Contributie
door

Hoogte van de contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt in het seizoen 2015/16, voor:

  • seniorleden: bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 130,00; bij betaling na 1 december € 140,00
  • nevenleden (hoofdlid bij een andere vereniging): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 90,00; bij betaling na 1 december € 100,00
  • studenten (op vertoon van ov-jaarkaart en collegekaart): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 90,00; bij betaling na 1 december € 100,00
  • jeugdleden (jonger dan 20 jaar): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 85,00; bij betaling na 1 december € 95,00
  • jeugdgezinsleden (jonger dan 20 jaar én twee andere gezinsleden zijn anders lid): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 42,50; bij betaling na 1 december € 52,50
De hoogte van de contributie is vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 1 september 2015.

Wijze van betalen

De penningmeester verzoekt de leden de contributie over te maken naar rekeningnummer
NL96 INGB 0004602882 t.n.v. Schaakvereniging Caïssa.

Het wordt uiteraard op prijs gesteld als leden de contributie aan het begin van het seizoen uit eigen beweging overmaken. Hartelijk dank voor de spoedige medewerking.

Verlenging lidmaatschap

Het lidmaatschap van Caïssa wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan kunt u zich wenden tot de secretaris.

Nieuwe leden

Bij aanvang van het lidmaatschap dient ten minste € 20,00 te worden aanbetaald.

Betalingsregeling

In zeer bijzondere gevallen kan voor leden die zich daartoe genoodzaakt voelen, in overleg met de penningmeester, een speciale betalingsregeling worden getroffen.

Reactie achterlaten