Over Willem Grünbauer

Willem Grünbauer
Nee, zal het nooit leren!
Eindelijk… Gevonden……
..een echte 'SCHAAKKLOK'
door
..en heb er maar gelijk weer nieuwe chessfeetcovers voor aangeschaft...

Gescoord deze maand.  Als dit geen schaakklok meer is…  In ieder geval dam je hier toch niet mee…..

 

 

 

 

 

 

 

Wie heeft het bij ‘t rechte eind?
Abe of Dennis
door
Hoe duiden we dit?

 

Onlangs stonden er in twee onafhankelijke berichten twee stellingen met de volgende gegevens: wit neemt een zet terug, zet daarna een zet en geeft mat in drie  (eerste stelling ) en twee (tweede stelling).

er ontspon zich een discussie tussen twee oplossers, fervente oplossers.  Hoewel; de linker stelling kwam van één van het.

Het waren Dennis en Abe en het ging over de eerste stelling.  Wie heeft er gelijk?  en is er een argument om één van de twee gelijk te geven?  De tweede, rechter stelling was -en is- duidelijk: daarvoor is maar één oplossing mogelijk.  dat hebben we reeds gezien.

Maar de linker?  Abe denkt dat daar twee oplossingen zijn, maar ik waag het te betwijfelen.

De terugzet is duidelijk, wit neemt zijn lange rokade terug.  Dan volgt of wederom lange rokade, en daarmee “bewijst” wit dat zwart de rokadebevoegdheid in een eerder stadium kwijt is geraakt, of wit slaat eerst de d-pion met de e-pion en rokeert alsnog op de volgende zet. Maar: volgens mij is die oplossing niet juist, omdat, wanneer na het slaan van de d-pion nu eens zwart is die rokeert…  heeft zwart op dat moment niet “bewezen” dat wit helemaal niet lang kan rokeren (en daarom zijn laatste zet terug moest nemen)?

Of is het mogelijk te bewijzen dat er geen duidelijk bewijs is?  Wie weet?

Wat D.B. te N. humor noemt maar ik niet
...maar een grapje?
door
Dat nu weer wel....

Wit neemt zijn laatste zet terug en geeft daarna mat in twee zetten.

 

 

Hint: volg het stappenplan, en specifiek het twee-stappenplan.  Zo moeilijk is het ook weer niet…

 

Geen rokade
maar waarom niet?
door
Wat ziet de schaakmeester in één oogopslag wat wij niet zien?

 

Soms kom je de mooiste problemen tegen, al is, op zich genomen, dat al een paradoxale tegenstelling.

 

En één van de mooiste vertel ik thans met eigen woorden.  Mooi omdat er meerdere mogelijkheden zijn waarom er een bepaalde zet helemaal niet gespeeld kan worden.

Onlangs liep ik met een bekende schaakmeester een grote, statige kamer binnen waar juist twee amateurschakers die wij beide kenden een partij aan het schaken waren en daarbij zag de schaakmeester nog net dat de witspeler een zet deed met de nog in het spel zijnde loper; zelf zag ik dat het geen grote talenten waren, want de partij was dusdanig dat de speler met de zwarte stukken, zo te zien, al lang had moeten opgeven.  Hij stond immers totaal verloren.

 

De twee spelers stonden op; de ene schonk wat te drinken voor ons in terwijl de andere uit een oude oma-kast wat versnaperingen opduikelde en deze naast het schaakbord op tafel zette en ondertussen voerden we gevieren een oppervlakkig nietszeggend gesprek waarvan ik inzake de inhoud mij niets meer herinner dan alleen dat het weer eens over schaken ging.

 

Na enige minuten namen beide spelers weer plaats achter het schaakbord en meteen wilde zwart zijn volgende zet doen; zijn linker hand ging al naar de toren en zijn rechter neigde naar de koning teneinde een rokade uit te gaan voeren.  Op dat moment boog de schaakmeester zich naar de zwartspeler toe en sprak met enige stemverheffing: “Ho ho; je mag helemaal niet rokeren!!

 

Dit was de stand……

 

 

We gaan stap voor stap; en wederom stel ik weer chocoladeschaakstukken ter beschikking; drie keer, voor elke oplossing weer één….

Mat in twee
Goed, deze dan
door
Twee oplossingen?

 

Twee oplossingen, maar weer is er slechts één de juiste.

Dus is er maar één goed.

Waarom?

 

 

Mat in twee voor de diepe inzichten
En je denkt dat het er twee zijn...
door
Maar dan heb je het toch echt mis!!

 

Wit geeft hier mat in twee; als je er al achter komt hoe, denk je dat er twee mogelijkheden zijn.  Echter: er is er maar één!

 

En dan: hoe luidt de oplossing.  En onderbouw dit met echte onvervalste schaakargumenten.

 

 

Het antimat
een aardigheidje
door
..en ook niet zo moeilijk....

De vorige opgave had kennelijk wat moeilijkheden; slechts één oplosser vond de vier matten en kan zijn chocoladestukken tegemoet zien.

 

Daarom dit keer eentje waar je gewoon even niet hoeft te matten, juist niet…

Wit aan zet en geeft GEEN mat in één…..

 

Nieuwe schaakgrap, vier matten.
uit een oude doos
door
98 jaar oud, maar toch...

 

Wit geeft vier keer mat in twee….

Om even te bezigen….

1:  Geef in deze stelling mat in twee

2: draai het bord een kwart slag en geef wederom mat in twee

3:  draai het bord wéér een kwart slag en geef nogmaals mat in twee,…

En om het af te maken:

4: draai het bord wederom een kwart slag en geef nog een laatste keer mat in twee.

 

 

 

 

Voor de eerste goede oplossing van de vier matten stel ik een zakje chocoladeschaakstukken beschikbaar….