Huize Lydia enqûete
Huize Lydia wordt erg gewaardeerd
door
Zo'n twee weken geleden hebben we als bestuur een enqûete verspreid rondom Huize Lydia als clublokaal. De kans dat u deze reeds heeft ingevuld is aanzienlijk, want het 'opkomstpercentage' ligt momenteel zo rond de 60%. Daar zijn we heel erg blij mee! De uitkomsten geven een duidelijk inzicht in de wens van de leden betreffende de speellocatie. Ze geven een duidelijke richting aan, waardoor we als bestuur een helder beeld hebben van de te nemen acties en beslissingen. Graag delen we de voorlopige resultaten met u.

De reden voor het afnemen van de enqûete is een forse verhoging van de huurprijs vanwege weggevallen gemeentelijke subsidies voor Huize Lydia. Deze verhoging is alleen op te vangen door een aanzienlijke contributieverhoging. Het alternatief voor deze verhoging betreft verhuizen naar een andere locatie.

De enquête is daarom zo opgezet om de ledenwens voor beide alternatieven te inventariseren zodat we als bestuur een betere basis hebben om de vervolgstappen te kunnen bepalen.

Het algehele beeld tot nu toe is heel duidelijk: We zijn als vereniging erg blij met Huize Lydia, en willen daarvoor best een (forse) huurverhoging accepteren. Maar liefst 65% is bereid om een verhoging te accepteren die de huurprijs voor volgend seizoen grotendeels of helemaal dekt. Daaruit blijkt een sterke wens om te blijven spelen in Huize Lydia. Datzelfde beeld blijkt ook uit de antwoorden omtrent de sfeer (65% (heel) belangrijk tegen 30% (heel) onbelangrijk) en de wenselijkheid om met ingang van volgend seizoen een alternatieve speellocatie te hebben (65% / 20%). Het moge duidelijk zijn: de inzet wordt om in Huize Lydia te kunnen blijven spelen, niet alleen voor komend seizoen, maar ook voor langere tijd.

Mocht u de enquête nog niet hebben gedaan, kunt u de volgende links gebruiken om dit alsnog te doen:
Nederlandse versie
English versie

Nogmaals hartelijk dank voor de getoonde belangstelling!

Reactie achterlaten