Wij blijven de komende jaren spelen in Huize Lydia
door
Dit heeft het bestuur onlangs besloten, conform de wens van de overgrote meerderheid van de leden, die blijkens de enquête ook bereid is de budgettaire consequenties te accepteren. Met de exploitant van Lydia, Combiwel, zijn inmiddels afspraken gemaakt die een weliswaar forse maar gezien de omstandigheden ons inziens billijke huurverhoging behelzen, inclusief een overgangsregeling.
Voor het komende seizoen stelt het bestuur voor de contributie met 10 Euro te verhogen. Om zeker te stellen dat de club ook op langere termijn in Lydia kan blijven zonder verdere materiële contributieverhoging, heeft een aantal leden zich bereid verklaard tot een zogeheten periodieke gift. Dit houdt in dat men zich in een schriftelijke overeenkomst vastlegt om gedurende 5 jaar jaarlijks een individueel te bepalen bedrag aan de club te schenken, welk bedrag dan volledig fiscaal aftrekbaar is. Het bestuur is zeer verheugd met dit initiatief, en hoopt op navolging. Verzoek aan degenen die hiertoe bereid zijn, contact op te nemen met mijzelf (voorzitter@caissa-amsterdam.nl) of met penningmeester Pold Gomperts (penningmeester@caissa-amsterdam.nl).
Verder is op basis van de uitkomsten van de enquête besloten om vooralsnog niet te tornen aan het aantal speelavonden. De zomerstop zal dus 4 weken bedragen, zoals voorheen.
Uiteraard zal dit onderwerp inclusief budgettaire aspecten nader aan de orde komen in de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het nieuwe seizoen. Maar wij wilden u alvast geruststellen dat onze prettige speellocatie voor de nabije toekomst zekergesteld is.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet die bij het bestuur aan te kaarten.

Reactie achterlaten