Caissa 1 roemloos 2e van Hoofdklasse SGA
Kampioenswedstrijd een deceptie
door
De wedstrijd VAS 1 - Caissa 1 om het kampioenschap van de Hoofdklasse SGA eindigde met 6-2. Caissa speelde met 3 lege borden.

Op donderdag 12 mei speelde Caissa 1 een uitwedstrijd tegen VAS 1. Het was de kampioenswedstrijd van de Hoofdklasse SGA. VAS stond 1 matchunt voor en we moesten de wedstrijd winnen om kampioen te worden. Dus zou Caissa sterke invallers regelen en met een zo sterk mogelijk team aantreden in het Cygnus Gymnasium. Maar het liep anders.

De wedstrijd was op verzoek van Caissa verplaatst en de mailwisseling daarover was niet met een duidelijke conclusie afgesloten. Zodoende had teamgenoot N. de wedstrijd niet in zijn agenda gezet. Teamcaptain J. zat in het buitenland en de door hem aangewezen zaakwaarnemer J. was naar verluidt ziek. Zo kon het gebeuren dat twee dagen voor de wedstrijd paniek uitbrak en de teamleden elkaar bestookten met e-mails en appjes. Gaat de wedstrijd nog door? Wat is de opstelling? Waar is J.? N. liet weten niet te kunnen spelen. Teamgenoot P. voelde zich niet helemaal lekker en deed een coronazelftest. Positief. Het leek erop dat slechts 3 vaste spelers van het team zouden komen opdagen. Vanuit zijn hotelkamer appte J. bemoedigende woorden. Hij had al een tijdje geleden 2 invallers bereid gevonden te spelen. Het reglementair vereiste minimum van 5 spelers leek haalbaar.

Bij VAS aangekomen bleek 1 van de 2 geregelde invallers niet te zijn verschenen. Maar daar was trouw clublid R. die een tijdje geleden vaag vernomen had dat hij misschien zou moeten spelen. Hij had er niets meer van gehoord, maar kwam voor de zekerheid even langs. “Waarom is er geen communicatie?” brieste hij verongelijkt. Enfin, met 3 maal “N.O.” op het wedstrijdformulier en het schaamrood op de kaken begonnen we aan de wedstrijd. Ik benoemde mijzelf tot plaatsvervangend teamcaptain en gaf het team een duidelijk speelplan: één van ons mocht remise maken, de anderen moesten hun partij winnen. Maar het liep anders.

Rob Bödicker en ik verloren onze partij. Martin Bottema en Günther Ballon maakten remise. Evgeny Shklovskiy redde de eer door te winnen van zijn hoger gerate tegenstander. Met 6-2 dropen we af met de staart tussen de benen. VAS 1 wint de Hoofdklasse van de SGA met 13 matchpunten, van harte gefeliciteerd! Caissa 1 blijft met 10 matchpunten steken op de 2e plaats.

Het lijkt ons een goed idee dat een parlementaire enquêtecommissie de gang van zaken rond deze wedstrijd grondig onderzoekt.

Urenlang ontplofte de ketel
Millisecondenlang brak de spaghettistengel
door
Een interdisciplinaire beschouwing rond een belangrijk vraagstuk in Caissa Nieuws.

In het prachtige aprilnummer Caissa Nieuws 443  staat een interview (“Wie is die schaker?”) door Wim Suyderhoud met clubgenoot Henk Verkuyl, emeritus hoogleraar Taalkunde. In het interview staat een overpeinzing met twee vragen, die mij aan het denken zetten:

“Ik ben al bijna vijftig jaar bezig met de vraag hoe het komt dat iedereen zonder de zin Wim zette mij urenlang mat ooit te hebben gehoord weet dat het niet om één schaakpartij kan gaan, terwijl Urenlang ontplofte de ketel als zin helemaal niet kan als het om één ketel gaat, tenzij je een reeks ontploffingen verzint. Waardoor komt dit? En waarom komt dit in alle talen voor?”

Ik maak een zijstap naar een van de grote vraagstukken van de natuurkunde: waarom breekt spaghetti zoals het breekt? Probeer het maar eens. Zet een veiligheidsbril op, neem een droge spaghettistengel en buig hem langzaam totdat hij breekt. Ik heb het experiment uitgevoerd met biologische volkorenspaghetti van het huismerk van Albert Heijn, mijn favoriet met een heerlijke bolognesesaus (Italianen eten dat met tagliatelle). Vaak breekt de stengel in 3 stukken, soms 4, maar nooit 2. Hoe komt dat?

De beroemde natuurkundige en nobelprijswinnaar Richard Feynman boog zich in de jaren 50 van de vorige eeuw al over die vraag. Naar verluidt stond hij een een groot deel van een avond samen met een collega spaghettistengels te breken en hypothesen te bedenken. Maar een goede verklaring voor dit fenomeen konden ze niet vinden.

In 2005 werd het raadsel opgelost door twee Franse natuurkundigen (B. Audoly, S. Neukirch; Fragmentation of brittle rods: why spaghetti do not break in half, preprint). Zij deden waarnemingen met een supersnelle camera (1.000 beelden per seconde) en modelleerden het fenomeen wiskundig. Hun verklaring in gewonemensentaal: nadat de spaghettistengel op één plaats is gebroken, bewegen trillingen door de brokstukken die sterk genoeg zijn om nog een breuk te veroorzaken. Dit hele proces speelt zich af op de tijdschaal van enkele milliseconden en wordt nu goed begrepen.

Er zijn meer interessante natuurkundige onderzoeken die zich richten op het precieze verloop in de tijd, van een gebeurtenis die voordien als instantaan werd gezien. Zelfs de quantumsprong van energietoestanden van een elektron in een atoom blijkt zich af te spelen als een geleidelijk proces op de tijdschaal van enkele microseconden. (zie: Quantum Leaps, Long Assumed to Be Instantaneous, Take Time).

Terug naar de taalkunde. Welke van de volgende twee zinnen met dezelfde taalkundige structuur is onzin, welke is juist?

 • Urenlang brak de spaghettistengel
 • Millisecondenlang brak de spaghettistengel

De eerste zin is onzin, de tweede is natuurkundig correct. Is hij dan niet ook taalkundig correct?

Als we de correctheid van zo’n zin in een vakgebied buiten de taalkunde zoeken, in dit geval de natuurkunde, dan is gelijk Henk’s vraag beantwoord: waarom komt dit in alle talen voor? Omdat de natuurkunde hetzelfde is in alle talen waarin hij wordt beschreven (bijvoorbeeld: “The dry spaghetti noodle broke for milliseconds on end” lijkt me correct Engels).

Ik heb me niet verdiept in de natuurkunde van ontploffende ketels. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat deze zin correct blijkt te zijn: millisecondenlang ontplofte de ketel.


Hoe onbarmhartig taal kan zijn

door: Henk Verkuyl

Het zal duidelijk zijn dat ik de fraaie en ook uitdagende reactie van René niet onbeantwoord kan laten, ook al om te laten zien dat het mechanisme dat in het interview ter sprake komt complex is en niet atomair. De dwang tot geforceerde herhaling van hetzelfde ligt namelijk niet alleen aan het werkwoord, want in de zin Een avondlang braken Feynman en zijn vrienden spaghettistengels ontbreekt die herhalingsdwang. Het onbepaalde meervoud van stengel is ook een factor, want in *Een avondlang braken Feynman en zijn vrienden een spaghettistengel heb je die herhaling weer. Mat zetten, ontploffen en breken zijn wat betreft de lengte van het proces dat ze uitdrukken, duidelijk verschillend van eten of horen, maar toch hebben ook zinnen als *Zij at urenlang het koekje of *Ze hoorde urenlang dat Lydia dicht ging die vreemde neiging tot herhaling of uitrekking. Iets zegt ons dat er iets niet kan. Beide iets-en zijn interessant.

Eerst iets over Iets 2. Breken wordt wel een punt-gebeuren genoemd. Een lelijk woord, punt-gebeuren, maar het brengt ons wel tot de vraag wat een punt is. Zoals Bertrand Russell in Our knowledge of the external world 1914. Lectures IV & V opmerkte, ik parafraseer nu:  ‘De meetkundige èn de natuurkundige ruimte bestaat uit een oneindig aantal punten, maar niemand heeft ooit een punt gezien of aangeraakt … we hebben een logische constructie nodig om van een punt te spreken… De wiskundige verantwoording van beweging is misschien kunstmatig vereenvoudigd ten opzichte van wat er in de natuurkundige wereld gebeurt, maar wat feitelijk gebeurt moet toch wiskundig kunnen worden verantwoord.’   De vraag die Russell stelt is: kan een punt in milliseconden worden gemeten? Zijn antwoord is: nee.

René’s voorbeeld (i) Millisecondenlang brak de spaghettistengel laat zien hoe onbarmhartig taal kan zijn ten opzichte van de natuurkunde door aan de kant van de wiskunde te gaan staan. Want (i) zegt niet dat de spaghettistengel brak: de zin zegt dat de spaghettistengel milliseconden aan het breken was. We weten nog allemaal hoe de Challenger ontplofte. De vertraagde opname ervan duurde, zeg, twee minuten. Daarin werd een punt-gebeuren fysisch in kaart gebracht. Maar op welk moment ervan kunt je zeggen dat de ontploffing voltooid is?  Zo ook is (i) een vertraagde opname van een proces dat voltooid moet zijn om breken te heten. En dat moment kan niet anders dan per (wiskundige) conventie gelden. Wanneer zet je iemand mat? Wanneer sterft iemand? Wanneer breekt een glas?

Wim Suyderhoud geeft les geeft in een belangrijk verschil tussen het Engels en het Nederlands dat hier centraal staat. De Engelsen hebben de Progressive Form om aan te geven dat een proces aan de gang is. Wij ook wel, maar we doen dat nauwelijks, want Nederlanders kunnen zeggen Ze at haar boterham op het terras in de zin van `Ze was haar boterham aan het eten op het terras’. Zo lees ik brak in (i) ook: als de beschrijving van een proces van milliseconden zonder dat er een eindpunt van dat proces natuurkundig kan worden vastgesteld, want altijd zal dat via een criterium moeten worden bepaald, dus conventioneel. Of het Engels vereist dat (i) in het Engels in de Progressive Form moet staan, is aan Wim, die overigens door zal verwijzen naar native speakers.

Nu nog iets over Iets 1. Wat er wiskundig gesproken misgaat in zin (i), kan misschien het best worden verduidelijkt met een voorbeeld uit het volle leven. Stel je zit in de trein van Amsterdam naar Utrecht. Als de trein rijdt zit je wiskundig gesproken in een continu en dicht systeem van (reële of rationale) getallen, want er zitten geen gaten in (hopen we dan). We rijden analoog, zeg maar. De stations waar de trein stopt—Amstel, Arena, Breukelen, etc.—zijn digitaal telbaar als 1, 2  3, etc. Ze worden dus in een ander stelsel (natuurlijke getallen) georganiseerd, met de gaten ertussen die in dat stelsel thuishoren (er zit niets tussen 1 en 2). We weten dus ook dat we tussentijds niet uit de trein mogen. Het deel De spaghettispiegel brak  in (i) moet worden gezien als “geteld-als-station”, terwijl millisecondenlang, urenlang, etc. een hoeveelheid uitdrukken die gemeten moet worden langs de rails. Die twee systemen zijn onverenigbaar in (i). Onze cognitieve organisatie werkt met verschillende getalsystemen en in taal is dat zichtbaar te maken bij de vorming van zinnen. We weten dat zonder het te hoeven leren. Dat maakt dit onderwerp ook zo aardig.

Ik dank René voor zijn stimulerende bijdrage.


Het probleem van de douchekraan

Door: Wim Suyderhoud

Aangezien de beide heren zo vriendelijk zijn om mij bij hun verhandeling te betrekken, heb ik het gevoel dat ik ook een duit in het zakje moet doen. Stoelriemen vast, want hier komt een uiteenzetting over het gebruik van de Continuous tense, ook wel genaamd Progressive Form. Blame it on the lockdown. Een titel zou kunnen zijn: Het probleem van de douchekraan.

Om te beginnen moet ik moet je teleurstellen, René. Jouw zin “The dry spaghetti noodle broke for milliseconds on end” mag dan inhoudelijk mogelijk zijn, ze is grammaticaal niet correct.

Het is echter de vraag of jij daarop moet worden aangekeken of de grammatica zelf.

Jij gebruikt de Simple Past: broke. Als er op het moment van de te beschrijven werkelijkheid iets bezig is/was, gebiedt de Engelse grammatica dat de Progressive Form moet worden gebruikt. We zeggen: I was playing chess online when the kettle exploded. Op het moment dat er een harde knal klonk, was ik bezig met een potje schaak. Zo bezien zou jouw zin moeten luiden: The noodle was breaking for milliseconds on end. Maar hier is iets mis, dat voelen we allemaal. Het ontbreekt aan een betekenisvolle context die de door de grammatica uitgedrukte duur rechtvaardigt. De toevoeging “on end” – eindeloos – is als poging in die richting een beetje potsierlijk want het proces van het breken duurt maar heel kort – slechts fracties van een seconde. Een meer betekenisvolle context zou kunnen zijn: When we were watching the video in slow-motion we discovered that the noodle was breaking for milliseconds. Maar zelfs dan is de zin niet correct. De Progressive Form voldoet hier dus net zo min als de Simple Past. Grammaticaal valt het alleen recht te breien met een naamwoordklontering: The breaking process of the dry spaghetti noodle took milliseconds.

Het probleem zit hem in het feit dat je met een werkwoord niet tegelijkertijd duur kunt uitdrukken en een moment kunt vangen. Voor zover je ooit een moment kunt vangen natuurlijk. Een concreet voorbeeld van dit probleem las ik bij geestverwant Tim Krabbé. Hij vroeg zich af of – ik parafraseer – hij tijdens het douchen wel het moment kon bepalen waarop hij de kraan ging uitzetten. Voortgang en momentbeleving gaan eigenlijk niet goed samen.

De Continuous tense drukt uit dat iets bezig is maar niet zal voortduren. Het is telkens weer een uitdaging om dat op een eenvoudige manier aan de man te brengen. Als ik een blunder bega, ben ik geneigd te denken: you are stupid. Aardige kerels als jij en Henk zullen me verbeteren met: Nee Wim, you are being stupid. Henks metafoor van de trein ga ik beslist een keer uitproberen in de klas. Bij werkwoorden als to sing en to dance zie je de trein immers over de rails gaan tussen twee stations. I was singing and dancing in the rain. Er is tijdelijke beweging. Bij to break staat de trein even stil bij het station: The glass broke when I dropped it. Het beeld bevriest.

Helaas moet ik voor de volledigheid ook de uitzonderingen bespreken. Bij ergernis, namelijk, kun je wél zeggen: You are always breaking branches off trees when we go for walks! En in figuurlijk taakgebruik is het heel goed mogelijk om te schrijven: The huge wave was breaking and breaking and breaking as she made the perfect surf.

Nou ja, misschien had ik het inderdaad beter door een native speaker kunnen laten uitleggen.

Boekpresentatie ‘Een zoon voor de Führer’
de nazi-utopie van Julia op ten Noort
door
Caissa-lid en provo Roel van Duijn schreef een biografie van Julia Op ten Noort, volgens Roel de belangrijkste Nederlandse nazi-vrouw. Onlangs vond de boekpresentatie plaats in het Verzetsmuseum.

Toen ik Roel de afgelopen weken bij verschillende schaakactiviteiten met enkele exemplaren van het boek zag zitten, schoten allerlei vragen door mijn hoofd. Waarom doet hij dat? Waarom zoveel jaar na de Tweede Wereldoorlog, in onze tijd van vreedzame en constructieve samenwerking met Duitsland in de EU nog zo intens bezig zijn met dat gruwelijke verleden? Herdenken, dat snap ik, maar dit boek schrijven?

Ik heb het Roel niet gevraagd, uit respect voor de vele honderden studie- en schrijfuren die ongetwijfeld in zo’n project gaan zitten. Hij zal er zijn redenen voor hebben, dacht ik.

Onlangs presenteerde Roel de biografie in het Verzetsmuseum, waarvan JudyQ deze film maakte:

In zijn voordracht en in een radio-interview  vertelt Roel waarom juist hij als provo dit boek wilde schrijven: provo’s houden van vrijheid en voelen daarvoor een individuele verantwoordelijkheid. We moeten de bedreigers van onze vrijheid begrijpen, om ook in onze tijd autoritaire machthebbers te kunnen bestrijden.

Dat is geen geringe reden om een boek te schrijven.

Op de website van Roel van Duijn staan recensies van het boek, foto’s van de boekpresentatie en interviews met Roel.

Open Snelschaakkampioenschap van de SGA
Wie wordt snelschaakkampioen van Amsterdam 2018?
door
Op zondag 30 december 2018 wordt het open snelschaakkampioenschap van de SGA gehouden.

Het toernooi vindt plaats in de kantine van Sporthal IJburg, Pampuslaan 1, Amsterdam (eindhalte tram 26).

De FIDE snelschaakregels zijn van toepassing en het speeltempo is als vanouds 5 minuten p.p.p.p. We spelen 13 ronden Zwitsers op Rating (dus niet meer Systeem Amsterdam met voorrondes en finalegroepen).

Het toernooi begint om 12.00 en eindigt om ongeveer 17.00 uur. Inchecken en betalen tussen 11:15 en 11:45 uur.

Deelname kost € 10. Voor jeugdleden tot 20 jaar slechts € 5.

1e prijs € 150
En oliebollen (voor iedereen).
2e/3e prijs en grenzen voor de vele ratingprijzen worden voor de 1e ronde bekend gemaakt.

Meer informatie en aanmelden op de site van de SGA.

Angelo Spiler is de 6e Best of the West
Aleks Varnica wint de B-groep
door
Angelo Spiler won het 6e Best of the West-toernooi van sv Amsterdam West en mag de eervolle titel in heel Amsterdam voeren. Aleks Varnica won de B-groep met overmacht. David Laan won de 2e ratingprijs tot 1850 in de A-groep.

Op zaterdag 16 juni 2018 werd in het Bilderdijkpark de laatste ronde van het 6e Best of the West gespeeld, het open toernooi van sv Amsterdam West op zeven zaterdagmiddagen gedurende het seizoen 2017/18. Het toernooi ging van start met een recordaantal van 120 deelnemers, 64 in de A-groep (vanaf rating 1650) en 56 in de B-groep (tot 1700). Op het spel stond de eervolle titel ‘Best of the West’, die in geheel Amsterdam mag worden gevoerd.

De strijd om de titel ging in de laatste ronde tussen Jeroen Cromsigt en Angelo Spiler. Jeroen had wit en stond een half punt los van de concurrentie. Na een spannende strijd kwam de witte koning in groot gevaar. Jeroen wist de aanval te keepen, maar Angelo voerde het eindspel met een massa vrijpionnen voor het geofferde stuk ragfijn tot winst. Concurrent Camilo Guzman verloor zijn partij van Almar Sternau op bord 2, waardor Angelo het toernooi zonder tpr-berekening met 6 punten won.

Angelo Spiler, de 6e Best of the West

Angelo Spiler is dus de nieuwe Best of the West en zijn naam staat bijgeschreven in de eregalerij van het toernooi:

 • 2018: Angelo Spiler
 • 2017: Mark Bloem
 • 2016: Werner Möller
 • 2015: Jimmy van Zutphen
 • 2013 & 2014: Frans Schoffelmeer

Prijswinnaars 6e Best of the West

A-groep:

 1. Angelo Spiler (6.0, tpr 2215)
 2. Jeroen Cromsigt (5.5, tpr 2163)
 3. Almar Sternau (5.5, tpr 2127)

Ratingprijzen A-groep tot 1850:

 1. Jonathan van Nie (4.0, tpr 1987)
 2. David Laan (4.0, tpr 1957)
 3. Gerie Opgenhaffen (3.5, tpr 1986)

B-groep:

 1. Aleks Varnica (5.5, tpr 1992)
 2. Paul Koks (5.5, tpr 1854)
 3. Hans Kooi (5.0, tpr 1648)

Ratingprijzen B-groep tot 1500:

 1. Arthur Arakelyan (5.5, tpr 1801)
 2. Joop Gijsbers (5.0, tpr 1661)
 3. Michiel van Eijken (5.0, tpr 1597)

Arthur Arakelyan en Joop Gijsbers hebben de 1e en 2e ratingprijs gewonnen, in plaats van de 3e plaats van de gehele B-groep, omdat deze ratingprijzen een hogere geldwaarde hebben.

Beslissingspartij Cromsigt – Spiler

Cromsigt,Jeroen (1932) – Spiler,Angelo (2064)

6e Best of the West Amsterdam (7), 16.06.2018

1.e4 c5 2.Pc3 g6 3.f4 [Inleiding tot de potentieel gevaarlijke Grand-Prix Attack, die al jaren onderdeel uitmaakt van het B-repertoire van Jeroen. Dit paard komt van stal als er gewonnen moet worden, desnoods ten koste van verlies.]

3…Lg7 4.Pf3 d6 5.Lb5+ Pd7 6.0–0 a6 7.Lxd7+ Dxd7 [Een nieuwtje.]

[Tot nu toe werd vrijwel altijd gespeeld: 7…Lxd7]

8.d3 e6 9.De1 b5 10.Ld2 [Een rustige ontwikkelingszet. Wit wil op de koningsvleugel aanvallen met zetten als Dh4,  f5, Lh6, Pg5 en wacht daarmee tot zwart kort rokeert. Die aanval loopt echter niet zo vlot als zwart de rokade uitstelt.

10…Lb7 11.Tb1 b4 12.Pd1 Pe7 13.b3?! [Misschien vreesde Jeroen de zetten a6–a5, c5–c4 gevolgd door cxd3 met verzwakking van zijn pionstructuur. Maar zo verzwakt hij de zwarte velden op de vleugel waar zwart gaat aanvallen.]

13…d5 14.e5 a5 15.Pb2 Tc8 16.Le3 Pf5 17.Pa4 [Of misschien was deze paardmanoeuvre de bedoeling van 13 b3, maar het paard staat niet zo sterk op a4.]

17…Db5 18.Kh1 h5 19.Df2 Lf8 20.g3 Zwart staat uitstekend en van de gevreesde Grand-Prix Attack is niet veel meer te zien.

20…h4! 21.Kg2 Le7 22.g4 h3+ 23.Kg1 Ph4 24.d4 Pxf3+ 25.Dxf3 cxd4 26.Lxd4 Txc2 27.Tf2 Dc6 28.Dd1 Txf2 29.Kxf2 Db5 30.Tc1 La6 31.Pc5 Lh4+ 32.Kf3 0–0 [Rokeren mocht nog steeds.]

33.Pxa6 Dxa6 34.g5 Kg7 35.De2 Db7 36.Dc2 Th8 37.Kg4 Db5 38.Kf3 Da6 39.De2 Db7 40.Dc2 De7 41.Dc5

Cromsigt-Spiler, Best of the West, 16-6-2018. Stelling na 41 Dc5.

41… Lxg5! 42.fxg5 Dxg5 43.Tg1 Dd2 44.Lf2? [44.De7 Dxd4 45.Df6+ Kg8 46.Txg6+ fxg6 47.Dxg6+ Kf8 48.Df6+ Kg8 49.Dg6+ en remise door eeuwig schaak.]

44…Th5 [met een fatale koningsaanval.]

45.De3 Dxa2 46.Tg5 Txg5 47.Dxg5 Dxb3+ 48.Kg4 Dd1+ 49.Kxh3 Df3+ 50.Dg3 [De koningsaanval is gekeept, maar nu wint zwart het eindspel met zijn vele vrijpionnen.]

50…Dxg3+ 51.Kxg3 f6 52.Kf4 g5+ 53.Kg4 fxe5 54.Kxg5 b3 55.Lg3 e4 56.Le5+ Kh7 57.Kf4 a4 58.Lb2 Kg6 59.Kg4 d4 60.Kf4 e3 61.Kf3 e5 62.Ke2 Kg5 63.Kd3 Kg4 64.Lc1 Kh3 65.La3 Kxh2 66.Ld6 Kg2 67.Lxe5 b2 68.Kc2 e2

0–1

Magnus loopt in op Caissa
De jeugd heeft de toekomst
door
Jeugdschaakclub Magnus Leidsche Rijn (Utrecht) heeft de KNSB-Verenigingsprijs 2016 gewonnen voor de grootste ledenwinst. Gefeliciteerd! Magnus (163 leden, alleen jeugd) is na Caissa Amsterdam (196 leden, inclusief jeugd) nu de tweede schaakclub van Nederland.

Met de Verenigingsprijs 2016 wint Magnus een geldbedrag van € 1.000 en de eeuwige roem. Caissa won de prijs in 2008.

De schaakervaring en gemiddelde leeftijd ligt bij Magnus echt nog een stukje lager dan bij Caissa. In die zin hebben we hen niet direct te vrezen. Maar tel 30 jaar bij onze leeftijd op en zie dan de generatie Magnus II aankomen, dan krijgen we het op termijn nog moeilijk.

5e Best of the West gaat binnenkort van start
Verovert een Caissaan dit jaar de titel?
door
De 5e editie van het open toernooi Best of the West gaat binnenkort van start. Het wordt gespeeld op 7 zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen in de speelzaal van sv Amsterdam West in het Bilderdijkpark.

Het toernooi vindt plaats op de zaterdagmiddagen (14-18 uur):

 1. 15 oktober
 2. 12 november
 3. 3 december 2016
 4. 7 januari
 5. 4 maart
 6. 22 april
 7. 27 mei 2017

Op het spel staat de Amsterdamse titel ‘Best of the West’, die in handen is van Werner Möller.

Jaarlijks doen verschillende Caissanen een gooi naar de titel, maar tot nu toe is het hen niet gelukt deze te veroveren. Vorig jaar kwam Angelo Spiler er erg dichtbij, maar hij verloor helaas in de laatste ronde van Werner Möller. Angelo moest genoegen nemen met de 3e plaats.

Nieuw dit jaar is dat het toernooi op veler verzoek gespeeld wordt in twee groepen:

 • A: vanaf 1650
 • B: tot 1700

Hierbij geldt je KNSB-rating bij aanvang van het toernooi, d.w.z. de ratinglijst d.d. 1 augustus 2016. Deelnemers met een rating van 1650 tot 1700 mogen zelf kiezen in welke groep zij willen spelen.

Er zijn vier prijscategorieën:

 1. A-groep geheel
 2. A-groep tot 1850
 3. B-groep geheel
 4. B-groep tot 1500

Het prijzengeld is in elke categorie: 1 € 100, 2 € 75, 3 € 50. Het totale prijzenfonds is daarmee verhoogd naar € 900.

Het speeltempo is ongewijzigd:1 uur en 45 minuten voor de partij, plus 15 seconden extra per zet vanaf zet 1. Het inschrijfgeld bedraagt € 25 voor KNSB-leden en -ratinghouders.

Je kunt je online inschrijven met de knop ‘Aanmelden’ op de website van het toernooi.

Aanmelden per e-mail mag ook o.v.v. naam, e-mailadres, telefoonnummer (bij voorkeur mobiel), club, groep en KNSB-rating naar: openbestofthewest@gmail.com. Het telefoonnummer gebruiken we om je te bellen als bijvoorbeeld je tegenstander zich op het laatste moment afmeldt.

De toernooidata vallen niet samen met de KNSB-competitie, Tata, het Wil Haggenburgtoernooi, het Eijgenbroodtoernooi en zijn niet in hetzelfde weekend als het Kattenburger Open. Mocht je toch niet alle data kunnen spelen, dan zijn in de eerste 5 ronden twee byes mogelijk (1/2 punt).

Best of the West van start op 31 oktober
Zwitsers toernooi op 7 zaterdagmiddagen
door
Onze vrienden van sv Amsterdam West organiseren dit jaar de 4e editie van het Best of the West. Een Zwitsers toernooi dat wordt gehouden op zeven zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen. Ideaal voor wie af en toe een potje in het weekend wil spelen, maar een weekendtoernooi te intensief vindt.

Het 4e Open Best of the West schaaktoernooi wordt gespeeld op de zaterdagmiddagen (14-18 uur):

 • 31 oktober
 • 28 november 2015
 • 6 februari
 • 5 maart
 • 16 april
 • 7 mei
 • 11 juni 2016

In de eerste vijf ronden zijn twee byes (½ punt) mogelijk bij tijdig afmelden.

De indeling is in één grote groep, maar er zijn ratingprijzen voor de categorieën:

 • Vanaf 1800
 • 1500 tot 1800
 • Tot 1500

SV Amsterdam West is geworteld in de stadsdelen West en Nieuw- West. De winnaar van het open toernooi mag zich daarom in Amsterdam net als Jan Timman met recht ‘Best of the West’ noemen.

De speelzaal is ASV Bilderdijkpark, Bilderdijkpark 10, Amsterdam.

Aleks en Milan Varnica, Jord Hendriks en Marcel Roelofs hebben zich al ingeschreven. Het wordt vast een gezellig toernooi. Doe mee en meld je aan!

Strengere regels mobieltje in KNSB-competitie
Je mag je telefoon niet meer bij je dragen
door
Onder druk van de FIDE heeft de KNSB in de afgelopen Bondsraad het competitiereglement aangescherpt wat betreft de mobiele telefoons. Kort samengevat: je mag tijdens de wedstrijd geen elektronica meer bij je dragen. In een richtlijn worden enkele praktische oplossingen toegestaan.

In het competitiereglement is artikel 20.5 voor volgend seizoen gewijzigd:

20.5 Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere elektronische hulpmiddelen bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt dat een speler zo’n apparaat bij zich draagt, dan verliest die speler de partij. Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten en wegleggen voordat zij de eerste zet doen.

En er is een richtlijn opgenomen voor mobiele telefoons in de speelzaal:

 • Verboden is het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam, in een jas of tas die wordt meegenomen tijdens een wandeling door de speelzaal of bij bezoek aan het toilet. Een overtreding van deze regel wordt bestraft met het verlies van de partij.
 • Toegestaan is het meenemen van een mobiele telefoon tot in de speelzaal mits deze wordt uitgeschakeld bij aanvang van de partij. Deze telefoon mag:
  • in een tas of jas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op een stoel.
  • afgegeven worden aan een niet-spelende teamleider
  • afgegeven worden op een algemene verzamelplaats of kluis voor mobiele telefoons
  • op de speeltafel liggen