Online schaaktrainingen bij Caissa
Inschrijven kan vanaf heden
door
Er is al jaren vraag naar en dit lijkt het juiste moment om een begin te maken met schaaklessen voor senior-leden van Caissa. Juist nu we het clubgevoel zo missen biedt een schaaktraining met een groepje schaakkameraden van gelijke sterkte misschien iets van compensatie. We hebben onze clubgenoot Sierk Kanis bereid gevonden deze trainingen te verzorgen. Sierk heeft onlangs een serie trainingen met dezelfde opzet bij VAS gegeven, met positieve reacties. Mede afhankelijk van de belangstelling gaan we vanaf 22 februari a.s. van start in twee groepen. Deze trainingen zijn bedoeld voor de tijd dat de beperkingen voor fysiek schaken van kracht zijn.
Hoe
Lichess met Zoom.
Data
Vanaf 22 februari om te beginnen 5 à 10 opeenvolgende maandagen.
Tijd
19:30 – 21:00
Categorieën
Groep A: ELO 1600 – 1800
Groep B: tot ELO 1600
Inhoud
Harmonie tussen stukken, iedereen bij de aanval betrekken, profylactisch denken, sterke velden, sterke vs. zwakke lichte stukken en autodidactisch leren.
Aanmelden
Deelname is gratis voor clubleden. Meld je aan d.m.v. een bericht naar sierkkanis@hotmail.com o.v.v. je rating.
PS
Is er ook animo in de categorie ELO 1800 – 2000 voor schaaktraining? Wellicht is één van onze clubgenoten uit het sterkste segment bereid om die categorie te bedienen? Plaats eventueel een reactie bij dit bericht of meld je bij het bestuur.

Reactie achterlaten