Club van 50
door

Caïssa kent een Club van 50. Dit is een club waarvan de leden van Caïssa lid kunnen worden door een eenmalige bijdrage/donatie te storten op de bankrekening van Caïssa van bijv. € 50, meer of minder mag ook. Het geld wordt beheerd door het bestuur van Caïssa en zal in principe alleen worden aangebroken voor onvoorziene kosten of kosten die maar eens in de zoveel jaar zullen terugkeren, zoals het aanschaffen van een laptop of printer. Aan het lidmaatschap zijn geen persoonlijke voordelen verbonden, maar wel voor de club als geheel. Wij roepen alle leden op om lid te worden van de club van 50 door een bedrag over te maken op bankrekening 4602882 t.n.v. S.V. Caïssa o.v.v.”Club van 50″.

Stand van de Club van 50 per 1 juli 2011: € 2496,49.

 

Baten seizoen 2007/2008 € 1.899,99 20 personen hebben gedoneerd
Uitgaven seizoen 2007/2008 € 143,51 -/- verhuiskosten Huize Lydia
Stand per 30 juni 2008 € 1.756,48
Baten seizoen 2008/2009 €  250,00 + 4 personen hebben gedoneerd
Uitgaven seizoen 2008/2009 € 250,00 -/- huur stand open dag VU
Stand per 1 juli 2009 € 1756,49
Baten seizoen 2009/2010 € 190 3 personen hebben gedoneerd
Stand per 1/7/2010 € 1946,49
Baten seizoen 2010/2011 € 550 4 personen hebben gedoneerd
Stand  per 1/7/2011 € 2496,49

Reactie achterlaten