KNSB toernooi: De Schaakoff !
Dinsdag 21 september op de clubavond.
door
De KNSB brengt huisschakers en clubschakers bij elkaar bij de Schaakoff. Een toernooi georganiseerd door de KNSB, gespeeld op de clubavond van meewerkende verenigingen in het hele land. Caissa is daar één van, en ook u kunt hier aan meedoen.

Dinsdag 21 september heeft Caissa een clubavond ter beschikking gesteld aan de Schaakoff. Maximaal 48 schakers kunnen dan 3 rapidpartijen in een vierkamp spelen. Dit kunnen leden van Caissa zijn, leden van andere verenigingen en huisschakers. Als indicatie heeft Caissa aan de bond opgegeven dat er ca. 24 leden en 24 niet-leden mee kunnen spelen. De winnaars van de vierkampen plaatsen zich dan voor een vervolgronde op nader te bepalen datum ergens bij een club in Nederland. Het doel is om huischakers de sfeer te laten proeven bij een schaakvereniging. Als je mee wilt spelen kan je 2 dingen doen:

1: Je schijft je in op de site http://schaakoff.nl selecteert de provincie en club waar je mee wilt spelen (dit kan dus Caissa zijn). De inschrijving sluit op 9 september dus wees er snel bij.

2: Je doet niets en wacht tot er bekend is hoeveel plaatsen er nog zijn op de clubavond en meld je later aan.

De schaakbond zal binnenkort een lijst met inschrijvingen naar Caissa sturen. Het is dan aan ons om aangevuld met onze leden deze avond verder te organiseren.  De bedoeling is dat de vierkampen uit ongeveer gelijkwaardige spelers bestaan.

Normaliter zal er geen gewone interne clubavond zijn op 21 september, tenzij het aantal aanmeldingen zo laag is dat hiervoor voldoende ruimte is.

Meer info volgt.

 

Uitnodiging Ledenvergadering
31 augustus 2021
door
Beste leden van Caissa, Namens het bestuur nodig ik hierbij alle leden uit voor onze ledenvergadering op dinsdag 31 augustus. Bijgaand link voor het downloaden van de vergaderstukken.

De vergaderstukken kunt u hier downloaden

Jule speelt en wordt Nederlands kampioen !
door

Jule speelt en wordt Nederlands kampioen!

reageer | 2 reacties | Oude puzzles
Stuur je stelling op


Bekijk de oplossing

reageer | 2 reacties | Oude puzzles
Stuur je stelling op


zondag 29 augustus: Rik Lith Bokaal (in de Laurierboom)
Wie doet er mee ??
door
Zondagmiddag 29 augustus spelen we na een onderbreking van 1 jaar weer onze jaarlijkse openingswedstrijd van het seizoen tegen de Laurierboom. Het is de bedoeling dat er twee ongeveer gelijkwaardige teams op de been worden gebracht. Iedereen kan meedoen, van hoog tot laag, zolang er plek is. We mikken op ongeveer 12 borden. Wil je meespelen? Laat het weten middels een reactie hieronder of een email naar abezemer@xs4all.nl
Meester in het schaken, grootmeester in het uitgeven.
biografie over Wim Andriessen, de oprichter van New In Chess
door
Op verzoek van Joppe Andriessen wil ik hierbij de in eigen beheer uitgegeven biografie over zijn vader Wim Andriessen onder uw aandacht brengen. Het persbericht luidt:

Persbericht
Alkmaar
W.F. Andriessen: Meester in het schaken, grootmeester in het uitgeven
Biografie over de oprichter van het beste schaakmagazine ter wereld.
‘Meester in het schaken, grootmeester in het uitgeven’ is de biografie over één van de grote namen in
de Nederlandse schaakwereld. Dat Max Euwe en Jan Timman bekend staan als Nederlands grootste
schakers en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het Nederlandse schaakleven mag duidelijk
zijn. Althans op het schaakbord, want buiten het schaakbord is er nog een naam die niet onvermeld
mag blijven: Wilhelm Fredrik (Wim) Andriessen (1938-2017). Hij was in de Nederlandse schaakwereld
een fenomeen. In zijn jonge jaren klopte hij aan de deur van de Nederlandse top, speelde tegen o.a.
Timman, maar één (verloren) partij bepaalde zijn lot als schaker. Hierna verschoof zijn focus naar het
oprichten van een beter schaakblad dan destijds door de bond werd uitgegeven. In 1968 ziet het blad
Schaakbulletin het daglicht dat tot 1984 zou bestaan. Omdat later vele schakers uit de gehele
wereldtop gingen schrijven voor het blad werd het een groot succes. Met als opvolger het Engelstalige
New In Chess werd vanaf 1984 ook de internationale schaakwereld bereikt. Als de uitgeverij, via
Amsterdam, in 1987 uiteindelijk in Alkmaar terechtkomt, groeit het blad uit tot het beste
schaakmagazine ter wereld.
Volgens IM Gert Ligterink, voormalig Nederlands kampioen en Wim’s opvolger van de schaakrubriek
van de Volkskrant, had hij drager van de Max Euwe-ring moeten worden. (De Euwe-ring is een naar oud-
wereldkampioen schaken Max Euwe vernoemde onderscheiding, voor iemand die zich bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor het schaken in Nederland. Onder anderen Jan Timman, Hans Ree en
Genna Sosonko ontvingen deze ring). Wim Andriessen verdiende deze ring ten volle als oprichter en
uitgever van de beste schaaktijdschriften die Nederland ooit heeft gekend: Schaakbulletin en New in
Chess.
In Meester in het schaken, grootmeester in het uitgeven lezen we terug hoe het (schaak)leven van
Andriessen verliep en hoe het oprichten van dit succesvolle schaakmagazine in zijn werk ging. Het boek
wordt aangevuld met schaakanalyses van zijn beste partijen en artikelen die hij schreef voor o.a. de
Volkskrant. Ook wordt er een inkijkje gegeven in de Nederlandse schaakgeschiedenis. Niet zozeer op het
bord, maar als wel in de coulisse van de vaderlandse schaakwereld.
Over de Auteur
Begin jaren tachtig leerde de auteur Marten Coerts (1959) Wim Andriessen kennen toen hij vanuit
Amsterdam in Alkmaar kwam wonen en lid werd van de plaatselijke schaakvereniging V.V.V. Twee
maanden voor zijn overlijden vroeg Wim hem of hij bereid was een ‘boekje’ over hem te schrijven. Dat
het ‘iets’ meer is geworden dan dit, moge duidelijk zijn, al had het boek gemakkelijk drie keer zo dik
kunnen zijn, gezien de honderden artikelen die Wim Andriessen schreef voor Schaakbulletin, New in
Chess, de Volkskrant, schaakbladen en de website van de Alkmaarse schaakvereniging De Waagtoren, in
een schaakleven dat meer dan 65 jaar heeft geduurd.
Het boek is te bestellen via www.grootmeesterinhetuitgeven.nl

Uit de WK match van 1935: Euwe speelt en slaat terug in de 2e partij
door

Uit de WK match van 1935: Euwe speelt en slaat terug in de 2e partij

reageer | 1 reactie | Oude puzzles
Stuur je stelling op


Bekijk de oplossing

reageer | 1 reactie | Oude puzzles
Stuur je stelling op


Uit de WK match van 1935: Aljechin speelt en deelt de 1e klap uit (krijgt groot voordeel)
Match Euwe-Aljechin 1935
door

Uit de WK match van 1935: Aljechin speelt en deelt de 1e klap uit (krijgt groot voordeel)

reageer | 0 reacties | Oude puzzles
Stuur je stelling op


Bekijk de oplossing

reageer | 0 reacties | Oude puzzles
Stuur je stelling op


Terug in de tijd met het Max Euwe Centrum
Terugblik op de match Euwe-Aljechin 1935
door
Het is dit jaar 85 jaar geleden dat Max Euwe wereldkampioen werd en dat wordt gevierd d.m.v. een wekelijkse terugblik op de match gepresenteerd door Paul van der Sterren en met medewerking van Evert-Jan Straat. Zie www.maxeuwe.nl en voor de 1e aflevering op youtube

Van de website van het Max Euwe Centrum:

Het Max Euwe Centrum gaat wekelijks een aflevering uitzenden waarin de
partijen van die week besproken worden. Niet alleen de schaaktechnische
hoogtepunten, maar ook de verhalen, foto’s en anekdotes komen aan bod. Zo
proberen we de sfeer van 1935 terug te halen.
De afleveringen worden elke zondag om 12.00 uur geplaatst op het YouTubekanaal van het MEC. Op onze website (www.maxeuwe.nl) komt een link te staan.
Paul van der Sterren presenteert de afleveringen. Ezio Lucke en Tess van
Duijvenbode dragen zorg voor de opnames en montage. Eric de Winter en
Evert-Jan Straat deden de research. Eddy Sibbing coördineert het geheel.
Aanstaande zondag is vanaf 12.00 uur de eerste aflevering te zien!

(Concept) Notulen ALV 1 september 2020
door
Na de bewegende beelden, bijgaand nu ook de (concept) notulen van de ALV. Definitief zijn ze pas na goedkeuring door de volgende ALV. Heb je opmerkingen, vragen, verbeteringen? Laat het weten en stuur een mail of plaats een reactie.

(CONCEPT)Notulen Algemene Ledenvergadering Caissa – 1 september 2020

Vanwege de Coronasituatie, de afstandsregels, en de verplichte aanmelding vooraf waren er dit jaar minder deelnemers aan de vergadering dan normaal. Van het bestuur konden Wim en Pold de vergadering helaas niet bijwonen.
Aanwezig: Aleks Varnica, Albert Riemens, Hans Uiterwijk, Tjerk Hoek, Piet van der Weide, René Pijlman, Rik Salomons, Paul Schipper, Abe Willemsma, Roel Polak, Jaap van Velzen, Arthur Bauduin, Michaël Wunnink, Rob Witt, Frans Roes, Tony Lith, Paul van Beukering, Jan Wieringa, Peter van der Vlis, Debby Nieberg, Jan Timmerman, Arno Bezemer.
Afwezig met kennisgeving: Robbert van het Kaar, Anneke Wiggelendam, Tejo Hagen, Robert Kikkert, Wim Nijenhuis, Willem Grünbauer, Wim Suyderhoud, Pold Gomperts.

1) Opening en mededelingen
Peter van der Vlis opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hieronder een beknopte weergave van het openingspraatje:
Zonder overdrijving durf ik te stellen dat dit het meest bewogen seizoen moet zijn geweest in de bijna 70-jarige geschiedenis van onze vereniging.
Al vroeg in het seizoen werden wij overrompeld door het bericht dat Huize Lydia haar deuren voor de meeste gebruikers wilde gaan sluiten. Even dreigden wij al per 1 januari 2020 naar een andere locatie te moeten verhuizen. De ontstane commotie leidde tot koortsachtig overleg tussen de verschillende gebruikersgroepen met Combiwel en het stadsdeelbestuur. Inmiddels blijkt er gelukkig breed politiek draagvlak te bestaan om de huidige functie van Huize Lydia zoveel mogelijk te behouden.
Het proces dat vervolgens in gang is gezet, heeft een aantal maanden vertraging ondervonden door de Corona crisis. De huidige stand van zaken is dat op 24 september a.s. een bijeenkomst gaat plaatsvinden met een groot aantal gebruikers en belanghebbenden, om ‘bottom-up’ een oplossing aan te dragen voor een rendabele toekomstige exploitatie. We moeten afwachten hoe dit uitpakt, maar ik ben voorzichtig positief gestemd dat Caissa de komende jaren in Huize Lydia kan blijven schaken.
Amper waren de gemoederen hierover enigszins bedaard, toen de Corona crisis uitbrak. Tijdens de clubavond op 10 maart spraken Rene Pijlman en ik aan de bar over de ontwikkelingen. In Noord-Italië was al een lockdown van kracht en Rene voorspelde dat wij er binnen afzienbare tijd ook aan zouden moeten geloven. Overtuigd van onze nuchtere volksaard wilde ik daar niet aan. Rene daagde mij uit er een krat Prosecco om te verwedden. Zo’n fan van Prosecco ben ik nou ook weer niet, dus dat werd uiteindelijk een fles (die heb ik tijdens de ALV aan Rene uitgereikt).
10 maart bleek onze laatste fysieke speelavond van het seizoen. Een week later zat het land vrijwel op slot en hadden veel mensen genoeg WC papier in huis voor de rest van het jaar.
In deze op zich vervelende omstandigheden is het mooi dat we als club de tering naar de nering hebben gezet. Meteen al op 17 maart kon er online worden geschaakt op Lichess. Met dank aan initiatiefnemer Sierk Kanis en onze onvolprezen Wedstrijdleider Interne, Wim Suyderhoud. Gestaag groeide het aantal deelnemers, en onze Rapid competitie in viertallen kon online worden afgewerkt. Met Michaël Wunnink als glorieuze en terechte winnaar.
De website werd in de maanden van de Corona-lockdown een forum voor schaakverhalen en schaakpuzzels. Met name Willem Grunbauer en Dennis Breuker deden in dit opzicht van zich spreken.

En toen lag er, na 2 jaar afwezigheid, ook nog eens een prachtige CaissaNieuws op de mat! De timing kon niet beter; het zorgde voor verbinding met de club in een tijd dat wij elkaar niet konden zien. Met dank aan wederom Wim S., aan Angelo Spiler voor de fraaie vormgeving, en aan Tony Lith en alle anderen die een bijdrage leverden.
Het bestuur bleef in Corona tijd functioneren. Een paar vergaderingen vonden online plaats, met alle technologische onvolkomenheden van dien, en later ook op anderhalve meter afstand in de tuin.
Een vraag die opkwam: wat te doen met het clubkampioenschap? De voorzitter was eigenlijk van mening dat de kampioensbeker enkel op basis van partijen achter een bord mocht worden vergeven. Maar in dat standpunt stond hij binnen het bestuur alleen. Bovendien had Eelke Wiersma als winnaar van de herfstturnus al laten weten dat er wat hem betreft sowieso een kampioensmatch moest komen. Die moest dan maar online worden afgewerkt. De hoogst geklasseerden uit de gestaakte winterturnus, Alje Hovenga en Michael Wunnink, speelden eerst een halve finale match, waarna de winnaar tegen Eelke mocht uitkomen. Beide matches waren een spektakel! Vooral ook omdat ze op Chessguy konden worden gevolgd, met Paul Hummel als ceremoniemeester. Kudos voor hem! Voorzien van deskundig commentaar van regerend kampioen GertJan van der Hoeven alsmede de clubprominenten annex grootmeesters Hans Ree, Paul van der Sterren en Jasel Lopez.
Na eerst Alje te hebben verslagen, wist Michael na aanvankelijke achterstand ook van Eelke te winnen. Hij is de terechte clubkampioen van 2019-2020.
Gelukkig mogen wij inmiddels weer gewoon achter een bord schaken. Terwijl veel andere clubs om uiteenlopende redenen hebben besloten nog niet te beginnen, ben ik blij dat het bij Caissa weer kan. In goed overleg met Combiwel hebben wij daarvoor een protocol opgesteld om met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM en de Schaakbond te schaken. Ik ben ervan overtuigd dat wij een veilige omgeving hebben gecreëerd, en hoop dat in de komende weken steeds meer leden hun twijfel zullen overwinnen en meedoen. Hopelijk zullen we in de loop van het seizoen weer zonder beperkingen mogen schaken wanneer er een vaccin is, Covid-19 is verdwenen, dan wel de inzichten zijn gewijzigd.
Tenslotte staan we stil bij het verscheiden afgelopen jaar van drie oud Caissanen: Maurice Aué, Jeanne Potters en Gerold Huter. Alle drie op hun eigen manier zeer kleurrijk. Voor hen werd een kort moment stilte in acht genomen.

2) Notulen ALV 2019
Paul Schipper vraagt of het onderzoek naar de website nog is uitgevoerd en wat daar de conclusies van zijn. Het blijkt dat de website goed functioneert maar technologisch verouderd is. Het webteam (Abe Willemsma/Paul van Beukering/Robert Jan Schaper) heeft een plan hoe e.e.a. vernieuwd moet worden maar hier gaat veel tijd in zitten (>100 uur). Het bestuur belooft op zoek te gaan naar een goede techneut die zich hiervoor wil gaan inzetten. Tevens wordt er een nieuwe webredacteur gezocht omdat Peter Hoomans hiermee stopt. Paul van Beukering geeft aan een deel van het werk van Peter voorlopig over te nemen. Aleks Varnica biedt aan de nieuwe externe teams op de website te zetten.
Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen en worden deze goedgekeurd.

3) Verslag secretaris
Geen opmerkingen.

4) Verslag WL intern
Geen opmerkingen.

5) Verslag WL extern
Geen opmerkingen.

6) Verslag jeugd
Debby geeft aan dat het aantal trainers door de Corona-situatie aanzienlijk is gedaald en doet een oproep aan de leden om mee te helpen. Gezien deze daling en de Corona-situatie worden er voorlopig geen nieuwe jeugdleden aangenomen. Arthur Bauduin vraagt of er doorstroming is van de jeugd naar de senioren, waarop Debby een paar voorbeelden noemt van jeugdspelers die nu bij de senioren meespelen.

7) Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaand uit Robert Kikkert en Gertjan van de Hoeven, heeft de boeken gecontroleerd en vastgesteld dat alles in orde is. Het verslag wordt door Peter voorgelezen waarna applaus voor de penningmeester volgt.

8) Afrekening 2019-2020
Bij afwezigheid van Pold licht Peter toe dat het overschot over het afgelopen seizoen o.a. komt doordat er minder zaalhuur in rekening is gebracht en dat dit overschot komend seizoen gedeeltelijk aan de leden wordt teruggegeven d.m.v. een contributie verlaging.

9) Decharge bestuur
Onder luid applaus wordt het bestuur decharge verleend.

10) Corona-Protocol en vacatures Corona-verantwoordelijken
Peter ligt het Protocol toe. Rik Salomons stelt voor om in het protocol de verplichte telefonische aanmelding vooraf en pas binnenkomen na 19.45u op te nemen. Het Protocol zal worden aangepast. Ook de presentielijst komt in het protocol. Bij externe wedstrijden worden de arbiters medeverantwoordelijk voor uitvoering en handhaving van het Corona-Protocol.
Paul Schipper en Michaël Wunnink bieden zich aan als Corona-verantwoordelijke wat met luid applaus wordt aanvaard.

11) Begroting 2020-2021
Bij afwezigheid van Pold ligt Peter toe dat er in de begroting rekening wordt gehouden met extra zaalhuur voor externe wedstrijden i.v.m. Corona en dat we rekening houden met een lichte afname van het ledental. Albert vraagt hoe conservatief de begroting is. Peter bevestigt dat inderdaad conservatief is begroot en dat hij het onwaarschijnlijk acht dat het tekort nog groter uitvalt. Hierna wordt de begroting met luid applaus vastgesteld.

12) Verkiezing kascontrolecommissie
Aleks Varnica volgt Robert Kikkert op in de kascontrolecommissie. Gertjan van der Hoeven blijft aan.

13) Externe 2020-2021 en toelichting plaatsingscommissie.
Albert Riemens geeft aan dat de commissie vanwege de Corona-situatie veel tijd heeft moeten steken in het inventariseren van de wensen van de spelers en bedankt de mede-commissieleden voor hun inspanningen. Omdat een aantal spelers heeft aangegeven komend seizoen liever niet extern te spelen hebben we komend seizoen één KNSB team en één SGA team minder. Albert licht toe waarom voor de KNSB-teams het besluit is genomen om het 2e team een jaar uit te laten vallen. Bij de SGA-teams worden beide hoofdklasse teams samengevoegd tot één team. De samenstelling van de teams is nog niet definitief. Dat wordt over een paar weken verwacht.
René Pijlman geeft aan dat een aantal verenigingen vanwege de Corona-situatie moeite heeft met de huisvesting van de externe wedstrijden voor komend seizoen en dat wordt onderzocht of er met viertallen of zestallen gespeeld gaat worden i.p.v. met achttallen. Dit heeft dan weer gevolgen voor de samenstelling van de teams. René geeft ook aan dat de start van de SGA-competitie niet voor begin november wordt verwacht.
Rik Salomons en Aleks Varnica adviseren de teamcaptains om komend seizoen bij elke wedstrijd een reserve aan te wijzen i.v.m. een grotere kans op uitval dan normaal.

14) Lustrum 2021 en instelling Lustrumcommissie
Caissa bestaat volgend jaar 70 jaar en we zoeken net als 5 jaar geleden een paar personen die ons lustrum-feest willen organiseren. Tjerk Hoek geeft aan wel mee te willen helpen.
René Pijlman geeft aan dat de huidige Corona-regels het organiseren van een lustrumfeest zo goed als onmogelijk maakt en stelt voor om het werven van commissieleden uit te stellen tot de vooruitzichten beter zijn. Dit voorstel wordt overgenomen.

15) Prijsuitreiking seizoen 2019-2020
Bij afwezigheid van Wim reiken Arno en Peter de prijzen uit. De winaars zijn: Michaël Wunnink (clubkampioen en zomerkampioen), Eelke Wiersma (1e turnus), Martin Bottema (tot 2150), Piet van der Weide (tot 2050), Evgeny Shklovskiy (tot 1950), Wim Suyderhoud (tot 1800), Willem Grünbauer (tot 1650), Debby Nieberg (tot 1500). Verder gaat de Frans Oranje-Bokaal naar Hans Uiterwijk voor zijn wekelijkse verdiensten bij het opruimen van de benedenzaal en krijgt Wim Nijenhuis een fles wijn voor de beste partij van de turnus.
De Petersma-trofee is niet uitgereikt omdat de externe competitie voortijdig is afgebroken. Ook de Johan van Hulst-bokaal is niet uitgereikt omdat we geen snelschaakkampioenschap hebben kunnen organiseren.

16) Rondvraag
Rik Salomons vraagt of bekend is over de mobiele Corona-app en of je je telefoon wel aan mag laten staan tijdens de partij. Hier is nog niets over bekend en dit gaan we uitzoeken.
Hans Uiterwijk vraagt of we nog nieuw materiaal hebben aangeschaft. Peter antwoordt dat we 19 nieuwe sets hebben aangeschaft.
Arno vraagt of het Eijgenbrood toernooi nog doorgaat in 2020. Abe Willemsma geeft aan dat dit in 2020 onmogelijk was i.v.m. de Corona-situatie en sprak de hoop uit dat er in 2021 weer een Eijgenbroodtoernooi gehouden kan worden.