Colofon
door

Deze website is gemaakt met behulp van Joomla!. Dit is een zogeheten Content Management Systeem. Software die het bouwen en beheren van een website ondersteunt.

De tekstuele inhoud van de website komt voor een groot deel van de oude Caïssa website, die in 1999 gemaakt is door Dennis Breuker en lang onderhouden is geweest door Sander Tigelaar. De huidige Joomla website is opgezet door Bert Gijsbers, die de rol van webmaster heeft overgenomen van Sander. Inmiddels is het websitebeheer weer door Sander overgenomen van Bert.

Vragen en opmerkingen over deze website kunt u emailen naar caissa.website@gmail.com. Dit is ook het adres dat u kunt gebruiken om nieuwe artikelen en foto’s voor deze website naar toe te sturen.

Vragen betreffende de schaakvereniging Caïssa moeten naar caissa.amsterdam@gmail.com.

Reactie achterlaten