Wijzigingen
Bestuursvoorstellen uit de ALV
door
Het nieuwe standaard speeltempo voor de interne wordt: 1 uur en 30 minuten per persoon met 15 seconden increment per zet

Tijdens de ALV van vorige week zijn de volgende besluiten genomen

Nieuwjaarsborrel en trainingsavond

Op dinsdag 5 januari houden we een trainingsavond met een nieuwjaarsborrel. De tweede turnus begint op 12 januari.

Afschaffing jeugd-nevenlidmaatschap

Het het onderscheid tussen hoofd- en nevenlidmaatschap bij de jeugd bestaat niet meer. Andere clubs maken dit onderscheid ook niet. Administratief maakt dit zaken envoudiger, en er werd ook nauwelijks gebruik van gemaakt.

De mogelijkheid voor jeugd-gezins-nevenleden (een kortings-instrument voor Caïssaleden uit één huishouden) blijft bestaan.

Nieuw speeltempo interne

Het nieuwe speeltempo in de SGA wordt ook ons nieuwe speeltempo in de interne competitie:

1. 1 uur en 30 minuten per persoon met 15 seconden increment per zet

2. 1 uur en 45 minuten per persoon voor de hele partij, of

3. een ander onderling tussen de spelers overeen te komen korter speeltempo van tenminste 1 uur per persoon zonder increment; of tenminste 45 minuten per persoon met increment dat altijd 15 seconden dient te bedragen.

Bij uiteenlopende voorkeuren prevaleert 1. over 2. en 2. over 3, met dien verstande dat een speler van 16 jaar of jonger, alsmede een speler die op een speelavond voor externe wedstrijden als arbiter of wedstrijdleider optreedt, aanspraak kunnen maken op een korter tempo conform 3.

Relevante bepalingen in het reglement worden dienovereenkomstig aangepast.

Reactie achterlaten