Competitiereglement Interne Competitie Caïssa
door

 

 1. De interne competitie van Caïssa telt twee turnussen en begint in september. Iedere turnus telt minimaal 15 ronden. Voor het begin van de eerste ronde per turnus wordt de rangorde opgemaakt die is gebaseerd op de eindstand van de vorige turnus. Elke plaats krijgt een waardecijfer toegekend: de nummer één van het vorig seizoen krijgt het hoogste waardecijfer. De hoogte van dit cijfer wordt ieder jaar bij aanvang van de competitie door de wedstrijdleiding vastgesteld. De daarop volgende plaatsen krijgen opeenvolgende lagere waardecijfers (telkens 1 punt minder). Het waardecijfer van een speler bepaalt de plaats op de ranglijst.
 2. De winnaars van beide turnussen spelen in een match om het clubkampioenschap van Caïssa. De winnaar van deze match is clubkampioen van Caïssa en ontvangt de wisselbeker.
 3. De match voor het kampioenschap gaat over twee partijen, waarvoor dezelfde regels gelden als voor de interne. Bij gelijk eindigen volgen op de volgende avond twee rapidpartijen van 25 minuten per persoon per partij. Mocht de stand hierna ook nog gelijk zijn dan volgen er twee snelschaakpartijen van 5 minuten per persoon per partij. Als de stand daarna nog steeds gelijk is volgt er een snelschaakpartij waarbij de wit speler 6 minuten krijgt en de zwartspeler 5 minuten. De witspeler wint de match als hij deze partij wint en de zwartspeler wint de match bij remise of wanneer hij wint. Deze matches worden in principe gespeeld tijdens de eerste ronden van de zomercompetitie.
 4. De indeling voor de interne competitie geschiedt op de speelavonden om 19:45 uur precies. Aanmelding dient dus voor 19:45 te geschieden. Wie later komt wordt slechts ingedeeld, indien men de verlating vooraf gemeld heeft. Uiterlijk 20:15 uur worden de klokken aangezet. Men speelt in één turnus maximaal eenmaal tegen dezelfde tegenstander.
 5. Bij een overwinning krijgt men het waardecijfer van de tegenstander opgeteld bij de eigen punten; bij een remise de helft daarvan en bij verlies niets. De winnaar vult de uitslag in op de indelingslijst op de tafel van de wedstrijdleiding. Bij remise en afbreken is dit de taak van de witspeler.
 6. Als een partij wordt afgebroken, krijgen beide spelers (voorlopig) de helft van het waardecijfer van de tegenstander opgeteld bij de eigen punten. Na het uitspelen wordt dit verrekend. Indien een partij wordt afgebroken, maken de spelers een afspraak over datum en tijdstip van voortzetting. De partij dient binnen drie maanden, maar uiterlijk op de één na laatste avond van de turnus te worden beëindigd. Niet op tijd beëindigde partijen worden gearbitreerd door een team van ten minste drie spelers uit Caïssa 1, op voorwaarde dat deze spelers geen direct belang hebben bij de uitslag. Het bestuur beslist over de samenstelling van het arbitrageteam.
 7. Is het aantal spelers bij een ronde oneven, dan krijgt degene die niet speelt 2/3 van het eigen waardecijfer aan punten erbij. Een speler komt in een seizoen slechts éénmaal voor deze vergoeding in aanmerking. Bij niet spelen door de interne of externe wedstrijdleider of non-playing captain wordt 2/3 van het eigen waardecijfer aan punten vergoed. Bij afwezigheid wordt 1/3 van het eigen waardecijfer aan punten vergoed.
 8. Wanneer de onder punt 3 bedoelde match om het clubkampioenschap gelijktijdig met de zomer-rapidcompetitie wordt gespeeld, ontvangen beide spelers van de match per speelavond 60% van het eigen waardecijfer als punten in de zomercompetitie.
 9. Externe wedstrijden tellen slechts dan mee voor de interne competitie, indien ze op dinsdagen tijdens deze competitie worden gespeeld. Dit geldt zowel voor de KNSB- en SGA-cup als de SGA-competitie. De puntenvergoeding bedraagt 2/3 van het eigen waardecijfer, ongeacht de uitslag van de partij.
  Voor de aanvang van een nieuwe ronde worden een rondeverslag en een ranglijst in het speellokaal opgehangen. Tot vier speelavonden hierna kan protest worden aangetekend tegen gemaakte fouten.
 10. In de eerste ronde van de interne competitie wordt om de kleur geloot. Bij de volgende ronden wordt de kleur bepaald door het kleursaldo van de spelers. Wanneer spelers elkaar voor de tweede keer ontmoeten, wordt van kleur gewisseld.
 11. Nieuwe spelers kunnen meteen worden ingedeeld op een door de wedstrijdleider te bepalen plaats.
 12. De eindstand van de interne competitie vormt mede de basis voor de indeling van de teams in het volgende seizoen. Zie de hiervoor de plaatsingscriteria voor de externe competitie.
 13. Het speeltempo in de interne competitie bedraagt:
  1. het S.G.A. bondscompetitie tempo: 1¾ uur per persoon voor de hele partij, of
  2. 1¾ uur per persoon voor de eerste 40 zetten en vervolgens 20 zetten per uur, of
  3. 1½ uur per persoon voor de eerste 35 zetten en vervolgens 20 zetten per uur.
  Bij uiteenlopende voorkeuren prevaleert 1. over 2. en 2. over 3. Er wordt gespeeld volgens de officiële FIDE-regels. Alleen het artikel betreffende het afgaan van de mobiele telefoon wordt soepeler toegepast.
 14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Reactie achterlaten