Meespelen op de clubavond in Corona tijd
Procedure voor aanmelding en binnenkomst
door
De eerste echte clubavond van het nieuwe seizoen is in principe goed verlopen met inachtneming van ons Corona protocol. Het drukste moment van de avond vindt plaats wanneer rond 20.00 uur de indeling bekend wordt en veel mensen in korte tijd door elkaar lopen. Om dat zoveel mogelijk te vermijden is in overleg met onze Corona verantwoordelijken Paul Schipper en Michael Wunnink de procedure iets aangescherpt.
 1. Aanmelding conform eerdere instructie alleen telefonisch of per SMS op 06-14927230 van 19.00 tot 19.45 uur.
 2. Je bent welkom vanaf 19.45 uur, we streven naar een gespreide binnenkomst tussen 19.45 en 20.10 uur.
 3. Bij binnenkomst graag je handtekening plaatsen op de presentielijst, handen reinigen en plaatsnemen achter een lege tafel. Wanneer het te vol is in de bovenzaal wordt je verzocht beneden plaats te nemen.
 4. Rond 20.00 uur wordt de indeling bekend gemaakt. Op het overzicht van de partijen in de hal staat aangegeven of men boven of beneden speelt.
 5. Wie na 20.00 uur binnenkomt, dient zich meteen naar de zaal te begeven waar hij/zij speelt. Wacht s.v.p. even met het bestellen van een drankje tot het rustig in de gangen en bij de bar is.
 6. Wie drukte onprettig vindt, doet er verstandig aan om 19.45 uur te arriveren en plaats te nemen in de benedenzaal. Wanneer dat niet mogelijk is, desnoods om 20.15 uur (uiterlijk) wanneer de meeste partijen begonnen zijn. In dat laatste geval, meld dat even bij de aanmelding.
 7. Het streven is dat alle partijen om 20.10 uur beginnen en dat de avond na de laatste partij uiterlijk 23.30 uur wordt afgerond.
 8. Het maximum aantal borden is voorlopig vastgesteld op 24 (dus 48 schakers), die we Corona-proof kunnen huisvesten. Gezien de verwachte opkomst gaan we ervan uit dat dit voorlopig geen probleem oplevert, mocht dit aantal op een avond toch worden bereikt dan moeten we de aanmelding sluiten. Wie zich na 19.30 uur aanmeldt kan daarom beter bellen dan SMS’en.
Terugblik op het seizoen 2019-2020
Beknopte weergave van mijn openingspraatje op de ALV van 1 september 2020
door
Zonder overdrijving durf ik te stellen dat dit het meest bewogen seizoen moet zijn geweest in de bijna 70-jarige geschiedenis van onze vereniging.

Al vroeg in het seizoen werden wij overrompeld door het bericht dat Huize Lydia haar deuren voor de meeste gebruikers wilde gaan sluiten. Even dreigden wij al per 1 januari 2020 naar een andere locatie te moeten verhuizen. De ontstane commotie leidde tot koortsachtig overleg tussen de verschillende gebruikersgroepen met Combiwel en het stadsdeelbestuur. Inmiddels blijkt er gelukkig breed politiek draagvlak te bestaan om de huidige functie van Huize Lydia zoveel mogelijk te behouden.

Het proces dat vervolgens in gang is gezet, heeft een aantal maanden vertraging ondervonden door de Corona crisis. De huidige stand van zaken is dat op 24 september a.s. een bijeenkomst gaat plaatsvinden met een groot aantal gebruikers en belanghebbenden, om ‘bottom-up’ een oplossing aan te dragen voor een rendabele toekomstige exploitatie. We moeten afwachten hoe dit uitpakt, maar ik ben voorzichtig positief gestemd dat Caissa de komende jaren in Huize Lydia kan blijven schaken.

Amper waren de gemoederen hierover enigszins bedaard, toen de Corona crisis uitbrak. Tijdens de clubavond op 10 maart spraken Rene Pijlman en ik aan de bar over de ontwikkelingen. In Noord-Italië was al een lockdown van kracht en Rene voorspelde dat wij er binnen afzienbare tijd ook aan zouden moeten geloven. Overtuigd van onze nuchtere volksaard wilde ik daar niet aan. Rene daagde mij uit er een krat Prosecco om te verwedden. Zo’n fan van Prosecco ben ik nou ook weer niet, dus dat werd uiteindelijk een fles (die heb ik tijdens de ALV aan Rene uitgereikt).

10 maart bleek onze laatste fysieke speelavond van het seizoen. Een week later zat het land vrijwel op slot en hadden veel mensen genoeg WC papier in huis voor de rest van het jaar.

In deze op zich vervelende omstandigheden is het mooi dat we als club de tering naar de nering hebben gezet.  Meteen al op 17 maart kon er online worden geschaakt op Lichess. Met dank aan initiatiefnemer Sierk Kanis en onze onvolprezen Wedstrijdleider Interne, Wim Suyderhoud. Gestaag groeide het aantal deelnemers, en onze Rapid competitie in viertallen kon online worden afgewerkt. Met Michael Wunnink als glorieuze en terechte winnaar.

De website werd in de maanden van de Corona-lockdown een forum voor schaakverhalen en schaakpuzzels. Met name Willem Grunbauer en Dennis Breuker deden in dit opzicht van zich spreken.

En toen lag er, na 2 jaar afwezigheid, ook nog eens een prachtige CaissaNieuws op de mat! De timing kon niet beter; het zorgde voor verbinding met de club in een tijd dat wij elkaar niet konden zien. Met dank aan wederom Wim S., aan Angelo Spiler voor de fraaie vormgeving, en aan Tony Lith en alle anderen die een bijdrage leverden.

Het bestuur bleef in Corona tijd functioneren. Een paar vergaderingen vonden online plaats, met alle technologische onvolkomenheden van dien, en later ook op anderhalve meter afstand in de tuin.

Een vraag die opkwam: wat te doen met het clubkampioenschap? De voorzitter was eigenlijk van mening dat de kampioensbeker enkel op basis van partijen achter een bord mocht worden vergeven. Maar in dat standpunt stond hij binnen het bestuur alleen. Bovendien had Eelke Wiersma als winnaar van de herfstturnus al laten weten dat er wat hem betreft sowieso een kampioensmatch moest komen. Die moest dan maar online worden afgewerkt. De hoogst geklasseerden uit de gestaakte winterturnus, Alje Hovenga en Michael Wunnink, speelden eerst een halve finale match, waarna de winnaar tegen Eelke mocht uitkomen. Beide matches waren een spektakel! Vooral ook omdat ze op Chessguy konden worden gevolgd, met Paul Hummel als ceremoniemeester. Kudos voor hem! Voorzien van deskundig commentaar van regerend kampioen GertJan van der Hoeven alsmede de clubprominenten annex grootmeesters Hans Ree, Paul van der Sterren en Jasel Lopez.

Na eerst Alje te hebben verslagen, wist Michael na aanvankelijke achterstand ook van Eelke te winnen. Hij is de terechte clubkampioen van 2019-2020.

Gelukkig mogen wij inmiddels weer gewoon achter een bord schaken. Terwijl veel andere clubs om uiteenlopende redenen hebben besloten nog niet te beginnen, ben ik blij dat het bij Caissa weer kan. In goed overleg met Combiwel hebben wij daarvoor een protocol opgesteld om met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM en de Schaakbond te schaken. Ik ben ervan overtuigd dat wij een veilige omgeving hebben gecreëerd, en hoop dat in de komende weken steeds meer leden hun twijfel zullen overwinnen en meedoen. Hopelijk zullen we in de loop van het seizoen weer zonder beperkingen mogen schaken wanneer er een vaccin is, Covid-19 is verdwenen, dan wel de inzichten zijn gewijzigd.

Tenslotte staan we stil bij het verscheiden afgelopen jaar van drie oud Caissanen: Maurice Aué, Jeanne Potters en Gerold Huter. Alle drie op hun eigen manier zeer kleurrijk. Voor hen werd een kort moment stilte in acht genomen.

Corona protocol – Huize Lydia
Veilig schaken op de clubavond
door
Hieronder staat een protocol om te waarborgen dat er op een veilige manier kan worden geschaakt in Huize Lydia. Wij hopen dat, door inachtneming van deze randvoorwaarden, zo veel mogelijk leden weer bereid zijn deel te nemen aan onze clubavonden. Het protocol kan nader worden verfijnd op basis van inzichten en ervaringen. Dit is de versie van 7 september 2020.

VERANTWOORD SCHAKEN IN CORONA-TIJD IN HUIZE LYDIA 

 1. Op de clubavonden (dinsdag) wordt er in Huize Lydia geschaakt met inachtneming van het ‘Protocol Verantwoord Schaken’ van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en de in aanvulling daarop met Combiwel gemaakte afspraken.
 2. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de bovenzaal en de benedenzaal en in voorkomende gevallen het tuinhuis. De tafels staan opgesteld in een vaste opstelling en mogen niet worden verplaatst.
 3. Er zijn vaste looprichtingen in de zalen, waaraan iedereen geacht wordt zich te houden.
 4. Wie wil komen schaken dient zich op de avond zelf aan te melden tussen 19.00 en 19.45 uur, telefonisch of per SMS, op 06-14927230.
 5. Wie zich heeft aangemeld, zorgt ervoor tussen 19.45 uur en 20.00 uur te arriveren. Eerder is de zaal niet toegankelijk. Bij binnenkomst ontsmet men de handen en tekent de presentielijst. Het zetten van de handtekening geldt tevens als verklaring dat men geen gezondheidsklachten heeft. Daarna neemt men plaats aan een tafel in afwachting van bekendmaking van de indeling.
 6. De 1,5 meter regel geldt onverkort. Ook aan het schaakbord houdt men 1,5 m afstand tot zijn of haar tegenstander door zoveel mogelijk achterover te leunen, behalve bij het doen van een zet of in de tijdnoodfase (minder dan 5 minuten speeltijd).
 7. Bij het halen van drankjes en gebruik van het toilet geeft men zich voldoende rekenschap van eventuele drukte voordat men zich in de gang of aan de bar begeeft. Ga niet van je plek wanneer de 1,5m afstand daardoor niet voldoende in acht genomen wordt.
 8. In beginsel zijn op de schaakavond alleen schakers welkom, geen toeschouwers. Uitzonderingen om specifieke redenen kunnen worden toegestaan door het bestuur.
 9. Nadat de schaakpartij(en) is/zijn beëindigd, wordt men geacht Huize Lydia te verlaten. Er vindt geen naborrel plaats.
 10. Om veilig schaken voor iedereen mogelijk te maken, worden deze regels strikt toegepast. De binnen Caissa aangewezen Corona-verantwoordelijken zullen hierop toezien en hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. Wie ondanks herhaalde waarschuwing de regels onvoldoende in acht neemt, kan de toegang tot de clubavonden tot nader order worden ontzegd.
Geen clubavonden op 17, 24 en 31 maart
Vanwege het Corona virus
door
Gehoor gevend aan de oproep van de Nederlandse Schaakbond en de SGA heeft het bestuur besloten dat er in ieder geval tot 31 maart geen clubavonden zullen zijn in Huize Lydia. Ook alle externe schaakwedstrijden, toernooien en evenementen in de regio zijn tot nader order afgelast.

Over de gevolgen voor de agenda voor de rest van het lopende seizoen zullen jullie nader worden geïnformeerd.

Er rest ons niets anders te doen dan rustig af te wachten en te hopen dat de situatie stabiliseert, zodat wij elkaar in april weer achter het schaakbord kunnen treffen.

f7 – de zwarte achilleshiel
Een gelegenheid om daar te offeren moet te allen tijde worden overwogen
door
Met buurman Henk Verkuyl deel ik een kade aan weerszijden van het Amsterdams Lyceum. Wij treffen elkaar soms in de lokale Jumbo en de laatste seizoenen telkens 1 of 2 keer in de interne competitie. Dat levert boeiende partijen op.

Tot voor kort had ik een negatieve score tegen Henk, maar na een kalme overwinning in de herfst turnus trok ik onlangs in onderstaande partij opnieuw aan het langste eind. De les die daaruit getrokken kan worden staat in de ondertitel.

Peter van der Vlis  Peter van der Vlis (1641) - Henk Verkuyl  Henk Verkuyl (1700), 2020.02.25

Secretaris gezocht
Wie komt komend seizoen het bestuur versterken?
door
Omdat Ti de Jong onlangs verhuisd is naar Gouda, gaat zij ons bestuur verlaten, helaas. Wij zoeken dus met ingang van september een nieuwe secretaris. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij voorzitter@caissa-amsterdam.nl.
Hands & Brains toernooi 18 juni
Schrijf je in!
door
In het kader van het 50-jarig bestaan van de SGA zullen wij op onze clubavond van 18 juni in Huize Lydia een Hands & Brains-toernooi organiseren waar leden van alle bij de SGA aangesloten verenigingen welkom zijn.

Er wordt gespeeld in tweetallen, waarvan de ene schaker (de Brains) telkens het stuk noemt waarmee gezet moet worden en de andere schaker (de Hands) de zet doet. Communicatie tussen beide partners is niet toegestaan.

Het tweetal mag gezamenlijk een KNSB rating hebben van maximaal 3600. Speeltempo is 15 minuten zonder increment.

De eerste ronde wordt gespeeld in poules van vier, waarbij ieder paar dus drie partijen speelt. De groepswinnaars komen in de tweede ronde opnieuw in groepen tegen elkaar uit. De groepswinnaars uit deze 2e ronde spelen tegen elkaar in de finale, eventueel nog voorafgegaan door een halve finale, afhankelijk van het aantal deelnemende teams en de uitslagen.

Door de SGA en Caissa worden op deze avond versnaperingen aangeboden (hapjes en drankjes).

Meld je aan per tweetal onder vermelding van naam, rating en club, bij secretaris@caissa-amsterdam.nl. Er is plaats voor maximaal 48 tweetallen.

Je mag je ook individueel aanmelden, er zal dan worden geprobeerd om je te koppelen aan een andere schaker met inachtneming van de maximale ratinggrens.

Aanmelden kan nog op de avond zelf vanaf 19.15 uur tot 19.45 uur in Huize Lydia. Het toernooi begint om 20.00 uur.

Schaakexperiment UvA op 1 juni a.s.
Deelnemers gezocht
door
Voor zijn Master scriptie organiseert Hichram Bouhlafa (lid van de Kennemer Combinatie) een schaaktoernooi waarin online wordt gespeeld in twee varianten. Tot de deelnemers behoren Loek van Wely, Jorden van Foreest en Lucas van Foreest.
Op 1 juni vindt een experiment plaats op de Universiteit van Amsterdam.
Een schaaktoernooi, voor circa 60 deelnemers, waarvan de resultaten later gebruikt zullen worden voor een scriptie.
Tijdens dit experiment speel je mee in twee toernooien. Beide toernooien vinden plaats achter een computer op een online schaakplatform. In het ene toernooi speel je met volle informatie over wie je tegenstanders zijn en in het andere toernooi speel je zonder te weten wie je tegenstanders zijn. Onderzocht wordt of er een verschil tussen je prestatie in beide toernooien te vinden is.
Deelname is gratis maar in beide toernooien is er een 1e prijs van 250 euro, 2e prijs van 100 euro en 3e prijs van 50 euro.
Het toernooi wordt gespeeld op de UvA, Roetersstraat 11, Amsterdam
Speeltempo: 3 minuten + 2 seconde per zet.
Het toernooi begint om 11 uur. Registreren vanaf 10:15-10:45. Inschrijven kan via de website, daar is ook een deelnemerslijst te vinden.
Schaakwedstrijd op 8 juni a.s. tussen SGA en Rotterdam
Welk duo gaat Caissa vertegenwoordigen?
door
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de SGA organiseert SV A'dam West een 'massakamp' tussen Amsterdamse en Rotterdamse schakers. Welk duo, waarvan 1 met rating tot 1600 en 1 met een rating daarboven, heeft interesse om ons daar te vertegenwoordigen?

Nadere informatie op de website van de SGA via deze link.

Geïnteresseerde duo’s kunnen zich uiterlijk 5 mei aanmelden bij voorzitter@caissa-amsterdam.nl.