Schaakcursussen
Ter informatie : bericht van Robert Ris
door
Via deze weg wil ik jullie er graag op attenderen dat ik met mijn eigen bedrijf, Amsterdam Chess Academy, korte schaakcursussen voor volwassenen wil aanbieden aan verenigingen uit de SGA. Alle informatie is hier onder te vinden. Mocht er interesse zijn voor het opstarten van een korte schaakcursus dan hoor ik dat graag. Ook als er wellicht behoefte is aan een andere opzet van de trainingen is dat natuurlijk een optie. Goed nieuws! De SGA heeft aangegeven dat zij een deel van de kosten voor haar rekening zal nemen. Vriendelijke groet, Robert Ris

Volwassenen training voor SGA verenigingen

 

De Amsterdam Chess Academy biedt verenigingen uit de SGA een korte schaakcursus aan. Deze cursus bestaat uit vier sessies die elk zo’n 1,5 a 2 uur duren. Het idee is om de deelnemers die aan deze cursus meedoen hun schaakniveau een nieuwe impuls te geven en vooral het spelplezier te vergroten.

 

Bij elke training staat een bepaald thema centraal:

 

Les 1: Tactische elementen

Les 2: Strategische elementen

Les 3: Eindspel

Les 4: Opening

 

Het is bedoeling onderwerpen te behandelen die cursisten direct in de praktijk kunnen toepassen.

 

Doelgroep: 1200-1600 en/of 1600-2000

 

Trainer:  IM Robert Ris (FIDE 2415) is een gediplomeerd Schaaktrainer 3 en verzorgt met de Amsterdam Chess Academy schaaklessen op scholen, schaakverenigingen en via het internet. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring met het geven van trainingen aan verschillende niveaus en heeft studenten over de hele wereld. Daarnaast organiseert hij de Schaakweek Amstelveen en het CNE NK Rapid: http://cne-nkrapid.nl/

 

Data/tijd: De vier sessies vinden plaats op de clubavond in de periode oktober t/m december 2017, eventueel  januari 2018.

 

Kosten: Kan in onderling overleg worden vastgesteld. De SGA heeft voor geïnteresseerde verenigingen budget beschikbaar gesteld, waardoor tenminste een deel van de kosten voor rekening van de SGA komen.

 

Als er interesse is voor het opstarten van zo’n cursus neem dan graag contact op. Mocht er animo zijn voor een andere opzet laat het dan weten.

 

Contact:

 

Email robert_ris@hotmail.com

Mob. 06-41153594

Reactie achterlaten