Contributie
door

Hoogte van de contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt in het seizoen 2015/16, voor:

  • seniorleden: bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 130,00; bij betaling na 1 december € 140,00
  • nevenleden (hoofdlid bij een andere vereniging): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 90,00; bij betaling na 1 december € 100,00
  • studenten (op vertoon van ov-jaarkaart en collegekaart): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 90,00; bij betaling na 1 december € 100,00
  • jeugdleden (jonger dan 20 jaar): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 85,00; bij betaling na 1 december € 95,00
  • jeugdgezinsleden (jonger dan 20 jaar én twee andere gezinsleden zijn anders lid): bij betaling voor 1 december of per automatische incasso € 42,50; bij betaling na 1 december € 52,50
De hoogte van de contributie is vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 1 september 2015.