker tot erelid benoemd en Robert-Jan Schaper tot lid van verdienste.

Oud-voorzitter Dennis, reeds lid van verdienste, werd verheven tot erelid nu hij door zijn verhuizing naar de regio Nijmegen lid af dreigde te worden. De voordracht hiertoe kwam van ex-Caissaan Tom Spits, en werd door Tony Lith en Wim Suyderhoud ter vergadering ondersteund. Als voornaamste redenen gelden Dennis’ uitstekende regie van de fusie met Euwe; en zijn onafgebroken actieve bijdrage aan de club als bestuurslid, webmaster, teamleider, in de organisatie van het Eijgenbrood-toernooi, schrijver van stukjes in CaissaNieuws, en van het HEKS software programma dat vroeger voor de indeling van de zomercompetitie werd gebruikt. Moge het erelidmaatschap voor Dennis een extra stimulans zijn om nog vaak op de club te blijven komen!

Robert-Jan werd op voordracht van Abe Willemsma tot lid van verdienste benoemd bij zijn vertrek uit het bestuur na meer dan 10 jaar. Vooral vanwege zijn opbouw van onze jeugdafdeling, die inmiddels tot de grootste van Nederland behoort. Met niet aflatende energie heeft Robert-Jan een goed functionerende organisatie neergezet, waarbij hij veel leden van Caissa heeft weten te motiveren een bijdrage te leveren.  Het geduld en enthousiasme waarmee hij ook persoonlijk aan de allerkleinsten de beginselen van het schaakspel bijbrengt, is lovenswaardig. Ook nu hij het stokje van jeugdleider aan Debby Nieberg heeft overgedragen, zal hij ongetwijfeld een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de continuering en verdere uitbouw van de jeugdafdeling.

Dennis en Robert-Jan, gefeliciteerd. Deze eretitels zijn dik verdiend.