Nieuwe manier om remise te maken in de SGA-competitie
In plaats van remise claimen
door
In de SGA-competitie is een nieuwe spelregel van kracht: als je minder dan 2 minuten bedenktijd hebt dan kun je geen remise meer claimen, maar mag je verzoeken verder te spelen met een tijdsincrement van 5 seconden per zet.

Per 1 juli 2014 zijn de FIDE-regels gewijzigd. Er zijn nieuwe regels voor versneld beëindigen (alle resterende zetten in een vaste tijd, zonder increment) die ook op de SGA-competitie van toepassing zijn.

In de situatie dat je nog minder dan 2 minuten op de klok hebt en vindt dat je tegenstander niet op een normale manier probeert te winnen (hij speelt zonder winstplan, in de hoop dat jouw vlag als eerste valt), kon je voorheen de klok stilzetten en remise claimen bij de scheidsrechter. Die mogelijkheid staat nog wel in de nieuwe FIDE-regels (artikel G5), maar is in de SGA niet meer van toepassing.

In plaats daarvan geldt voortaan dat je de klok mag stilzetten en de scheidsrechter verzoeken om verder te spelen met een tijdsincrement van 5 seconden per zet. Dit is geregeld in artikel G4 van de FIDE-regels:

Als de aan zet zijnde speler minder dan twee minuten op zijn klok over heeft, dan mag hij, zo mogelijk, verzoeken om over te gaan op een niet-opsparende of wel-opsparende tijdsinstelling met 5 extra seconden per zet voor beide spelers. Dit is ook een remiseaanbod/-voorstel. Als dit remisevoorstel wordt afgewezen en de arbiter gaat akkoord met het eerder genoemde verzoek dan moet die extra tijd op de schaakklok worden ingesteld. De tegenstander krijgt 2 minuten extra tijd en de partij wordt voortgezet.

Van deze mogelijkheid kun je gebruik maken als je denkt dat je remise kan houden, maar je tijd opraakt. Als je op winst wil spelen, heeft een beroep op deze regel geen zin, want het verzoek is tegelijk een remiseaanbod.

Je tegenstander krijgt er 2 minuten bij. Dit is vermoedelijk bedacht om te voorkomen dat al te vaak een beroep op deze regel wordt gedaan. Daarnaast is het een tijdcompensatie voor de verstoring van de partij die plaatsvindt op jouw verzoek.

Een verschil tussen het oude artikel en het nieuwe G4 is dat de arbiter de stelling niet meer inhoudelijk beoordeelt. Als je gebruik wil maken van G4, dan moet de arbiter je daartoe de mogelijkheid geven, ongeacht de stelling.

Wat wordt bedoeld met ‘zo mogelijk’? Er moet een digitale klok voorhanden zijn, waarop een increment kan worden ingesteld. In de SGA-competitie dienen clubs ervoor te zorgen dat er ten minste enkele DGT’s bij een wedstrijd beschikbaar zijn. Op alle borden kan met mechanische gardeklokken worden begonnen, maar zodra een speler een beroep doet op G4 moet de arbiter aan dat bord een DGT instellen.

Updates 26-10-2014:

  • De competitieleider heeft laten weten dat G4 in de SGA-competitie móet worden toegepast en dat een club niet mag afwijken naar bijvoorbeeld G5.
  • Toegevoegd dat met mechanische gardeklokken mag worden begonnen, maar dat bij een beroep op G4 aan dat bord een DGT moet worden ingesteld.
  • Toegelicht dat bij toepassen van G4 de arbiter de stelling niet inhoudelijk beoordeelt.

Reactie achterlaten