Stem voor een mooie nieuwe voortuin voor Huize Lydia
Uit het buurtbudget Zuid
door
Jullie hebben het misschien al gemerkt: stapje voor stapje wordt Huize Lydia opgeknapt. Ook ligt er nu een voorstel om de voortuin aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Alle inwoners van stadsdeel Zuid kunnen hun stem uitbrengen. Bij tenminste 75 likes komt het plan in aanmerking om te worden uitgevoerd. Stemmen jullie mee via onderstaande link? Bedankt!

https://buurtbudgetzuid.amsterdam.nl/oudzuid/plan/40930

Bericht van Eva Petersma
Beste Caissanen,
door
Mijn naam is Eva Petersma en ik ben de dochter van Errit Petersma. In de jaren '80 en ’90, vanaf mijn 6e tot mijn pubertijd kwam ik altijd met Errit mee naar Caissa en was ik maandelijks aanwezig bij de vele thuiswedstrijden die 'het eerste' van Caissa speelde, waarvan Errit destijds non-playing captain was.

Na de wedstrijd gingen we vaak uit eten met de club ergens in Oost of bij pizzeria Da Vinci op de Rozengracht in de Jordaan. Warme herinneringen draag ik mee aan deze tijd. Ze noemden mij de mascotte van het team. Het moet ook vast wel wat bijzonder zijn geweest, dat jonge meisje dat altijd rondliep tussen al die schakende, toen ook nog rokende, mannen in obscure zaaltjes. Ik hielp wat bij de bar, zette stukken op voor de partijen, haalde glazen op, leegde de asbakken en las stripboeken onder de tafels uitkijkend op al die benen en schoenen.

Toen ik onlangs geïnteresseerd op de website van Caissa keek, op zoek naar goede herinneringen zag ik tot mijn groeiende verbazing dat jaarlijks de Petersma trofee wordt uitgereikt binnen jullie club. Wat een prachtig eerbetoon. Het doet mij deugd dit te lezen en vraag me af sinds wanneer deze trofee bestaat.

Vandaag, 8 april 2021 vier ik in gedachte de 81e geboortedag van mijn vader en dat vond ik een mooi moment om contact met Caissa op te nemen om mijn jeugdherinneringen met jullie te delen.

Hulp bij onderhoud Lydia
Vrijwilligers gezocht
door
Samen met andere gebruikers en omwonenden wil Caissa in de toekomst een actieve bijdrage leveren om Huize Lydia als buurthuis te behouden. De komende maanden wordt er in eigen beheer kleinschalig onderhoud uitgevoerd (met name schilderwerk). Wij zoeken vrijwilligers die eenmalig een paar uurtjes willen helpen. Meld je daarvoor aan bij voorzitter@caissa-amsterdam.nl.
Stemmen voor het buurtbudget in Stadsdeel Zuid
Schaaktafel en belauto
door
Leden van Caissa die in Zuid wonen, hebben afgelopen week een brief van het Stadsdeel ontvangen met betrekking tot de verdeling van een buurtbudget van Euro 100.000 waarvoor stemmen kunnen worden uitgebracht. Twee initiatieven (die vallen onder de buurt Oud-Zuid) breng ik op verzoek van de initiatiefnemers specifiek onder de aandacht.

Er ligt een voorstel om op het Stadionplein een groot openbaar schaakbord te plaatsen (zoals op het Max Euweplein). Dat is natuurlijk een aanwinst voor de schaaksport.

En er is een voorstel voor een elektrische bel auto ‘HeenenWeer Oud-Zuid’. Dit initiatief is mede ontwikkeld door vrijwilligers verbonden aan Huize Lydia, met wie wij samenwerken aan een plan voor het behoud van Lydia.

Aan diegenen die als inwoner van Oud-Zuid hun stem mogen uitbrengen, bij deze dus de oproep om in ieder geval te stemmen op deze twee initiatieven. Stemmen kan tot 21 oktober met de persoonlijke stemcode zoals vermeld in de brief.

Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid

Stem voor een openbaar schaakbord-1
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Stand van zaken toekomst Huize Lydia
Gebruikers en betrokkenen werken aan een plan
door
Op vrijdag 25 september kwamen zo’n 50 bij Lydia betrokken gebruikers en bewoners bij elkaar met medewerkers van Combiwel en mensen vanuit het Stadsdeel waaronder verantwoordelijk portefeuillehouder Flora Breemer. Dit gebeurde in de RAI om met strikte inachtneming van de anderhalve meter afstand te werken aan een plan voor de toekomst van Huize Lydia. Debby Nieberg en ik waren daarbij namens Caissa aanwezig.

De bijeenkomst vond plaats volgens de filosofie van ‘De Nieuwe Route’, waarbij de betrokkenen zelf een bindend plan mogen maken binnen vastgestelde kaders (www.samenbesluiten.nl). De belangrijkste kaders zijn: een sluitende exploitatie, een solide beheerplan en een breed scala aan maatschappelijke activiteiten voor buurtbewoners.

Tijdens de bijeenkomst zijn de contouren van dit plan besproken. Die moeten in de komende 8 weken worden geconcretiseerd in vier verschillende werkgroepen (ruimtegebruik, financiën, bruisend Lydia, beheer), Debby en ik werken hieraan mee. Op 25 november wordt het plan gepresenteerd aan het stadsdeelbestuur.

Een van de grootste uitdagingen is om een betere bezettingsgraad te halen. Veel ruimtes staan voor meer dan de helft leeg. Met name ’s avonds en in het weekend. Wie in dit verband suggesties heeft voor andere maatschappelijke activiteiten die hier zouden kunnen plaatsvinden, is welkom die te delen (stuur ze naar voorzitter@caissa-amsterdam.nl).

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Meespelen op de clubavond in Corona tijd
Procedure voor aanmelding en binnenkomst
door
De eerste echte clubavond van het nieuwe seizoen is in principe goed verlopen met inachtneming van ons Corona protocol. Het drukste moment van de avond vindt plaats wanneer rond 20.00 uur de indeling bekend wordt en veel mensen in korte tijd door elkaar lopen. Om dat zoveel mogelijk te vermijden is in overleg met onze Corona verantwoordelijken Paul Schipper en Michael Wunnink de procedure iets aangescherpt.
 1. Aanmelding conform eerdere instructie alleen telefonisch of per SMS op 06-14927230 van 19.00 tot 19.45 uur.
 2. Je bent welkom vanaf 19.45 uur, we streven naar een gespreide binnenkomst tussen 19.45 en 20.10 uur.
 3. Bij binnenkomst graag je handtekening plaatsen op de presentielijst, handen reinigen en plaatsnemen achter een lege tafel. Wanneer het te vol is in de bovenzaal wordt je verzocht beneden plaats te nemen.
 4. Rond 20.00 uur wordt de indeling bekend gemaakt. Op het overzicht van de partijen in de hal staat aangegeven of men boven of beneden speelt.
 5. Wie na 20.00 uur binnenkomt, dient zich meteen naar de zaal te begeven waar hij/zij speelt. Wacht s.v.p. even met het bestellen van een drankje tot het rustig in de gangen en bij de bar is.
 6. Wie drukte onprettig vindt, doet er verstandig aan om 19.45 uur te arriveren en plaats te nemen in de benedenzaal. Wanneer dat niet mogelijk is, desnoods om 20.15 uur (uiterlijk) wanneer de meeste partijen begonnen zijn. In dat laatste geval, meld dat even bij de aanmelding.
 7. Het streven is dat alle partijen om 20.10 uur beginnen en dat de avond na de laatste partij uiterlijk 23.30 uur wordt afgerond.
 8. Het maximum aantal borden is voorlopig vastgesteld op 24 (dus 48 schakers), die we Corona-proof kunnen huisvesten. Gezien de verwachte opkomst gaan we ervan uit dat dit voorlopig geen probleem oplevert, mocht dit aantal op een avond toch worden bereikt dan moeten we de aanmelding sluiten. Wie zich na 19.30 uur aanmeldt kan daarom beter bellen dan SMS’en.
Terugblik op het seizoen 2019-2020
Beknopte weergave van mijn openingspraatje op de ALV van 1 september 2020
door
Zonder overdrijving durf ik te stellen dat dit het meest bewogen seizoen moet zijn geweest in de bijna 70-jarige geschiedenis van onze vereniging.

Al vroeg in het seizoen werden wij overrompeld door het bericht dat Huize Lydia haar deuren voor de meeste gebruikers wilde gaan sluiten. Even dreigden wij al per 1 januari 2020 naar een andere locatie te moeten verhuizen. De ontstane commotie leidde tot koortsachtig overleg tussen de verschillende gebruikersgroepen met Combiwel en het stadsdeelbestuur. Inmiddels blijkt er gelukkig breed politiek draagvlak te bestaan om de huidige functie van Huize Lydia zoveel mogelijk te behouden.

Het proces dat vervolgens in gang is gezet, heeft een aantal maanden vertraging ondervonden door de Corona crisis. De huidige stand van zaken is dat op 24 september a.s. een bijeenkomst gaat plaatsvinden met een groot aantal gebruikers en belanghebbenden, om ‘bottom-up’ een oplossing aan te dragen voor een rendabele toekomstige exploitatie. We moeten afwachten hoe dit uitpakt, maar ik ben voorzichtig positief gestemd dat Caissa de komende jaren in Huize Lydia kan blijven schaken.

Amper waren de gemoederen hierover enigszins bedaard, toen de Corona crisis uitbrak. Tijdens de clubavond op 10 maart spraken Rene Pijlman en ik aan de bar over de ontwikkelingen. In Noord-Italië was al een lockdown van kracht en Rene voorspelde dat wij er binnen afzienbare tijd ook aan zouden moeten geloven. Overtuigd van onze nuchtere volksaard wilde ik daar niet aan. Rene daagde mij uit er een krat Prosecco om te verwedden. Zo’n fan van Prosecco ben ik nou ook weer niet, dus dat werd uiteindelijk een fles (die heb ik tijdens de ALV aan Rene uitgereikt).

10 maart bleek onze laatste fysieke speelavond van het seizoen. Een week later zat het land vrijwel op slot en hadden veel mensen genoeg WC papier in huis voor de rest van het jaar.

In deze op zich vervelende omstandigheden is het mooi dat we als club de tering naar de nering hebben gezet.  Meteen al op 17 maart kon er online worden geschaakt op Lichess. Met dank aan initiatiefnemer Sierk Kanis en onze onvolprezen Wedstrijdleider Interne, Wim Suyderhoud. Gestaag groeide het aantal deelnemers, en onze Rapid competitie in viertallen kon online worden afgewerkt. Met Michael Wunnink als glorieuze en terechte winnaar.

De website werd in de maanden van de Corona-lockdown een forum voor schaakverhalen en schaakpuzzels. Met name Willem Grunbauer en Dennis Breuker deden in dit opzicht van zich spreken.

En toen lag er, na 2 jaar afwezigheid, ook nog eens een prachtige CaissaNieuws op de mat! De timing kon niet beter; het zorgde voor verbinding met de club in een tijd dat wij elkaar niet konden zien. Met dank aan wederom Wim S., aan Angelo Spiler voor de fraaie vormgeving, en aan Tony Lith en alle anderen die een bijdrage leverden.

Het bestuur bleef in Corona tijd functioneren. Een paar vergaderingen vonden online plaats, met alle technologische onvolkomenheden van dien, en later ook op anderhalve meter afstand in de tuin.

Een vraag die opkwam: wat te doen met het clubkampioenschap? De voorzitter was eigenlijk van mening dat de kampioensbeker enkel op basis van partijen achter een bord mocht worden vergeven. Maar in dat standpunt stond hij binnen het bestuur alleen. Bovendien had Eelke Wiersma als winnaar van de herfstturnus al laten weten dat er wat hem betreft sowieso een kampioensmatch moest komen. Die moest dan maar online worden afgewerkt. De hoogst geklasseerden uit de gestaakte winterturnus, Alje Hovenga en Michael Wunnink, speelden eerst een halve finale match, waarna de winnaar tegen Eelke mocht uitkomen. Beide matches waren een spektakel! Vooral ook omdat ze op Chessguy konden worden gevolgd, met Paul Hummel als ceremoniemeester. Kudos voor hem! Voorzien van deskundig commentaar van regerend kampioen GertJan van der Hoeven alsmede de clubprominenten annex grootmeesters Hans Ree, Paul van der Sterren en Jasel Lopez.

Na eerst Alje te hebben verslagen, wist Michael na aanvankelijke achterstand ook van Eelke te winnen. Hij is de terechte clubkampioen van 2019-2020.

Gelukkig mogen wij inmiddels weer gewoon achter een bord schaken. Terwijl veel andere clubs om uiteenlopende redenen hebben besloten nog niet te beginnen, ben ik blij dat het bij Caissa weer kan. In goed overleg met Combiwel hebben wij daarvoor een protocol opgesteld om met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM en de Schaakbond te schaken. Ik ben ervan overtuigd dat wij een veilige omgeving hebben gecreëerd, en hoop dat in de komende weken steeds meer leden hun twijfel zullen overwinnen en meedoen. Hopelijk zullen we in de loop van het seizoen weer zonder beperkingen mogen schaken wanneer er een vaccin is, Covid-19 is verdwenen, dan wel de inzichten zijn gewijzigd.

Tenslotte staan we stil bij het verscheiden afgelopen jaar van drie oud Caissanen: Maurice Aué, Jeanne Potters en Gerold Huter. Alle drie op hun eigen manier zeer kleurrijk. Voor hen werd een kort moment stilte in acht genomen.

Corona protocol – Huize Lydia
Veilig schaken op de clubavond
door
Hieronder staat een protocol om te waarborgen dat er op een veilige manier kan worden geschaakt in Huize Lydia. Wij hopen dat, door inachtneming van deze randvoorwaarden, zo veel mogelijk leden weer bereid zijn deel te nemen aan onze clubavonden. Het protocol kan nader worden verfijnd op basis van inzichten en ervaringen. Dit is de versie van 7 september 2020.

VERANTWOORD SCHAKEN IN CORONA-TIJD IN HUIZE LYDIA 

 1. Op de clubavonden (dinsdag) wordt er in Huize Lydia geschaakt met inachtneming van het ‘Protocol Verantwoord Schaken’ van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en de in aanvulling daarop met Combiwel gemaakte afspraken.
 2. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de bovenzaal en de benedenzaal en in voorkomende gevallen het tuinhuis. De tafels staan opgesteld in een vaste opstelling en mogen niet worden verplaatst.
 3. Er zijn vaste looprichtingen in de zalen, waaraan iedereen geacht wordt zich te houden.
 4. Wie wil komen schaken dient zich op de avond zelf aan te melden tussen 19.00 en 19.45 uur, telefonisch of per SMS, op 06-14927230.
 5. Wie zich heeft aangemeld, zorgt ervoor tussen 19.45 uur en 20.00 uur te arriveren. Eerder is de zaal niet toegankelijk. Bij binnenkomst ontsmet men de handen en tekent de presentielijst. Het zetten van de handtekening geldt tevens als verklaring dat men geen gezondheidsklachten heeft. Daarna neemt men plaats aan een tafel in afwachting van bekendmaking van de indeling.
 6. De 1,5 meter regel geldt onverkort. Ook aan het schaakbord houdt men 1,5 m afstand tot zijn of haar tegenstander door zoveel mogelijk achterover te leunen, behalve bij het doen van een zet of in de tijdnoodfase (minder dan 5 minuten speeltijd).
 7. Bij het halen van drankjes en gebruik van het toilet geeft men zich voldoende rekenschap van eventuele drukte voordat men zich in de gang of aan de bar begeeft. Ga niet van je plek wanneer de 1,5m afstand daardoor niet voldoende in acht genomen wordt.
 8. In beginsel zijn op de schaakavond alleen schakers welkom, geen toeschouwers. Uitzonderingen om specifieke redenen kunnen worden toegestaan door het bestuur.
 9. Nadat de schaakpartij(en) is/zijn beëindigd, wordt men geacht Huize Lydia te verlaten. Er vindt geen naborrel plaats.
 10. Om veilig schaken voor iedereen mogelijk te maken, worden deze regels strikt toegepast. De binnen Caissa aangewezen Corona-verantwoordelijken zullen hierop toezien en hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. Wie ondanks herhaalde waarschuwing de regels onvoldoende in acht neemt, kan de toegang tot de clubavonden tot nader order worden ontzegd.
Geen clubavonden op 17, 24 en 31 maart
Vanwege het Corona virus
door
Gehoor gevend aan de oproep van de Nederlandse Schaakbond en de SGA heeft het bestuur besloten dat er in ieder geval tot 31 maart geen clubavonden zullen zijn in Huize Lydia. Ook alle externe schaakwedstrijden, toernooien en evenementen in de regio zijn tot nader order afgelast.

Over de gevolgen voor de agenda voor de rest van het lopende seizoen zullen jullie nader worden geïnformeerd.

Er rest ons niets anders te doen dan rustig af te wachten en te hopen dat de situatie stabiliseert, zodat wij elkaar in april weer achter het schaakbord kunnen treffen.